PRAVO ELEKTRONIČKOG PLAĆANJA

Autor: Perkušić, Marko
Područje: Pravo
Karakter: udžbenik
Godina izdanja: 2020.
Broj stranica: 360
Uvez: Meki

219,00 kn (29,07 €)

Knjiga namijenjena svima zainteresiranima za pravnu problematiku elektroničkog plaćanja

TEČAJ: 1 EUR = 7,53450 HRK SKU: 13439 Kategorija:

Opis

O knjizi:

U prvom dijelu knjige (općenito o elektroničkom plaćanju), utvrđuje se što je to elektroničko plaćanje, kako se sve može podijeliti, koji su osnovni pravni subjekti koji se pritom javljaju, koji se zakonski propisi mogu i moraju primijeniti na elektroničko plaćanje te se otvara i pitanje zakonskog sredstva plaćanja u Republici Hrvatskoj. Drugi dio (platni instrumenti) upoznaje nas s platnim instrumentima kojima se može koristiti pri elektroničkom plaćanju i s načinom na koji su oni (ne)uređeni u Republici Hrvatskoj.

U preostalim dijelovima zasebno se analiziraju elektroničko bankarstvo, elektronički novac i virtualne valute kao tri najvažnija područja elektroničkog plaćanja. Pritom se posebno analiziraju zakonske odredbe koje ih uređuju, pravni odnosi koji pritom mogu nastati, pravni subjekti koji se mogu pojaviti u tim pravnim odnosima, mogućnost primjene tih oblika plaćanja kao zakonskog sredstva plaćanja te brojne druge pravne dvojbe i obilježja svakog od navedenih oblika elektroničkog plaćanja.

U navedenim poglavljima knjiga također sadržava određena komparativna rješenja i probleme s kojima su se susretale druge države pri reguliranju svih oblika elektroničkog plaćanja, kao i primjere iz sudske prakse koji su često znali (posebno za virtualne valute) pokazati put kojim će se ići s reguliranjem određena oblika elektroničkog plaćanja.

Iz recenzija:

„Pravo elektroničkog plaćanja djelo je podijeljeno u pet dijelova (Općenito o elektroničkom plaćanju, Platni instrumenti, Elektroničko bankarstvo, Elektronički novac i Virtualne valute)… Autor detaljno analizira svaki od navedenih oblika elektroničkog plaćanja… Naglasio je aktualne probleme u elektroničkom plaćanju i ponudio pravna rješenja koja bi se u tim slučajevima mogla ili trebala primijeniti, a pritom je uspio navedenu tematiku objasniti na način pogodan za studente i širu javnost… Posebnu pozornost posvećuje ugovorima koji nastaju pri elektroničkom plaćanju kao i tome može li se koji oblik elektroničkog plaćanja smatrati zakonskim sredstvom plaćanja. Treba naglasiti kako djelo sadržava i mnogobrojne primjere iz sudske prakse te općenite primjere s pomoću kojih autor objašnjava složenu tematiku povezanu s elektroničkim plaćanjem.”
– prof. dr. sc. Vilim Gorenc, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

„Trenutačno ne postoje djela sličnog sadržaja i kakvoće. Naime, u ovom se djelu prvi put iscrpno, cjelovito i sveobuhvatno obrađuju pravna pitanja elektroničkog plaćanja, pojmovno se određuju pojedini instituti tog oblika plaćanja te analiziraju pravni odnosi između subjekata elektroničkog plaćanja. U tom smislu javnosti se omogućuje razumijevanje pravnog uređenja elektroničkog plaćanja i pravnih odnosa koji nastaju elektroničkim plaćanjem na način koji je dovoljna podloga za odgovor na ključna pitanja koja se javljaju u praktičnoj primjeni elektroničkog plaćanja… Sadržaj djela iznesen je pregledno i jasno u jezičnom i konceptualnom smislu te u skladu s nacionalnim i međunarodnim bibliografskim standardima.”
– prof. dr. sc. Zvonimir Slakoper, Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

„Obradom tri oblika elektroničkog plaćanja (elektroničkim novcem, virtualnim valutama i žiralnim plaćanjem) autor omogućuje čitatelju da se sveobuhvatno upozna s tematikom. Čitatelji, primarno studenti, stručnjaci i znanstvenici, ali i šira javnost, u ovom će djelu pronaći odgovore ne samo na pravna pitanja elektroničkog plaćanja nego i na sve druge, tehničke i financijske aspekte, nužne za shvaćanje te složene građe. Naime, autor ne bježi ni od zahtjevnih povijesnih prikaza razvoja određenih instituta, ni od detaljnih tehničkih prikaza složenih financijskih tehnologija. Pišući djelo, autor nije namjeravao prenijeti čitateljima samo suhoparne informacije već i jasno prikazati logične sljedove koji su doveli do pojedinih zaključaka. Posebno pritom valja naglasiti da je način i opseg citiranja hvalevrijedan te omogućuje svakome provjeru i daljnje proučavanje pojedinih tema s pomoću navedenih izvora.”
– doc. dr. Šime Jozipović, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu

Iz sadržaja:

Predgovor 5

Kratki sadržaj 6

Sadržaj 7

Pokrate 13

Bilješka o autoru 15

I. Općenito o elektroničkom plaćanju 16

1. Uvod 17

2. Pojam elektroničkog plaćanja 19

3. Vrste elektroničkog plaćanja 21

4. Pravni položaj trgovca i potrošača 23

5. Elektroničko plaćanje i zakonska sredstva plaćanja 24

6. Pravni izvori 25

II. Platni instrumenti 34

1. Uvodna napomena 35

2. Pojam platnih instrumenata i otvorena pitanja 35

3. Platne kartice 39

4. Pametni mobilni telefoni i računala s aplikacijama 50

5. Elektronički novčanici 53

6. Bankomati 55

7. Uređaji EFT POS 56

8. Tokeni i čitači kartica 57

9. Primjena odredbi ZOO-a o odgovornosti za materijalne i pravne nedostatke ispunjenja 58

III. Elektroničko plaćanje unutar elektroničkog bankarstva 62

1. Uvodna napomena 63

2. Novac 63

3. Žiralni novac i elektroničko bankarstvo 67

4. Subjekti u plaćanju (platnim transakcijama) i određenje platnih usluga 80

5. Ugovor o platnim uslugama kao temelj elektroničkog plaćanja i njegovo sklapanje 92

6. Okvirni ugovor 118

7. Ugovor o jednokratnoj platnoj transakciji 165

8. Odgovornost strana za provođenje elektroničkog plaćanja 169

9. Žiralni novac i zakonsko sredstvo plaćanja 188

IV. Elektroničko plaćanje elektroničkim novcem 192

1. Nastanak i razvoj elektroničkog novca 193

2. Pojmovno određenje elektroničkog novca i njegove posebnosti prema gotovom i žiralnom novcu 198

3. Bitna obilježja elektroničkog novca 202

4. Elektronički novac i zakonska sredstva plaćanja 205

5. Subjekti u vezi s elektroničkim novcem 206

6. Izdavanje elektroničkog novca 222

7. Korištenje elektroničkim novcem 229

8. Iskup elektroničkog novca 240

9. Primjena izvora prava i pravna priroda odnosa pri plaćanju elektroničkim novcem 248

V. Elektroničko plaćanje virtualnim valutama 274

1. Virtualne valute, digitalne valute ili kriptovalute 275

2. Nastanak i razvoj virtualnih valuta 275

3. Pojmovno određenje virtualnih valuta 277

4. Virtualne valute prema pravnim izvorima 284

5. Bitna obilježja virtualnih valuta 304

6. Podjele virtualnih valuta 304

7. Jesu li virtualne valute zakonsko sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj? 337

8. Mogu li virtualne valute funkcionirati kao novčane jedinice (valute)? 338

9. Zajednička i razlikovna obilježja elektroničkog novca i virtualnih valuta 340

VI. Dodatci 342

Izvori 343

Kazalo slika 357

Kazalo pojmova 358

Dodatne informacije

Autor

Karakter

Godina izdanja

Broj stranica

Uvez

ISBN

Izdavač

Povezane knjige - Naša preporuka