PRAKTIKUM UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA - Naruči svoju knjigu

PRAKTIKUM UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA

Autor: Gutić Martinčić, Sanja
Područje: Ljudski potencijali
Karakter: stručna
Godina izdanja: 2018
Broj stranica: 231
Uvez: Tvrdi

31,85  (239,97 kn)

Upravljanje ljudskim potencijalima složen je i zahtijevan posao,  bez uspješnog upravljanja ljudskim potencijalima nije moguće udovoljiti sve većim zahtjevima tržišta.  A to znači profitabilno poslovanje, povećanje konkurentske prednosti i osiguranje većeg udjela na tržištu.

Nema na zalihi

Knjiga nije dostupna!

TEČAJ: 1 EUR = 7,53450 HRK SKU: 2322 Kategorija: Oznake: ,

Opis

VIŠE O KNJIZI – RECENZIJE I SADRŽAJ

O knjizi:
Evidentno postoji visoka suglasnost i teoretičara i praktičara menadžmenta da su ljudski potencijali ključni među potencijalima suvremenih poslovnih organizacija, kao što je i ljudski kapital ključ u postizanju i održavanju konkurentskih pozicija ovih organizacija u njihovom tržišnom okruženju. Samim tim, praktični pristup upravljanju ljudskim potencijalima postaje vrijedno tematsko područje koje zahtijeva jednu opsežniju, širu i temeljitiju obradu. U tematskom odabiru fokusa u knjizi nije se realno moglo obraditi sva područja koja danas teoretski zahvaća oblast upravljanja ljudskim potencijalima. Neki od tih segmenata nisu još ni teoretski dovoljno razvijeni, tako da ne postoje publicirani niti značajniji praktični doprinosi koji bi ih implicirali na upravljačku stvarnost.
Pri pisanju knjige pokušalo se što manje upuštati u teoretske postavke tematskih naslova. Učinjeno je to tek kroz par uvodnih rečenica u kojima je naznačen smisao i značenje odnosne teme. Ovo stoga, jer se pretpostavlja da će čitatelji pristupiti ovoj knjizi tek pošto su prethodno uspješno apsolvirali teoretske zasade upravljanja ljudskim potencijalima i usvojili potrebnu materiju koja je neophodna da bi mogli koristiti materiju koja se izlaže. Na domaćem, a pogotovo stranim tržištima, postoji bogata publicirana literatura koja temeljito obrađuje oblast upravljanja ljudskim potencijalima.
Brojni su primjeri izneseni uz gotovo svaki naslov u knjizi. Pri odabiru istih nastojalo se maksimalno korektno ih prezentirati čitateljima navodeći izvore iz kojih su isti preuzeti. Također, nastojanja su bila da to budu primjeri koji mogu maksimalno pomoći čitateljima u identifikaciji vlastite situacije s prezentiranom. Teškoće će svakako postojati u tome, obzirom da je ova knjiga namijenjena čitateljima u tranzicijskim uvjetima gospodarstva, kakva je i Republika Hrvatska, ali će im barem biti koristan putokaz na tom tranzicijskom putu.

( Autorica)

Recenzija:

Da se radi o izuzetno značajnoj problematici svjedoči nam, između ostalog, i veliki broj objavljenih knjiga te znanstvenih i stručnih članaka ne tu temu.

Vrijedan doprinos proučavanju ove problematike dala je i autorica svojom knjigom Praktikum upravljanja ljudskim potencijalima.

No, ono što je posebno izdvaja od velike većine do sada objavljene literature na temu upravljanja ljudskim potencijalima je način na koji nam autorica prezentira ovu problematiku. Naime, autorica nas ne opterećuje teorijom (o tome postoji već brojna objavljena literatura), tek toliko koliko je potrebno da nas uvede u pojedino poglavlje, a ono što knjizi daje posebnu vrijednost su pomno odabrani konkretni primjeri iz svjetske prakse i koji čine osnovu knjige.

Zbog svega navedenog sa posebnim zadovoljstvom knjigu preporučam, kao vrijedan priručnik, svim osobama koja se profesionalno bave upravljanjem ljudskim potencijalnim, a osobito studentima, koji tijekom studija izučavaju ovu problematiku, kao neizostavnu stručnu literaturu. Zbog načina i stila kojim je pisana te prikazanim brojnim primjerima iz svjetske prakse knjiga može biti zanimljiva i širem čitateljstvu kojeg zanimaju ljudski potencijali.

izv. prof. dr. sc. Ivan Matković, izvanredni profesor fakulteta društvenih znanosti „Dr. Milenko Brkić“, Međugorje, Sveučilišta Hercegovina, Mostar

Iz sadržaja:

Predgovor (9)

A.            Operativne funkcije ljudskih potencijala (11)

1.             Pribavljanje ljudstva (12)

1.1.         Smisao (12)

1.2.         Proces pribavljanja (14)

1.3.         Intervjuiranje kandidata (15)

1.4.         Primjeri (23)

2.            Testiranje kandidata (26)

2.1.         Smisao i sadržaji (26)

2.2.         Primjeri (27)

3.            Selekcija kandidata (30)

3.1.         Pojam i značenje (30)

3.2.         Modeli selekcije (30)

3.2.1.     Model valorizirane očekivane vrijednosti kandidata (31)

3.2.2.     Model idealnog kandidata (32)

3.2.3.     Model zadovoljavanja minimalnih kriterija (33)

3.2.4.     Model osnovnih kriterija (35)

3.3.         Primjeri (37)

4.            Motivacija zaposlenih (39)

4.1.         Pojam i smisao (39)

4.2.         Identifikacija motiva zaposlenih (40)

4.2.1.     Primjeri (43)

4.3.         Radno mjesto u motivaciji (46)

4.3.1.     Smisao (46)

4.3.2.     Elementi (46)

4.3.3.     Motivacija (49)

4.4.         Dvofaktorska motivacija (50)

4.4.1.     Smisao i značenje (50)

4.4.2.     Test motivacije (51)

4.5.         Motivacija kroz obogaćivanje posla (53)

4.5.1.     Pojam (53)

4.5.2.     Motivacija (54)

4.5.3.     Test motivacije (56)

4.6.         Motivacija kroz ispunjenje očekivanja zaposlenih (59)

4.6.1.     Smisao i značenje (59)

4.6.2.     Test motivacije (60)

4.7.         Motivacija kroz percepciju razmjene (61)

4.7.1.     Smisao i značenje (61)

4.7.2.     Postupak (61)

4.7.3.     Primjeri (64)

5.            Analiza posla (66)

5.1.         Smisao i značenje (66)

5.2.         Primjeri (67)

6.            Ocjenjivanje zaposlenih (73)

6.1.         Smisao i značenje (73)

6.2.         Proces ocjenjivanja (74)

6.3.         Modeli ocjenjivanja (74)

6.3.1.     Model strukturne vrijednosti kriterija (74)

6.3.2.     Model usporedbe s postavljenim standardima (75)

7.            Kompenzacije (77)

7.1.         Smisao i značenje (77)

7.2.         Plaće (78)

7.2.1.     Struktura (78)

7.2.2.     Obračun (79)

7.3.         Sudjelovanje u dobiti (80)

7.3.1.     Pojam i značenje (80)

7.3.2.     Sustav Scanlon (81)

7.3.3.     Sustav Rucker (82)

7.4.         Sudjelovanje u vlasništvu (82)

7.4.1.     Pojam (82)

7.4.2.     Sadržaj (82)

7.4.3.     Primjeri (85)

8.            Učenje (90)

8.1.         Pojam i značenje (90)

8.2.        Segmentacija zaposlenih (90)

8.3.        Mjerenje učinkovitosti prihvaćanja znanja (94)

8.4.        Mjerenje orijentacije polaznika (97)

8.5.        Mjerenje motivacije polaznika za usvajanje znanja (99)

8.6.        Valorizacija strategije učenja (101)

8.7.        Primjeri (105)

9.            Razvoj karijere (107)

9.1.         Smisao i značenje (107)

9.2.         Model razvoja karijere (108)

9.2.1.     Stupnjevanje (108)

9.2.2.     Postavke praćenja i unapređenja (109)

9.2.3.     Uvjeti napredovanja (110)

9.2.4.     Motivacija za napredovanje (114)

10.          Konflikti (117)

10.1.       Smisao i značenje (117)

10.2.      Frustracija (117)

10.2.1.   Pojam i značenje (117)

10.2.2.   Test emocija mržnje i frustracije (119)

10.3.      Anksioznost (127)

11.           Stres (130)

11.1.       Smisao i značenje (130)

11.2.       Stres i spavanje (130)

11.3.       Test opterećenosti brigama (133)

12.          Fluktuacija zaposlenih (135)

12.1.       Smisao i značenje (135)

12.2.       Mjerenje (135)

13.          Apsentizam (139)

13.1.       Smisao i značenje (139)

13.2.       Mjerenje (139)

14.          Vođenje ljudstva (141)

14.1.       Patogeni stilovi (141)

14.2.       Sociopatogeni stilovi (141)

14.3.       Psihopatogeni stilovi (143)

14.4.       Emocionalno (empatičko) vođenje (145)

14.4.1.   Test empatičkih vrijednosti menadžera (146)

14.4.2.   Test kognitivne empatije menadžera (150)

14.4.3.   Test osjećajne empatije menadžera (152)

14.4.4.   Test suosjećajne empatije menadžera (154)

14.5.       Transformacijsko vođenje (155)

14.5.1.   Test zrelosti za transformacijsko vođenje (156)

14.6.       Timsko vođenje (157)

14.6.1.   Test zrelosti za timsko vođenje (158)

14.7.       Primjeri (161)

B.            Strateške funkcije upravljanja ljudskim potencijalima (165)

15.          Pojmovna određenja (165)

16.          Informacijski sustav zaposlenih (168)

16.1.       Sadržaj upravljanja (168)

16.2.       Banka podataka (171)

17.          Strateški plan (182)

17.1.       Sastavnice plana (182)

17.2.       Okruženje (184)

17.2.1.   Unutarnje okruženje (184)

17.2.2.   Vanjsko okruženje (187)

17.2.3.   Misija (190)

17.2.4.   Vizija (196)

18.          SWOT analiza ljudskih potencijala (199)

18.1.       Smisao i značenje (199)

18.2.      Postupak analize (200)

18.3.      Primjer (201)

18.3.1.   Identifikacija i kvantifikacija ljudskih potencijala (201)

18.3.2.   Identifikacija i kvantifikacija sila okruženja (204)

18.3.3.   SWOT matrica (207)

18.3.4.   Primjena rezultata (208)

18.3.5.   Izbor strategije (209)

18.3.6.   Rezultati implementacije strategija (211)

19.          Benchmarking (213)

19.1.       Pojam i značenje (213)

19.2.       Postupak benchmarkinga (217)

19.3.       Indikatori za usporedbu (219)

Literatura (225)

Recenzije (229)

Podaci o autorici (231)

Dodatne informacije

Godina izdanja

Autor

Broj stranica

Karakter

Uvez

Povezane knjige - Naša preporuka