Povrat ili reklamaciju knjige uvažavamo u roku od 5 radnih dana od primitka pošiljke. Imate pravo na povrat ili reklamaciju knjige u sljedećim slučajevima:

  • isporuka knjige koja nije naručena
  • isporuka knjige koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu
  • potrošač snosi izravne troškove povrata robe, i dužan je vratiti robu  neoštećenu, bez nepotrebnog odgađanja, putem pružatelja poštanskih usluga, zajedno s računom