POREZNI PRIRUČNIK - Naruči svoju knjigu

POREZNI PRIRUČNIK

- za proračunske i neprofitne organizacije
Autor: Butorac, Maja; Čevizović, Ivana; Godić, Ana; Mahović Komljenović, Mirjana; Remenarić, Branka; Vašiček, Davor
Područje: Financije i računovodstvo
Karakter: priručnik
Godina izdanja: 2017
Broj stranica: 280
Uvez: Meki

33,18  (249,99 kn)

Novi priručnik u kojem su objedinjena stručna mišljenja autora s detaljnom analizom obzirom na specifična postupanja primjene poreznih propisa u javnom i neprofitnom sektoru. Priručnik je namijenjen svim sudionicima u sustavu javnog i neprofitnog sektora koji imaju doticaj sa primjenom poreznih propisa.

Nema na zalihi

Knjiga nije dostupna!

TEČAJ: 1 EUR = 7,53450 HRK SKU: 2020 Kategorija: Oznaka:

Opis

O knjizi:

Proračunski i neprofitni subjekti u svojemu su poslovanju, više ili manje, na specifičan način uključeni u porezni sustav. U ovome priručniku obrađuje se primjena pojedinih temeljnih poreznih oblika kroz prizmu njihove primjene u sustavu proračuna i djelovanju neprofitnih nevladinih organizacija.

Brojne posebnosti poslovanja u čitavom nizu djelatnosti nerijetko zahtijevaju i individualnu dodatnu analizu poreznog statusa. U priručniku su, temeljem višegodišnje prakse primjene i usklađivanja postupanja i službenih stajališta, obuhvaćena najznačajnija pitanja oko kojih više ne bi trebalo biti prijepora. Ovaj priručnik bit će korisno pomagalo praktičarima u sagledavanju i boljem razumijevanju osnovnih postavki i primjene poreznih propisa u svakodnevnoj praksi.

Iz sadržaja:

I. POREZ NA DOHODAK (Mirjana Mahović Komljenović) str. 1
1. Uvod – zakonske novine str. 1
 2. Porezni obveznici i vrste dohotka str. 4
 2.1. ODREĐIVANJE PREBIVALIŠTA I UOBIČAJENOG BORAVIŠTA PREMA
 TUZEMNIM PROPISIMA str. 5
 2.2. IZVORI DOHOTKA I POREZNO RAZDOBLJE str. 6
 3. Porezna osnovica str. 7
 4. Porezne stope str. 8
 5. Podjela dohotka str. 10
 6. Primici iz radnog odnosa na koje se ne plaća porez na dohodak str. 13
 7. Neoporezivi iznosi stipendija, nagrada i naknada fizičkih osoba
 koje ostvaruju drugi dohodak str. 17
 8. Primici u naravi u neprofitnim organizacijama str. 19
 9. Porez na dohodak od nesamostalnog rada str. 20
 9.1. UTVRĐIVANJE VRIJEDNOSTI PRIMITKA U NARAVI str. 21
 9.2. OSOBNI ODBITAK ILI NEOPOREZIVI DIO DOHOTKA str. 23
 9.2.1. Osobni odbitak za uzdržavane članove uže obitelji i djecu str. 24
 9.2.2. Prag za uzdržavanu djecu i ostale članove uže obitelji str. 27
 10. Porezna kartica – Obrazac PK str. 28
 10.1. PROMJENA PODATAKA NA POREZNOJ KARTICI (PK) str. 29
 10.2. UMANJENJE PREDUJMA PORE ZA NA DOHODAK str. 31
 10.3. OBR AČUN PL AĆE PREMA PODACIMA UPISANIM NA OBRASCU PK str. 33
 10.3.1. Raspodjela osobnog odbitka prema isplatiteljima str. 34
 10.3.2. Prijava promjene podataka na PK od 1. siječnja 2018. str. 35
 10.3.3. Zadržavanje PK nakon raskida radnog odnosa str. 36
 10.3.4. Odgovornost poslodavca u vezi s netočnim podacima
 iskazanim na PK str. 36
 11. Godišnja porezna prijava str. 38
 11.1. POREZNI OBVEZNICI KOJI NE MOGU PODNIJETI GODIŠNJU POREZNU
 PRIJAVU str. 38
 11. 2. PRIMJENA POSEBNOG POSTUPKA UTVRĐIVANJA GODIŠNJEG POREZA
 12. 11.3. NAČIN PROVOĐENJA POSEBNOG POSTUPKA OPOREZIVANJA I ROK ZA DOSTAVU
 PRIVREMENOG POREZNOG RJEŠENJA ZA 2016. str. 40
 11.3.1. Propisani elementi prigovora protiv privremenog poreznog
 rješenja str. 41
 11.3.2. Zahtjev za priznavanjem prava u posebnom postupku
 podnošenjem Obrasca ZPP-DOH str. 43
 11.3.3. Vjerodostojne isprave koje se prilažu uz Obrazac ZPP-DOH str. 45
 11.4. POVRAT PREPLAĆENOG GODIŠNJEG POREZA NA DOHODAK str. 46
 11.5. POVRAT GODIŠNJEG POREZA NA DOHODAK NA ZAŠTIĆENI RAČUN
 POREZNOG OBVEZNIKA str. 47
 12. Međunarodni ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja str. 47
 12.1. UTVRĐIVANJE REZIDENTNOSTI ZA POREZNE POTREBE PREMA ODREDBAMA
 UGOVORA O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA str. 49
 12.1.1. Oporezivanje primitaka koje ostvaruju nerezidenti str. 51
 12.1.2. Postupak oporezivanja ako tuzemni isplatitelj u trenutku isplate
 primitka nerezidentu ne raspolaže ovjerenim primjercima obrasca
 Zahtjeva str. 52
 12.1.3. Postupak oporezivanja ako tuzemni isplatitelj u trenutku isplate
 primitka nerezidentu raspolaže ovjerenim primjercima obrasca
 Zahtjeva str. 53
 12.2. INOZEMNI DOHODAK I NOVI GODIŠNJI OBRAZAC INO-DOH str. 54
 13. Povezivanje nepovezanih uplata sa zaduženjima (SNU – specifikacija nepovezanih uplata) str. 55
 13.1. OBVEZNI ELEMENTI NALOGA ZA PLAĆANJE str. 55
 13.2. OBRAČUN ZATEZNIH KAMATA str. 56
 13.3. POVEZIVANJE ZADUŽENJA S UPLATAMA NA VRSTAMA PRIHODA JOPPD str. 57
 13.4. SPECIFIKACIJA NEPOVEZANIH UPLATA – SNU str. 59
 13.5. SISTEMSKO POVEZIVANJE UPLAĆENIH SREDSTVA SA ZADUŽENJIMA str. 60
 13.6. EVIDENTIRANJE PODATAKA U BAZI NEPOVEZANIH UPLATA str. 60
 13.7. VRSTE PREGLEDA NEPOVEZANIH UPLATA I OBRAZACA str. 61
 13.8. PREGLED NEPOVEZANIH UPLATA str. 62
 13.9. PREGLED NEPOVEZANIH UPLATA (ARHIVA) str. 63
 13.10. PREGLED OBRASCI JOPPD str. 64
 13.11. PREGLED OBRASCI SNU str. 65
 13.12. POSTUPAK KREIR NJA ZAHTJEVA str. 65
 13.13. MOGUĆNOST ODABIRA VRSTE POSLOVA U PREGLEDU NEPOVEZANIH UPLATA str. 66
 13.13.1. Vrsta posla 1 – ispravak oznake izvješća unutar iste vrste prihoda str. 66
 13.13.2. Vrsta posla 2 – ispravka OIB-a unutar iste vrste prihoda str. 67
 13.13.3. Vrsta posla 3 – promjena vrste prihoda ili općine iste vrste
 prihoda uz moguću promjenu oznake izvješća str. 67
 13.13.4. Vrsta posla 4 – povrat više uplaćene svote prihoda str. 68
 13.13.5. Vrsta posla 5 – zatvaranje naplaćenih kamata str. 69
 13.14. PREDLOŽAK OBRASCA SNU str. 70

II. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST (Ivan Čevizović, Branka Remenarić, Ana Godić) str. 72
1. Obveznici PDV-a str. 72
 1.1. TIJELA DRŽAVNE VLASTI, TIJELA DRŽAVNE UPRAVE, TIJELA I JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE, KOMORE TE DRUGA TIJELA S JAVNIM OVLASTIMA str. 73
 1. 2. PRORAČUNSKI KORISNICI I NEPROFITNE ORGANIZ ACIJE (VRTIĆI, ŠKOLE, FAKULTETI, BOLNICE, MUZEJI, KAZALIŠTA I SL.) str. 77
 1.3. UPIS U REGISTAR OBVEZNIK A POREZA NA DODANU VRIJEDNOST str. 78
 2. Prijenos porezne obveze str. 79
 2.1. INOZEMNI PRIJENOS POREZNE OBVEZE str. 79
 2.2. TUZEMNI PRIJENOS POREZNE OBVEZE str. 81
 3. Predmet oporezivanja str. 84
 4. Mjesto oporezivanja str. 85
 4.1. MJESTO ISPORUKE DOBARA BE Z PRIJEVOZ A str. 86
 4.2. MJESTO ISPORUKE DOBARA S PRIJEVOZOM str. 86
 4.3. MJESTO ISPORUKE DOBARA NA BRODOVIMA, U ZRAKOPLOVIMA ILI VLAKOVIMA str. 91
 4. 4. MJESTO ISPORUKE DOBARA PO SUSTAVU ZA PRIRODNI PLIN, ELEK RIČNU ENERGIJU, GRIJANJE I HLAĐENJE str. 92
 4.5. MJESTO STJECANJA DOBARA UNUTAR EUROPSKE UNIJE str. 93
 4.6. MJESTO UVOZA DOBARA str. 95
 4.7. MJESTO OBAVLJANJA USLUGA str. 95
 5. Nastanak oporezivog događaja i obračun porezne obveze str. 98
 6. Porezna osnovica str. 99
 7. Porezna oslobođenja str. 104
 7.1. PORE ZNA OSLOBOĐENJA ZA ISPORUKE OD JAVNOG INTERESA str. 105
 7.1.1. Usluge obrazovanja str. 107
 7.1.1.1. Specifičnosti povezane s oporezivanjem usluga u sustavu
 obrazovanja str. 108
 7.1.1.2. Usluge obrazovanja privatnih ustanova str. 110
 7.1.2. Usluge u kulturi str. 111
 7.1.3. Usluge u zdravstvu str. 113
 7.2. OSLOBOĐENJA ZA OSTALE DJELATNOSTI str. 114
 8. Odbitak pretporeza, podjela pretporeza i ispravak pretporeza str. 116
 8.1. ODBITAK PRETPOREZA str. 116
 8.2. PODJELA PRETPOREZA str. 118
 8.2.1. Podjela na gospodarsku (poslovnu) i negospodarsku (neposlovnu) djelatnost str. 118
 8.2.2. Podjela poslovne djelatnosti na oporezive i oslobođene isporuke str. 119
 8.3. ISPRAVAK PRETPOREZA str. 122
 9. Porezne evidencije i sadržaj računa str. 123
 9.1. KNJIGA URA I KNJIGA IRA str. 123
 9.2. PRIJAVA PDV-A I OBRAČUNSKO RAZDOBLJE str. 124
 9.3. IZGLED RAČUNA str. 126
 9.3.1. Negospodarska djelatnost str. 127
 9.3.2. Mali porezni obveznik str. 127
 9.3.3. Oslobođene transakcije str. 127
 9.3.4. Tuzemni prijenos porezne obveze str. 128
 9.3.5. Obračun prema naplaćenim naknadama str. 128
 10. Statistička izvješća o potraživanjima OPZ-STAT-1 str. 128
 10.1. UVODNO O OPZ-STAT-1 str. 128
 10.2. SADRŽAJ OBRASCA OPZ-STAT-1 str. 131
 10.3. PRIMJER IZRAČUNA BROJA DANA KAŠNJENJA ZA ISKAZANA POTRAŽIVANJA
 NA OBRASCU OPZ-STAT-1 str. 135
 10.4. OBVEZNI ELEMENTI RAČUNA str. 135

III. POREZ NA DOBIT (Ivan Čevizović, Davor Vašiček) str. 138
1. Obveznici poreza na dobit str. 138
 2. Gospodarska djelatnost str. 139
 3. Paušalno plaćanje poreza na dobit str. 142
 4. Stope poreza na dobit str. 144
 5. Porezna osnovica str. 144
 5.1. POLAZNA VELIČINA str. 144
 5.2. POVEĆANJE DOBITI/SMANJENJE GUBITK A str. 145
 5.3. SMANJENJE DOBITI/POVEĆANJEGUBITK A str. 151
 5.4. PORE ZNA OSNOVIC A/POREZNIGUBITAK str. 154
 5.5. POREZNE OLAKŠICE, OSLOBOĐENJA I POTICAJI str. 155
 5.6. POREZNA OBVEZA str. 156
 5.7. OBVEZA DOPRINOSA PO OSNOVI OBAVLJANJA DRUGE DJELATNOSTI str. 156
 6. Plaćanja poreza na dobit prema novčanom načelu str. 157
 7. Porez po odbitku str. 158
 7.1. ŠTO SE OPOREZUJE POREZOM PO ODBITKU? str. 159
 7.2. STOPA PORE Z A PO ODBITKU str. 161
 7.3. UGOVORI O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA str. 161
 8. Organizacija računovodstva gospodarske djelatnosti str. 163
 8.1. RAČUNOVODSTVENE PRETPOSTAVKE ZA UTVRĐIVANJA POREZNE OSNOVICE str. 163
 8.2. RAČUNOVODSTVENE PRILAGODBE NEPROFITNIH ORGANIZACIJA str. 164
 8.3. RAČUNOVODSTVENE PRILAGODBE PRORAČUNSKIH SUBJEKATA str. 165
 8. 4. AMORTIZACIJA I PRIZNAVANJE INDIREKTNIH TROŠKOVA GOSPODARSKE
 DJELATNOSTI str. 167
 9. Zakonski okvir sastavljanja odvojenih financijskih izvještaja str. 170
 9.1. STANDARDI FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA str. 170

IV. OPĆI POREZNI ZAKON – IZMJENE I DOPUNE (Mirjana Mahović Komljenović) str. 172
1. Izmijenjene odredbe koje donosi novi OPZ str. 172
 2. Obveza čuvanja porezne tajne str. 173
 3. Izjednačavanje bračne s izvanbračnom zajednicom str. 174
 4. Jedinstvena nadležnost poreznog tijela str. 174
 5. Dostava poreznog akta str. 175
 6. Knjigovodstvene isprave i evidencije kod promjene cijena
 ili poreznih stopa str. 176
 7. Ispravak porezne prijave str. 177
 8. Redoslijed vraćanja preplaćenog poreza i kamata poreznom
 obvezniku str. 177
 9. Obveze banaka o dostavi podataka o računima str. 178
 10. Gotovinski polog kao vrsta sredstava osiguranja naplate str. 179
 11. Izmjene pri sklapanju porezne nagodbe – odricanje od prekršajnog
 progona str. 179
 12. Poseban status poreznog obveznika str. 180
 13. Prekršajne odredbe str. 181
 14. Provođenje postupka poreznog nadzora str. 182
 15. Ovršni postupak str. 183
 16. Porezna zastara – jedinstveni rok porezne zastare str. 183
 16.1. NASTUP ZASTARE I SLUŽBENA DUŽNOST str. 184
 16. 2. OTPIS POREZNOG DUGA IZ POREZNIH EVIDENCIJA ZA KOJI JE UTVRĐENA
 ZASTARA str. 185
 17. Prijelazne i završne odredbe str. 185

V. PRILOG: POPIS MIŠLJENJA I UPUTA MINISTARSTVA FINANCIJA str. 187
1. Status JLS-a u sustavu PDV-a str. 187
 1.1. UPIS TIJELA DRŽAVNE VLASTI, TIJEL A DRŽAVNE UPRAVE, TIJELA I JEDINICA
 LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE U REGISTAR OBVEZNIKA
 POREZA NA DODANU VRIJEDNOST str. 220
 1.2. UPIS JLS U REGISTAR OBVEZNIKA PDV-A II str. 224
 2. Prijenos porezne obveze u graditeljstvu str. 228
 2.1. UGRADNJA I ODRŽAVANJE OPREME I UREĐAJA str. 231
 2.2. ELEKTROINSTALACIJSKI I KOMUNIKACIJSKI RADOVI str. 234
 2.3. VODOINSTALATERSKI RADOVI str. 235
 2.4. PLINOINSTALATERSKI RADOVI str. 236
 2.5. OSTALI GRAĐEVINSKI RADOVI str. 236
 2.6. PROJEKTIRANJE, IZRADA IDEJNIH RJEŠENJA, STUDIJA RAZVOJA, ENERGETSKO
 CERTIFICIRANJE I SLIČNO str. 237
 2.7. IZVOĐENJE RADOVA NA DISTRIBUCIJSKIM SUSTAVIMA I CJEVOVODIMA str. 239
 3. Oporezivanje prometa nekretnina str. 241
 3.1. POREZNI TRETMAN ZEMLJIŠTA U GRAĐEVINSKOJ ZONI str. 243
 4. Izdavanje računa str. 245
 4.1. OPĆI DIO O OBVEZIIZDAVANJA RAČUNA str. 245
 4.2. POSEBNI DIO O OBVEZI IZDAVANJA RAČUNA PREMA ZAKONU O PDV-U str. 250
 4.3. ČUVANJE RAČUNA I OSTALE DOKUMENTACIJE str. 255
 5. Porezni status neprofitnih pravnih osoba str. 256
 6. Status korisnika proračuna u sustavu oporezivanja porezom
 na dobit str. 265
 6.1. KAZALIŠTA – DAVANJE PROSTORA U ZAKUP str. 265
 6.2. FAKULTETI str. 267
 6.3. ŠKOLE str. 269
 6.4. MUZEJI str. 271
 6.5. NACIONALNI PARKOVI str. 273
 VI. NAČINI ISPLATA FIZIČKIM OSOBAMA (Maja Butorac) str. 276
 1. Uvod str. 276
 2. Osvrt na popunjavanje naloga za plaćanje str. 277
 3. Pregled načina isplata od 2017. godine str. 277

Dodatne informacije

ISBN

Godina izdanja

Broj stranica

Autor

, , , , ,

Izdavač

Karakter

Uvez

Recenzije

Još nema recenzija.

Budite prvi koji će recenzirati “POREZNI PRIRUČNIK”

Povezane knjige - Naša preporuka