RAČUNOVODSTVO II-evidentiranje poslovnih procesa - Naruči svoju knjigu

RAČUNOVODSTVO II-evidentiranje poslovnih procesa

- evidentiranje poslovnih procesa
Autor: Dragija Kostić, Martina; Dražić Lutilsky, Ivana; Gulin, Danimir; Hladika, Mirjana; Perčević, Hrvoje; Vašiček, Vesna
Područje: Financije i računovodstvo
Karakter: priručnik
Godina izdanja: 2018
Broj stranica: 464
Uvez: Meki

37,16  (279,98 kn)

Svrha je približiti i objasniti „jezik poslovanja“ – temeljne računovodstvene kategorije i pojmove, kao i pravila njihovog računovodstvenog evidentiranja. Praktična primjera koristit će širokoj javnosti i različitim profesionalcima.

Opis

O knjizi:

Autori se bave pitanjima računovodstva i financijskog izvještavanja poslovnih subjekata profitnog sektora koji obavljaju djelatnost proizvodnje, trgovine i/ili pružanja usluga. Sadržaji koji su prezentirani, zajedno sa sadržajima koji su prezentirani u priručniku ‘Računovodstvo II – priručnik za vježbe”, predstavljaju cjelinu te čine obveznu ispitnu literaturu iz kolegija Računovodstvo II. Udžbenik ovakvog sadržaja predstavlja novu sveučilišnu literaturu i u potpunosti je usklađen s nastavnim planom i programom kolegija Računovodstvo II koji se izvodi na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Primjena teorijskih znanja dana je kroz osnovne primjere poslovnih događaja koji se svakodnevno javljaju u poslovnim subjektima. Ovakvim pristupom u obradi zahtjevnih računovodstvenih tema nastojalo se razviti računovodstvenu logiku čitatelja, a uz to svladati i računovodstvenu tehniku evidentiranja poslovnih događaja. Uz studente, sadržaj ovog priručnika koristit će i široj javnosti: profesionalcima i menadžerima.

Iz sadržaja:

  1. Institucionalni okvir računovodstva i financijskog izvještavanja (Danimir Gulin)
  2. Računovodstveno evidentiranje dugotrajne imovine (Vesna Vašiček)
  3. Računovodstveno evidentiranje kratkotrajne imovine (Mirjana Hladika, Martina Dragija Kostić)
  4. Računovodstveno evidentiranje troškova poslovanja (Hrvoje Perčević)
  5. Računovodstveno evidentiranje zaliha proizvodnje u toku i gotovih proizvoda (Martina Dragija Kostić)
  6. Računovodstveno evidentiranje zaliha trgovačke robe (Mirjana Hladika)
  7. Računovodstveno evidentiranje rashoda, prihoda i utvrđivanja rezultata poslovanja (Ivana Dražić Lutilsky, Mirjana Hladika)
  8. Računovodstveno evidentiranje kapitala i obveza (Danimir Gulin, Mirjana Hladika)
  9. Računovodstvo za poslovno upravljanje (Ivana Dražić Lutilsky, Hrvoje Perčević, Mirjana Hladika)

Literatura

Popis slika

Popis tablica

Kazalo pojmova

Dodatne informacije

Godina izdanja

ISBN

Broj stranica

Autor

, , , , ,

Karakter

Uvez

Povezane knjige - Naša preporuka