PONAŠANJE POTROŠAČA NA TRŽIŠTU KRAJNJE I POSLOVNE POTROŠNJE

Osobitosti, reakcije, izazovi, ograničenja
Autor: Grbac, Bruno; Lončarić, Dina
Područje: Marketing
Karakter: udžbenik
Godina izdanja: 2010
Broj stranica: 393
Uvez: Tvrdi

350,00 kn (46,45 €)

Krajnji potrošači i poslovni kupci bili su, jesu i biti će u žarištu interesa poslovnih subjekata koji stvaraju proizvode ili usluge koji postaju vrijednost samo onda kada su prihvaćeni od onoga kome su namijenjeni, tj. krajnjim potrošačima ili poslovnim kupcima. U ovoj knjizi raspravlja se o ključnim znanjima kojima poslovni subjekt mora raspolagati za ostvarivanje uspjeha, neovisno o tome djeluje li na tržištu krajnje potrošnje ili tržištu poslovne potrošnje!

TEČAJ: 1 EUR = 7,53450 HRK SKU: 874 Kategorija:

Opis

O knjizi:

Brze i stalne promjene ne dinamiziraju poslovno okruženje. Poslovni subjekti izloženi su novim izazovima, i samo oni koji su spremni i sposobni prilagoditi se novim uvjetima poslovanja ostvaruju uspjeh. Na dinamiku okruženja utječu mnogi čimbenici kao što su razvoj tehnologije, demografska kretanja, utjecaj ekonomije, prava, društvenih i kulturnih normi, razvoj konkurencije, suradnja s dobavljačima i distributerima, ali ključni utjecaj dolazi od subjekata koji kupuju proizvode i usluge. Ovisno o tome djeluje li poslovni subjekt na tržištu krajnje potrošnje ili na tržištu poslovne potrošnje, razlikuju se krajnji potrošači i poslovni kupci. Njihov utjecaj vezan je za ponašanje i donošenje odluka o kupnji. Razina znanja i uspješna poslovna praksa o ponašanju krajnjih potrošača i poslovnih kupaca se mijenja pod utjecajem gore navedenih čimbenika te se u ovoj knjizi, uvažavajući navedeno, raspravlja o ključnim znanjima kojima poslovni subjekt mora raspolagati za ostvarivanje uspjeha, neovisno o tome djeluje li na tržištu krajnje potrošnje ili tržištu poslovne potrošnje.

U razmatranju problematike ponašanja krajnjih potrošača i poslovnih kupaca polazi se od stava autora da se implementacijom marketinške koncepcije dolazi do stvaranja i razmjene vrijednostiizmeđu sudionika na tržištu. Krajnji potrošači i poslovni kupci bili su, jesu i biti će u žarištu interesa poslovnih subjekata koji stvaraju proizvode ili usluge koji postaju vrijednost samo onda kada su prihvaćeni od onoga kome su namijenjeni, tj. krajnjim potrošačima ili poslovnim kupcima. U tom kontekstu knjiga je podijeljena u dvije cjeline.

U prvoj cjelini autorice Dine Lončarić analizira se ponašanje potrošača krajnje potrošnje. Bruno Grbac autor je druge cjeline u kojoj se razmatra ponašanje poslovnih kupaca. Svaka cjelina strukturirana je u pet poglavlja s više točaka. Ponašanje potrošača krajnje potrošnje naziv je prve cjeline u kojoj se u prvom poglavlju nakon kraćeg uvoda u znanstvenu disciplinu ponašanja potrošača raspravlja o osobitostima tržišta krajnje potrošnje obradom sudionika na strani ponude i potražnje, procesa i metoda istraživanja tržišta, segmentacije tržišta i modela ponašanja potrošača krajnje potrošnje. U drugom poglavlju s naslovom Utjecaj okruženja na ponašanje potrošača analiziraju se utjecaji iz kulturnog, gospodarskog, društvenog okruženja, te utjecaj ostalih vanjskih čimbenika.

Iz sadržaja:

PONAŠANJE POTROŠAČA NA TRŽIŠTU KRAJNJE POTROŠNJE/ OSOBITOSTI TRŽIŠTA KRAJNJE POTROŠNJE/ Ponašanje potrošača kao znanstvena disciplina/ Sudionici na tržištu krajnje potrošnje/ Proces i metode istraživanja tržišta krajnje potrošnje/ Segmentacija tržišta krajnje potrošnje/ Modeli ponašanja potrošača krajnje potrošnje/ UTJECAJ OKRUŽENJA NA PONAšANJE POTROŠAČA/ Kulturno okruženje/ Gospodarske okolnosti/ Društveno okruženje/ Ostali čimbenici iz okruženja/ UTJECAJ PSIHOLOŠKlH PROCESA INDIVIDUALNIH ČIMBENlKA NA PONAšANJE POTROŠAČA/ Motivacija/ Percepcija/ Učenje i pamćenje/ Stavovi/ Ličnost/ Individualna obilježja potrošača/ PROCES DONOŠENJA ODLUKA U KUPNJI NA TRŽIŠTU KRAJNJE POTROŠNJE/ Spoznaja problema/ Traženje informacija/ Procjena alternativa/ Donošenje odluke o kupnji/ Poslijekupovno ponašanje/ DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE I KVALITETA ŽIVOTA POTROŠAČA/ Konzumerizam i zaštita potrošača/ Društvena odgovornost u marketingu i kvaliteta života/ PONAšANJE POTROŠAČA NA TRŽIŠTU POSLOVNE POTROŠNJE/ PRlRODA POSLOVNOG TRŽIŠTA/ Osobitosti tržišta poslovne potrošnje/ Izbor ciljnog tržišta poslovne potrošnje/ ISTRAŽNANJE POSLOVNOG TRŽIŠTA I PREDVlĐANJE PRODAJE/ Informacijski sustav za istraživanje poslovnog tržišta/ Proces istraživanja poslovnog tržišta/ Predvidanje prodaje 11a poslovnom tržištu/ SNAGE OD UTJECAJA NA PONAŠANJE POSLOVNIH KUPACA/ Snage iz okruženja/ Organizacijske snage/ Snage kupovnog centra/ Osobne karakteristike/ ANALlZA PONAšANJA POSLOVNIH KUPACA/ Vrste kupnje/ Proces kupnje/ Multidimenzionalnost u analizi ponašanja poslovnih kupaca/ Interaktivnost u analizi ponašanja poslovnih kupaca/ RAZVOJ NOVIH ODNOSA NA POSLOVNOM TRŽIŠTU I PONAšANJE POSLOVNlH KUPACA/ Utjecaj dinamike okruženja na ponašanje poslovnih kupaca/ Konceptualizacija odnosa i suradnje na poslovnom tržištu/ Upravljanje odnosima s dobavljačima (SCM)/ Upravljanje poslovnim kupcima (CRM)

Dodatne informacije

Godina izdanja

Karakter

udžbenik

Uvez

Tvrdi

Autor

Lončarić, Dina, Grbac Dino

Broj stranica

ISBN

Izdavač