Vidi košaricu “DUGOSUĐE” je dodano u vašu košaricu.
PRAVO MEĐUNARODNE KUPOPRODAJE - Naruči svoju knjigu

PRAVO MEĐUNARODNE KUPOPRODAJE

Prema konvenciji UN-a o međunarodnoj prodaji robe
Autor: Slakoper, Zvonimir
Područje: Pravo
Karakter: stručna
Godina izdanja: 2020.
Broj stranica: 382
Uvez: Meki

290,00 kn (38,49 €)

Stručno djelo u kojoj se opisuje pravo međunarodne kupoprodaje naslonjeno na Bečku konvenciju

TEČAJ: 1 EUR = 7,53450 HRK SKU: ddd37a154833 Kategorija:

Opis

O knjizi:

Kupoprodajni ugovor i danas je najčešći tip ugovora koji sklapaju fizičke i pravne osobe. Kad te osobe imaju državljanstva, sjedišta ili mjesta poslovanja u različitim državama i kad uz to u ispunjenju ugovornih obveza predmet kupoprodaje prelazi državnu granicu, kupoprodajni ugovor u širokoj se javnosti opisuje kao »međunarodni«, a u pravnoj javnosti kao ugovor »s međunarodnim obilježjem« ili »elementom«. Široka i pravno manje upućena javnost tada je manje svjesna – a pravna bitno svjesnija – da pravna pravila koja se primjenjuju na ugovore u različitim pravnim poredcima – odnosno državama – nisu istovjetna nego različita i da povezanost ugovora s (najmanje) dvama različitima pravnim poredcima dovodi do potrebe određivanja pravnog poretka – odnosno države – čija će se pravna pravila primjenjivati na ugovor .

S obzirom na učestalost »međunarodnih kupoprodaja« – tj. sklapanja kuporodajnih ugovora s međunarodnim obilježjem – poduzimani su napori za ujednačavanje pravnih pravila koja se primjenjuju na takve kupoprodajne ugovore. Iako nisu doživjeli poseban uspjeh, ovdje je nužno spomenuti Ujednačeni zakon o sklapanju ugovora o međunarodnoj prodaji robe i Ujednačeni zakon o međunarodnoj prodaji robe , koji su bili preteče i čija su rješenja u velikoj mjeri usvojena u Konvenciji UN-a o međunarodnoj prodaji robe (dalje: Bečka konvencija ili konvencija). Ta je konvencija iznimno važan rezultat dotadašnjih pokušaja jer su, nakon što je potpisana 1980. godine, državama stranama te konvencije postale 93 države , čime je pravo međunarodne kupoprodaje u vrlo značajnoj mjeri gotovo globalno ujednačeno. Stranom ugovornicom postala je i Republika Hrvatska.

Iz sadržaja:

PREGLED SADRŽAJA

Popis kratica i skraćeno citirane literature…………………………………………………………. XVII

Uvodni dio

Općenito………………………………………………………………………………………………………… 1

Primjena Bečke konvencije u Republici Hrvatskoj ………………………………………………… 2

Struktura Bečke konvencije i struktura knjige ……………………………………………………… 4

Tumačenje Bečke konvencije ……………………………………………………………………………. 5

I. DIO

Primjena Bečke konvencije i drugih izvora prava

1. Pretpostavke primjene Bečke konvencije……………………………………………………… 9

2. Primjena izvora prava ………………………………………………………………………………… 28

3. Popunjavanje pravnih praznina Bečke konvencije………………………………………….. 39

II. DIO

Načela i opća pravila Bečke konvencije

1. Uvodno ……………………………………………………………………………………………………. 47

2. Načelo stranačke autonomije ……………………………………………………………………… 48

3. Načelo savjesnosti i poštenja………………………………………………………………………. 52

4. Načelo neformalnosti ………………………………………………………………………………… 55

5. Valjani načini očitovanja (izjavljivanja) volje………………………………………………….. 58

6. Trenutak od kojeg izjave stvaraju učinke………………………………………………………. 60

7. Tumačenje izjava i drugih ponašanja strana ………………………………………………….. 64

8. Nenovčane i novčane obveze u slučaju spora………………………………………………… 72

III. DIO

Sklapanje, sadržaj i tumačenje ugovora

1. Uvodno ……………………………………………………………………………………………………. 75

2. Ponuda ……………………………………………………………………………………………………. 77

3. Postupci ponuđenog i njihovi učinci …………………………………………………………….. 95

4. Perfekcija i sadržaj ugovora ………………………………………………………………………… 111

5. Tumačenje ugovora …………………………………………………………………………………… 122

IV. DIO

Od sklapanja ugovora do dospijeća obveza

1. Uvodno ……………………………………………………………………………………………………. 123

2. Izmjene ugovora ……………………………………………………………………………………….. 124

3. Raskid ugovora …………………………………………………………………………………………. 130

4. Predvidiva povreda ugovora……………………………………………………………………….. 133

5. Učinci raskida ugovora……………………………………………………………………………….. 149

6. Clausula rebus sic stantibus? ………………………………………………………………………. 159

V. DIO

Namjeravani učinci sklopljenog ugovora

1. Uvodno ……………………………………………………………………………………………………. 161

2. Prodavateljeva obveza isporuke ………………………………………………………………….. 162

3. Kupčeva obveza plaćanja cijene…………………………………………………………………… 189

4. Kupčeva obveza preuzimanja isporuke…………………………………………………………. 200

VI. DIO

Prijelaz rizika

1. Općenito o riziku i njegovu snošenju ……………………………………………………………. 203

2. Snošenje rizika u slučaju kupoprodaje………………………………………………………….. 204

VII. DIO

Nenamjeravani učinci sklopljenog ugovora

1. Uvodno ……………………………………………………………………………………………………. 219

2. Povreda i bitna povreda ugovora…………………………………………………………………. 221

3. Zahtjev za ispunjenje i naknadni rok…………………………………………………………….. 233

4. Odgovornost za štetu ………………………………………………………………………………… 243

5. Jednostrani raskid ugovora nakon dospijeća …………………………………………………. 264

6. Plaćanje kamata………………………………………………………………………………………… 279

7. Odgovornost u slučaju neusklađenosti…………………………………………………………. 282

8. Odgovornost u slučaju postojanja prava ili zahtjeva treće osobe……………………… 320

9. Oslobođenje od odgovornosti za povredu ugovora………………………………………… 342

10. Prava kod prodaje sa specifikacijom…………………………………………………………….. 353

11. Čuvanje i prodaja robe……………………………………………………………………………….. 367

Popis država strana Konvencije Ujedinjenih naroda o međunarodnoj

prodaji robe (Bečka konvencija) ……………………………………………………………………. 369

Kazalo pojmova………………………………………………………………………………………………. 373

Dodatne informacije

Autor

Karakter

Godina izdanja

Broj stranica

Uvez

ISBN

Izdavač

Povezane knjige - Naša preporuka