POPIS IMOVINE I OBVEZA – INVENTURA - Naruči svoju knjigu

POPIS IMOVINE I OBVEZA – INVENTURA

IV. izmijenjeno izdanje
Autor: Bičanić, Nikolina; Šarić, Marija; Slovinac, Irena; Vranar, Krešimir
Područje: Financije i računovodstvo
Karakter: stručna
Godina izdanja: 2017
Broj stranica: 152
Uvez: Meki

26,54  (199,97 kn)

Priručnik namijenjen poduzetnicima, obrtnicima, proračunskim korisnicima, neprofitnim organizacijama i drugim osobama. Sadrži ogledni primjere odluka, pravilnika, naputka za provedbu popisa, izvještaja i odluka o rezultatima popisa i dr.

Nema na zalihi

Knjiga nije dostupna!

Opis

O knjizi:

Priručnik sadrži organizaciju inventure – od plana do odluke o inventurnim razlikama; ogledne primjere odluka, pravilnika, naputka za provedbu popisa, izvještaja i odluka o rezultatima popisa i dr. dokumenata; evidentiranje inventurnih razlika; dopušteni kalo, rastep, kvar i lom, te druge neoporezive manjkove; oporezivanje manjka PDV-om, porezom na dohodak i porezom na dobit.

Evidentiranje svih poslovnih promjena koje su se dogodile na imovini, obvezama i kapitalu primarni je zadatak knjigovodstva. Ustrojeni sustav internih računovodstvenih kontrola poduzetnika ne osigurava uvijek sveobuhvatnost odnosno potpunost i točnost evidentiranja poslovnih promjena, a informacijski sustav ponekad omogućije da se poslovni događaji evidentiraju pogrešno i nepravovremeno. Primarna svrha popisa je utvrditi stvarno stanje imovine i obveza na određeni dan, utvrditi razlike u odnosu na knjigovodstveno stanje i razloge nastanka razlika te utvrditi osobu odgovornu za nastanak razlika.

Iz sadržaja:

Marija Šarić, dipl. oec., ovlašteni revizor
 I. POPIS IMOVINE I OBVEZA KOD PODUZETNIKA I DRUGIH
 PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA
 1. Svrha popisa 1
 2. Obveza popisa 2
 3. Vrste i način obavljanja popisa 3
 3.1. Redoviti (godišnji) popis 4
 3.2. Kontinuirani popis 4
 3.3. Pravilnik o popisu imovine i obveza - primjer 7
 4. Komisija za popis imovine i obveza 18
 4.1. Članovi komisije za popis 20
 4.2. Zadaci komisije za popis 20
 4.3. Odgovornost za obavljanje popisa 22
 4.4. Odluka o godišnjem popisu i osnivanju komisija za popis - primjer 23
 5. Organizacija popisa 24
 5.1. Rukovođenje popisom 24
 5.2. Pripreme za popis 25
 5.3. Plan popisa 26
 5.3.1. Plan popisa dugotrajne imovine 26
 5.3.2. Plan popisa zaliha sirovina i materijala 28
 5.4. Naputak i plan za provedbu popisa - primjer 30
 5.5. Plan rada komisije za popis potraživanja i obveza - primjer 37
 6. Popis imovine i obveza 37
 6.1. Popis dugotrajne imovine 38
 6.1.1. Popis dugotrajne nematerijalne imovine 38
 6.1.2. Popis dugotrajne materijalne imovine 39
 6.1.3. Program popisa materijalne i nematerijalne imovine 46
 6.2. Popis dugotrajne financijske imovine i potraživanja 47
 6.3. Popis zaliha 48
 6.3.1. Popis sirovina, materijala i rezervnih dijelova 49
 6.3.2. Popis sitnog inventara, ambalaže i automobilskih guma 52
 6.3.3. Popis proizvodnje u tijeku 53
 6.3.4. Popis gotovih proizvoda 55
 6.3.5. Popis poluproizvoda i dijelova 55
 6.3.6. Program popisa sirovina i materijala, proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda   56
 6.3.7. Popis trgovačke robe 59
 6.3.8. Program popisa trgovačke robe   60
 6.4. Popis i utvrđivanje potraživanja i drugih oblika imovine 62
 6.5. Popis i utvrđivanje obveza 65
 6.6. Popis novca na računu u banci i novca u blagajni 68
 6.7. Program popisa potraživanja, obveza, vrijednosnih papira i novca u
 banci i blagajni 68
 7. Popis izvanbilančnih zapisa 69
 7.1. Popis potencijalnih vrijednosnica i tiskanih vrijednosnih papira koji
 nisu stavljeni u opticaj 69
 7.2. Popis prava i obveza 70
 8. Popis tuđe imovine 70
 9. Popis imovine izvan poduzetnika 71
 10. Utvrđivanje viškova i manjkova 71
 11. Posebnosti popisa u pojedinim djelatnostima 73
 11.1. Popis u građevinarstvu 73
 11.2. Popis u poljoprivredi 74
 11.3. Popis u ugostiteljstvu 75
 12. Sastavljanje i podnošenje izvještaja o obavljenom popisu
 (elaborat) 76
 12.1. Izvještaj o obavljenom popisu 77
 13. Analiza i razmatranje izvještaja o popisu i donošenje odluke
 o nalazu komisije 79
 13.1. Odluka o rezultatima popisa - primjer 80
 14. Usklađivanje stanja imovine i obveza utvrđenih popisom sa
 stanjem iskazanim u knjigovodstvu 80
 15. Popis mjera - prilog 81

Irena Slovinac, dipl. oec.
 II. RAČUNOVODSTVENI I POREZNI TRETMAN POPISNIH
 RAZLIKA KOD PODUZETNIKA I DRUGIH OBVEZNIKA
 POREZA NA DOBIT
 1. Viškovi imovine 83
 2. Manjkovi imovine 87
 2.1. Manjak koji ne podliježe oporezivanju 87
 2.1.1. Dopušteni kalo, rastep, kvar i lom do visine utvrđene odlukom HGK    87
 2.1.2. Priznati manjak iznad visine utvrđene odlukom HGK    91
 2.1.3. Manjak nastao djelovanjem više sile 95
 2.2. Manjak koji podliježe oporezivanju 96
 2.2.1. Oporezivanje manjka PDV-om 96
 2.2.2. Oporezivanje manjka porezom na dobit 98
 2.2.3. Oporezivanje manjka porezom na dohodak 99

Krešimir Vranar, dipl. oec.
 III. POPIS IMOVINE I OBVEZA OBRTNIKA
 1. Obveza popisa 103
 2. Organizacija popisa 103
 2.1. Analitičke evidencije zaliha 104
 3. Što je obvezno popisati kod fizičkih osoba koje obavljaju
 samostalnu djelatnost? 106
 3.1. Dugotrajna imovina 107
 3.2. Kratkotrajna imovina 107
 3.3. Kratkoročne i dugoročne obveze 109
 4. Izvješće i odlučivanje o obavljenom popisu 110
 5. Dopušteni kalo, rastep, kvar i lom 110
 6. Evidentiranje viškova i manjkova 112
 6.1. Višak dobara 112
 6.2. Neoporezivi (dopušteni) manjkovi 113
 6.3. Oporezivi manjkovi 113
 6.4. Nenaplaćena potraživanja 115
 6.5. Primjer evidentiranja popisnih razlika u poslovnim knjigama i
 evidencijama obrtnika 115

Nikolina Bičanić, mag. oec., ovlašteni revizor
 IV. POPIS IMOVINE I OBVEZA KOD PRORAČUNA,
 PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA  
 1. Obveza popisa i odredbe o obavljanju popisa 125
 1.1. Popis i fiskalna odgovornost 127
 2. Sudionici popisa 128
 3. Organizacija popisa 129
 3.1. Rokovi godišnjeg popisa 130
 3.2. Obavljanje popisa 131
 3.2.1. Popis dugotrajne nefinancijske imovine 132
 3.2.1.1. Popis imovine za rashodovanje 133
 3.2.1.2. Popis imovine koja se ne nalazi kod proračuna/proračunskog
 korisnika, na putu, doradi i sl. ili je dana u zakup i tuđe imovine   133
 3.2.1.3. Popis investicija u tijeku 133
 3.2.2. Popis dugotrajne nematerijalne imovine 134
 3.2.3. Popis kratkotrajne materijalne imovine 134
 3.2.4. Popis financijske imovine, potraživanja i obveza 135
 3.2.5. Popis novca 136
 3.3. Izvještaj (elaborat) o obavljenom popisu 136
 3.4. Odlučivanje o popisnim razlikama i njihovo knjiženje 136
 3.5. Najčešće nepravilnosti kod obavljanja popisa 142
 3.6. Zaključno o godišnjem popisu 144

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

ISBN

Autor

, , ,

Izdavač

Karakter

Uvez

Recenzije

Još nema recenzija.

Budite prvi koji će recenzirati “POPIS IMOVINE I OBVEZA – INVENTURA”

Povezane knjige - Naša preporuka