Akcija!

RAČUNOVODSTVO PRORAČUNSKIH I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

Autor: Vašiček, Davor; Vašiček, Vesna
Područje: Financije i računovodstvo
Karakter: udžbenik
Godina izdanja: 2016
Broj stranica: 296
Uvez: Meki

168,00 kn (22,30 €)

Knjiga prikazuje kompleksnu materiju računovodstva proračunskih i neprofitnih organizacija, polazeći od same definicije obilježja i vrste neprofitnih organizacija; obilježja proračuna i proračunskih procesa, obilježja djelatnosti neprofitnih organizacija, okvir računovodstva proračunskih i neprofitnih organizacija, računovodstvo i financijsko izvještavanje proračunskih korisnika…

TEČAJ: 1 EUR = 7,53450 HRK SKU: 1303 Kategorija: Oznaka:

Opis

O knjizi:

Na jednostavan ali sveobuhvatan način knjiga prikazuje kompleksnu materiju računovodstva proračunskih i neprofitnih organizacija. Svojim sadržajem i postupnošću izlaganja prilagođena je studentima, računovodstvenim djelatnicima, i svima koji žele ovladati kompleksnim područjem računovodstva.

U knjizi je postignut odmjeren odnos relevantnih teorijskih elemenata i obilježja računovodstva proračunskih i neprofitnih organizacija sa standardiziranim i propisanim računovodstvenim pravilima, procedurama i postupcima, neophodnim za primjenu u praksi.

Korištenje ovog udžbenika uz teorijska znanja, pruža čitateljima mogućnost praktične primjene u vođenju računovodstva proračunskih i neprofitnih organizacija.
Udžbenik je strukturiran u šest poglavlja koja su prezentirana logičnim slijedom: od teorijskih i konceptualnih odrednica, preko definiranja osnovnih obilježja računovodstva i financijskog izvještavanja proračunskih i neprofitnih organizacija na međunarodnoj i nacionalnoj razini do primjera knjiženja tipičnih poslovnih događaja.

Područja koja su obrađena u knjizi:

Definicija, obilježja i vrste neprofitnih organizacija

Obilježja proračuna i proračunskih procesa

Obilježja djelatnosti neprofitnih organizacija

Okvir računovodstva proračunskih i neprofitnih organizacija

Računovodstvo i financijsko izvještavanje proračunskih korisnika i neprofitnih organizacija

Primjeri knjiženja poslovnih događaja

Iz sadržaja:

Predgovor
/  DEFINICIJA, OBILJEŽJA I VRSTE NEPROFITNIH
ORGANIZACIJA
(V. Vašiček)  / DEFINICIJA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA  / OBILJEŽJA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA  / VRSTE NEPROFITNIH ORGANIZACIJA / Pitanja za
provjeru znanja / Literatura / OBILJEŽJA
PRORAČUNA I PRORAČUNSKIH PROCESA (V. Vašiček) / FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
KROZ PRORAČUN / OBILJEŽJA I FUNKCIJE DRŽAVE / OBUHVAT JAVNOG SEKTORA  / PRORAČUN I PRORAČUNSKI PROCESI  / DEFINICIJA I SVRHA PRORAČUNA  / PRORAČUNSKI PROCESI /  PLANIRANJE, IZRADA I DONOŠENJE PRORAČUNA  / IZVRŠAVANJE PRORAČUNA, RAČUNOVODSTVO I
FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE  / NADZOR I
REVIZIJA U SUSTAVU PRORAČUNA  / Državna
revizija / Proračunski nadzor  / Unutarnja
kontrola i unutarnja revizija  / SADRŽAJ
PRORAČUNA / SUSTAV KLASIFIKACIJA U PRORAČUNU  / STRUKTURA PRORAČUNA  / OBILJEŽJA I VRSTE PRORAČUNSKIH PRIHODA I
RASHODA, TE PRIMITAKA I IZDATAKA  / Pitanja
za provjeru znanja  / Literatura  / OBILJEŽJA
DJELATNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
(V. Vašiček) / OBILJEŽJA
I SPECIFIČNOSTI UPRAVLJANJA NEPROFITNOM ORGANIZACIJOM
/ FINANCIRANJE NEPROFITNIH ORGANIZACIJA  / PLANIRANJE U NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA  / NADZOR NAD POSLOVANJEM NEPROFITNIH
ORGANIZACIJA / VANJSKI (EKSTERNI) NADZOR  / UNUTARNJI (INTERNI) NADZOR / Pitanja za
provjeru znanja /Literatura / OKVIR
RAČUNOVODSTVA PRORAČUNSKIH I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA (D. Vašiček, V. Vašiček)
/ POVIJESNI RAZVOJ DRŽAVNOG RAČUNOVODSTVA  / RAZVOJ DRŽAVNOG RAČUNOVODSTVA U SVIJETU
/ RAZVOJ DRŽAVNOG RAČUNOVODSTVA U REPUBLICI
HRVATSKOJ  / RAČUNOVODSTVENE OSNOVE
ISKAZIVANJA POSLOVNIH DOGAĐAJA  / PUNI
NASTANAK DOGAĐAJA – OBRAČUNSKA OSNOVA  / NOVČANA
OSNOVA  / MODIFICIRANI NASTANAK DOGAĐAJA
– MODIFICIRANA OBRAČUNSKA OSNOVA / MODIFICIRANA NOVČANA OSNOVA
/
IZBOR RAČUNOVODSTVENE OSNOVE  (RAČUNOVODSTVENOG
KONCEPTA) ZA ISKAZIVANJE  ELEMENATA FINANCIJSKIH
IZVJEŠTAJA PRORAČUNSKIH I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA PRIZNAVANJE I EVIDENTIRANJE
PRIHODA
/
PRIZNAVANJE I EVIDENTIRANJE RASHODA  / PRIZNAVANJE
I EVIDENTIRANJE IMOVINE, OBVEZA I IZVORA VLASNIŠTVA  / Priznavanje i evidentiranje imovine  / Priznavanje obveza  / FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI  / OBILJEŽJA FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA
DRŽAVNIH JEDINICA (PRORAČUNSKIH KORISNIKA)  / CILJEVI FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA KORISNICI
FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA I NJIHOVE POTREBE KVALITATIVNA OBILJEŽJA FINANCIJSKIH
IZVJEŠTAJA / TEMELJNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I
NJIHOVI ELEMENTI  / SADRŽAJ TEMELJENIH
FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA PRI PRIMJENI RAČUNOVODSTVENE OSNOVE NASTANKA DOGAĐAJA  / Pitanja za provjeru znanja /
Literatura
/ RAČUNOVODSTVO
I FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE PRORAČUNSKIH
KORISNIKA (D. Vašiček)
/
PRIMJERI KNJIŽENJA POSLOVNIH DOGAĐAJA S PRIMJENOM RAČUNUNSKOG PLANA  / RAČUNSKI PLAN PRORAČUNA  / PRIMJERI KNJIŽENJA POSLOVNIH DOGAĐAJA NEFINANCIJSKA
IMOVINA – RAZRED 0  / Proces nabave nefi
nancijske imovine  / Imovina u upotrebi i
ispravak vrijednosti  / Proces otuđenja
nefi nancijske imovine / Sitni inventar i proizvedena kratkotrajna imovina  / FINANCIJSKA IMOVINA – RAZRED 1  / OBVEZE – RAZRED 2  / RASHODI – RAZRED 3  / RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE–
RAZRED 4  / PRIHODI POSLOVANJA – RAZRED 6
/ PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE
IMOVINE– RAZRED 7  / IZDACI I PRIMICI /
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova – razred 5/ Primici od
financijske imovine i zaduživanja – razred 8  / VLASTITI IZVORI – RAZRED 9  / Vlastiti izvori Utvrđivanje i raspored financijskog
rezultata / Obračunani prihodi  / Izvanbilančna
evidencija  / FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE
PRORAČUNSKIH KORISNIKA Pitanja za provjeru znanj / Literatura /
RAČUNOVODSTVO I FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE NEPROFITNIH ORGANIZACIJA (D.
Vašiček, V. Vašiček) / OSNOVE RAČUNOVODSTVA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
ZAKONSKI OKVIR RAČUNOVODSTVA NEVLADINIH NEPROFITNIH
ORGANIZACIJA U REPUBLICI HRVATSKOJ  / ORGANIZACIJA KNJIGOVODSTVA  / POSLOVNE
KNJIGE  / KLASIFIKACIJE I KONTNI (RAČUNSKI) PLAN /
NAČELA PRIZNAVANJA I MJERENJA ELEMENATA  FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA  /PRIZNAVANJE IMOVINE  / PRIZNAVANJE PRIHODA  / PRIZNAVANJE RASHODA  / UTVRĐIVANJE REZULTATA  / PRIMJERI KNJIŽENJA POSLOVNIH DOGAĐAJA
NEPROFITNIH ORGANIZACIJA S PRIMJENOM RAČUNSKOG PLANA  / RAČUNSKI PLAN NEPROFITNIH ORGANIZACIJA / PRIMJERI
KNJIŽENJA POSLOVNIH DOGAĐAJA  / NEFINANCIJSKA
IMOVINA – RAZRED 0  / Proces nabave nefi
nancijske imovine  / Uporaba dugotrajne /
Revalorizacija dugotrajne nefi nancijske imovine Sitni inventar i proizvedena
kratkotrajna imovina  / Sitni inventar /
Proizvedena kratkotrajn imovina  / Proces
otuđenja nefi nancijske imovine / FINANCIJSKA IMOVINA – RAZRED 1  / OBVEZE – RAZRED 2  / PRIHODI – RAZRED 3 / RASHODI – RAZRED 4  / VLASTITI IZVORI I UTVRĐIVANJE REZULTATA –
RAZRED 5  /  Vlastiti izvori  / Utvrđivanje fi nancijskog rezultata  / IZVANBILANČNI ZAPISI – RAZRED 6  / FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE NEPROFITNIH
ORGANIZACIJA  /Pitanja za provjeru znanja
/Literatura

 

 

Dodatne informacije

Godina izdanja

Karakter

udžbenik

Broj stranica

Uvez

Meki

Autor

,

ISBN

Izdavač