PRIVATNO PRAVO EUROPSKE UNIJE - Naruči svoju knjigu

PRIVATNO PRAVO EUROPSKE UNIJE

Opći dio
Autor: Josipović, Tatjana
Područje: Pravo
Karakter: stručna
Godina izdanja: 2020.
Broj stranica: 1046
Uvez: Tvrdi

58,40  (440,01 kn)

Detaljno opisan utjecaj izravne primjene i izravnih učinaka prava Unije na privatnopravne odnose, na stjecanje i zaštitu subjektivnih prava

TEČAJ: 1 EUR = 7,53450 HRK SKU: ddd37a154834 Kategorija:

Opis

O knjizi:

Ova knjiga govori o uređenju privatnog prava Europske unije koje je zajedničko za sva privatnopravna područja uređena pravom Unije. Posebna poglavlja posvećena su pravnim izvorima privatnog prava EU-a, obilježjima, načelima i tumačenju privatnog prava EU-a, primjeni prava Unije u privatnopravnim odnosima, zaštiti subjektivnih privatnih prava, te usklađivanju privatnog prava država članica. Zato je u ovoj knjizi posebna pozornost posvećena utjecaju izravne primjene i izravnih učinaka prava Unije na privatnopravne odnose, na stjecanje i zaštitu subjektivnih prava. Riječ je o specifičnom konceptu stjecanja subjektivnih privatnih prava koji ne postoji u nacionalnim privatnopravnim porecima i koji, uz poznavanje pojedinih odredbi primarnog i sekundarnog privatnog prava Unije, zahtijeva i poznavanje presuda Suda Europske unije. Prije svega, to se odnosi na presude u kojima je Sud tumačio pojedina načela prava Unije na kojima se temelji stjecanje subjektivnih privatnih prava i njihova efikasna zaštita pred nacionalnim sudovima. U knjizi se pri razmatranju pojedinih odredbi privatnog prava EU-a upućuje i na relevantnu sudsku praksu Suda Europske unije u kojoj se tumači pravo Unije i njegova primjena u privatnopravnim odnosima.

Cilj ove knjige bio je ukazati na kompleksnost uređenja privatnopravnih odnosa u pravu Unije i pružiti novi pogled na pravo Unije kroz prizmu pojedinca i zaštite njegovih privatnih interesa proizašlih iz subjektivnih privatnih prava, a namijenjena je svima koji žele proširiti vlastiti pristup proučavanju privatnog prava Unije i hrvatskog privatnog prava.

Iz sadržaja:

Predgovor V

Presude, rješenja, mišljenja – abecedni popis XXV

Presude, rješenja, mišljenja – kronološki popis XLI

Popis kratica LXI

I. UVOD U PRIVATNO PRAVO EUROPSKE UNIJE

Odl. Str.

1. Pojam, funkcije i obilježja privatnog prava EU-a 11

2. Pravni izvori privatnog prava EU-a 12 13

2.1. Općenito 12 13

2.2. Primarni izvori privatnog prava EU-a 13 13

2.3. Sekundarni izvori privatnog prava EU-a 42 37

2.4. Sudska praksa Suda EU-a kao izvor privatnog prava EU-a 75 58

3. Načela privatnog prava EU-a 80 62

3.1. Općenito 80 62

3.2. Načelo prekogranične privatne autonomije i slobode ugovaranja 84 64

3.3. Načelo zabrane diskriminacije i jednakog postupanja 103 78

3.4. Načelo zaštite slabije ugovorne strane 119 88

3.5. Načelo zaštite opravdanih (razumnih) očekivanja 140 109

3.6. Načelo transparentnosti 151 118

3.7. Načelo savjesnosti i poštenja i načelo zabrane zloupotrebe prava 160 129

II. PRIMJENA PRAVA EUROPSKE UNIJE U PRIVATNOPRAVNIM ODNOSIMA

1. Načela primjene prava EU-a 1 141

1.1. Općenito 1 141

1.2. Jedinstveno važenje i primjena prava EU-a 5 142

1.3. Izravna primjena prava EU-a 7 144

1.4. Nadređenost (prvenstvo) prava EU-a 11 145

1.5. Izravni učinci prava EU-a 14 148

1.6. Načela primjene privatnog prava EU-a i privatnopravni poreci država članica .. 21 151

2. Osnivački ugovori 26 153

2.1. Općenito 26 153

2.2. Izravni učinci odredbi UFEU-a 32 155

2.3. Posredni horizontalni učinci odredbi UFEU-a (pojedinac -> država -» pojedinac) 114 202

3. Povelja Europske unije o temeljnim pravima 141 218

3.1. Općenito 141 218

3.2. Izravni učinci odredbi Povelje 145 220

3.3. Posredni horizontalni učinci Povelje (pojedinac -» država -» pojedinac) 155 231

3.4. Povelja i zaštita temeljnih prava u privatnopravnim odnosima 159 234

4. Opća načela prava EU-a 171 245

4.1. Općenito 171 245

4.2. Izravni učinci općih načela 173 247

4.3. Posredni horizontalni učinci općih načela (pojedinac -» država -» pojedinac) .. 191 264

4.4. Opća načela i zaštita temeljnih prava u privatnopravnim odnosima 201 271

5. Uredbe 211 280

5.1. Općenito 211 280

5.2. Izravni vertikalni i horizontalni izravni učinci uredbi 212 280

6. Direktive 217 284

6.1. Općenito 217 284

6.2. Učinci direktiva nakon stupanja na snagu 220 285

6.3. Učinci pravovremeno i pravilno prenesenih direktiva 223 287

6.4. Učinci propusta pravovremenog, potpunog i pravilnog prenošenja direktiva … 226 288

III. TUMAČENJE PRIVATNOG PRAVA EUROPSKE UNIJE

1. Općenito o pojmu i ciljevima tumačenja 1 373

2. Metode tumačenja 6 376

2.1. Općenito 6 376

2.2. Jezično (gramatičko) tumačenje 9 379

2.3. Povijesno tumačenje 15 383

2.4. Usporedno (komparativno) tumačenje 18 385

2.5. Sistemsko tumačenje 19 387

2.6. Teleološko tumačenje 34 396

2.7. Tumačenje po analogiji (popunjavanje pravnih praznina) 45 402

3. Tumačenje prava EU-a i zaštita subjektivnih privatnih prava 48 404

4. Isključiva nadležnost Suda za tumačenje prava EU-a 53 409

IV. ZAŠTITA SUBJEKTIVNIH PRIVATNIH PRAVA

1. Zaštita pred Sudom EU-a 1 415

1.1. Uvod 1 415

1.2. Tužba za poništenje (čl. 263. UFEU-a) 4 416

1.3. Tužba zbog propuštanja djelovanja (čl. 265. UFEU-a) 38 437

1.4. Tužba za naknadu štete (čl. 340/2. UFEU-a) (izvanugovorna odgovornost EU-a

za povredu prava EU-a) 55 443

1.5. Tužbe u postupku registracije prava intelektualnog vlasništva EU-a (žig EU-a, di¬zajn Zajednice, oplemenjivačko pravo na biljnu sortu Zajednice) 88 467

Zaštita pred nacionalnim sudovima država članica 91 469

2.1. Uvod 91 469

2.2. Zaštita prava izravno stečenih na temelju prava EU-a 101 478

2.3. Zaštita prava stečenih na temelju nacionalnih propisa kojima su prenesene direktive 106 480

2.4. Načela zaštite subjektivnih prava pred nacionalnim sudovima 111 483

V. USKLAĐIVANJE PRIVATNOG PRAVA EUROPSKE UNIJE

Općenito o pojmu i ciljevima usklađivanja 1 615

Ciljevi usklađivanja privatnog prava država članica 6 618

Metode (instrumenti) usklađivanja 9 619

3.1. Općenito 9 619

3.2. Usklađivanje putem pozitivne i negativne integracije tržišta 14 621

3.3. Usklađivanje uzajamnim priznavanjem 26 630

3.4. Usklađivanje na temelju pravnih akata EU-a 50 649

3.5. Usklađivanje mjerama pojačane suradnje država članica 283 800

3.6. Usklađivanje sudskom praksom Suda EU-a 293 806

VI. ZNANSTVENI I STRUČNI PROJEKTI ZA USKLAĐIVANJE PRIVATNOG PRAVA EUROPSKE UNIJE

Općenito 1 817

Načela europskog ugovornog prava/Landova načela (Principles of European Con¬tract Law/PECL) 8 822

2.1. Ciljevi projekta 8 822

2.2. Metoda rada 11 825

2.3. Primjena, struktura, sadržaj 15 828

2.4. Doprinos usklađivanju privatnog prava EU-a 22 833

Načela europskog prava (Principles of European Law/PEL) 27 838

3.1. Ciljevi projekta 27 838

3.2. Metoda 31 841

3.3. Primjena, struktura, sadržaj 33 842

3.4. Doprinos usklađivanju privatnog prava EU-a 35 844

Načela važećeg europskog ugovornog prava /Acquis načela (Principles of the Exis¬ting EC Contract Law/Acquis Principles/ACQP) 38 846

4.1. Ciljevi projekta 38 846

4.2. Metoda rada 42 850

4.3. Primjena, struktura, sadržaj 48 855

4.4. Doprinos usklađivanju privatnog prava EU-a 56 862

Nacrt Zajedničkog referentnog okvira (Draft Common Frame of Reference/DCFR) 60 865

5.1. Ciljevi projekta 60 865

5.2. Metoda 76 877

5.3. Primjena, struktura, sadržaj 85 883

5.4. Doprinos usklađivanju privatnog prava u EU-u 115 906

6. Načela europskog ugovornog prava osiguranja (Principles of European Insurance Contract law/PEICL) 133 925

7. Načela europskog odštetnog prava (Principles of European Tort IWPETL) 144 935

8. Načela europskog obiteljskog prava (Principles of European Family law/PEFL)… 152 943

9. UNIDROIT-ova Načela za međunarodne trgovačke ugovore ( UNIDROIT Princi¬ples of International Commercial ContractslPlCC) 161 949

10. Common Core europskog privatnog prava (Trento projekt, Common Core of Euro¬pean Private Law/CCEPL) 177 959

Kazalo pojmova 965

Literatura 999

Dodatne informacije

Autor

Karakter

Godina izdanja

Broj stranica

Uvez

ISBN

Izdavač

Povezane knjige - Naša preporuka