PREMA SUVREMENOM DJEČJEM VRTIĆU

Pedagoška kretanja i promjene u sustavu ranog i predškolskog odgoja u Hrvatskoj
Autor: Mendeš, Branimir
Područje: Odgoj i obrazovanje
Karakter: stručna
Godina izdanja: 2020.
Broj stranica: 504
Uvez: Meki

250,00 kn

Ova znanstvena monografija jedinstvena je po tematici, povijesnom pristupu i sustavnoj analizi prikupljene građe gdje autor prepoznaje značajnost djetinjstva kao socijalne konstrukcije u kojoj su obitelj i odgojno-obrazovne ustanove prvi i, moguće, najznačajniji čimbenici odgojnog utjecaja na razvoj pojedinca

SKU: 13435 Kategorija:

Opis

O knjizi:

Pred nama je znanstvena monografija, prva u hrvatskoj znanstvenoj literaturi, koja daje cjelovit i sustavan prikaz razvoja institucijskog ranog i predškolskoj odgoja u Hrvatskoj od druge polovice devetnaestog stoljeća do danas. Nedvojbeno, ova je znanstvena studija značajan znanstveni doprinos hrvatskoj pedagogiji, kako pedagogiji ranog i predškolskog odgoja, tako i nacionalnoj povijesti pedagogije.

Iz recenzija:

(…) Djelo je izuzetno vrijedna znanstvena monografija koja sveobuhvatno pre¬zentira institucijski rani i predškolski odgoj u Hrvatskoj povijesnim prikazom razvoja odgojno-obrazovne prakse i pedagogijskih ideja. Posebna vrijednost monografije leži u činjenici da je tematika djela nedovoljno istražena i da ne postoji slično djelo u hrvatskoj pedagogiji, ali i šire. Stoga, ovo djelo nadopunjuje nedostatak znanstvene literature u području pedagogije, naročito predškolske pedagogije.
izv. prof. dr. sc. Jasmina Bećirović-Karabegović
Univerzitet u Sarajevu, Pedagoški fakultet

(…) Djelo pod naslovom Prema suvremenom dječjem vrtiću izborom naslovne teme te zanimljivošću sadržaja i originalnim slikovnim prilozima ostvarilo je svoj cilj, a to je rasvijetliti put razvoja od odgoja u obitelji prema odgoju u institucij¬skom kontekstu, daje prikaz relevantnih pedagoških ideja i teoretičara, pred¬stavlja koncepcije ranog i predškolskog odgoja te problematizira o temeljnim značajkama institucijskog ranog i predškolskog odgoja.
Objavljivanje ovog znanstvenog djela značajan je prilog pedagogiji ranog i predš¬kolskog odgoja te povijesti hrvatske pedagogije.
prof. dr. sc. Anka Jurčević Lozančić
Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet

(…) Ova znanstvena monografija jedinstvena je po tematici, povijesnom pristu¬pu i sustavnoj analizi prikupljene građe. Autor prepoznaje značajnost djetinjstva kao socijalne konstrukcije u kojoj su obitelj i odgojno-obrazovne ustanove prvi i, moguće, najznačajniji čimbenici odgojnog utjecaja na razvoj pojedinca. (…) Znanstvena monografija objedinjuje povijesni pregled razvoja pedagogijskih ideja i prakse te predstavlja rad kakav do sada nije publiciran. Povijesni razvoj institucijskog ranog i predškolskog odgoja do sada je bio nedostatno i parcijalno istražen. Zadivljuje stoga autorova upornost u prikupljanju, analizi i objedinjava¬nju opsežne arhivske građe u jedinstvenu znanstvenu monografiju koja zavrjeđuje publiciranje.
doc. dr. sc. Ivana Visković
Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet

Iz sadržaja:

PREDGOVOR (dr. sc. Hicela Ivon) 7

FOREWORD (Hicela Ivon, PhD) 9

RIJEČ AUTORA 11

I. DIO

PREMA INSTITUCIJSKOM PREDŠKOLSKOM ODGOJU 15

Otkrivanje djetinjstva i njegova institucionalizacija 17

Pregled svjetskih pedagoških ideja o predškolskom odgoju 21

Predškolski odgoj – temelj odgojno-obrazovnog sustava 30

II. DIO

PEDAGOŠKE IDEJE O INSTITUCIJSKOM PREDŠKOLSKOM ODGOJU U HRVATSKOJ PEDAGOGIJI 33

Razvoj pedagoških ideja o institucijskom predškolskom odgoju u hrvatskoj

pedagogiji 35

Razvoj pedagogijske misli o institucijskom odgoju djeteta predškolske dobi

u hrvatskoj pedagogiji 72

Pedagozi značajni za teoriju i praksu predškolskog odgoja 124

III. DIO

KONCEPCIJE PREDŠKOLSKOG ODGOJA U HRVATSKOJ 157

Koncepcija predškolskog odgoja Friedricha Frobela – početna koncepcija

institucijskog predškolskog odgoja u Hrvatskoj 159

Koncepcija društveno-organiziranog predškolskog odgoja 169

Humanističko-razvojna koncepcija predškolskog odgoja 175

IV. DIO

INSTITUCIJSKI PREDŠKOLSKI ODGOJ U HRVATSKOJ I NJEGOVE TEMELJNE ZNAČAJKE 181

Institucionalizacija djelatnosti predškolskog odgoja 183

Socijalne ustanove – preteče ustanova predškolskog odgoja 186

Početci institucijske predškolske djelatnosti

(razdoblje do početka Prvog svjetskog rata) 190

Ustanove za odgoj i dnevnu zaštitu predškolske djece

(razdoblje između dvaju svjetskih ratova) 215

Godine Drugog svjetskog rata (1941. – 1945.) 229

Prema uključivanju predškolske djelatnosti u odgojno-obrazovni sustav

(razdoblje od 1945. do 1958. godine) 232

Predškolska djelatnost kao temelj odgojno-obrazovnog

sustava (razdoblje od 1958. do 1990. godine) 299

Predškolska djelatnost kao temelj nacionalnog odgojno-obrazovnog demokratsko-pluralističkog karaktera (razdoblje nakon 1990. godine) 415

ZAKLJUČNA RAZMATRANJA 454

Tumač kratica 457

Izvori fotografija 458

Popis tablica 461

Izvori i literatura 463

Kazalo imena 497

Bilješka o autoru 503

Dodatne informacije

Autor

Karakter

Godina izdanja

Broj stranica

Uvez

ISBN

Izdavač

Povezane knjige - Naša preporuka