REGULACIJA IGARA NA SREĆU U EUROPSKOJ UNIJI

Autor: Ana Pošćić; Hana Horak; Kosjenka Dumančić
Područje: Pravo
Karakter: udžbenik
Godina izdanja: 2017
Broj stranica: 214
Uvez: Meki

159,00 kn (21,10 €)

Opis

O knjizi: 

Ovo je djelo važno ne samo za sve koji proučavaju to područje nego i za one koji u sklopu tog područja tragaju za temeljnim spoznajama. Kako je i u području regulacije igara na sreću iznimno velik utjecaj presuda Suda Europske unije, posebna je važnost pridana tumačenju pojmova s pomoću analize presuda. Zbog važnosti učinaka igara na sreću – i pozitivnih i negativnih – autorice razmatraju igre na sreću s pravnog, ekonomskog i sociološkog gledišta.

Iz sadržaja: 

1. PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU U EUROPSKOJ UNIJI (prof. dr. sc. Hana Horak).....................................................................................6 
1.1. Važnost igara na sreću u Europskoj uniji......................................................7 
1.2. Definiranje pojma igre na sreću...................................................................9 
1.3. Utjecaj povijesnog naslijeđa i društvenih politika na organizaciju igara na sreću...................................................................11 
1.3.1. Zaštita od ovisnosti...........................................................................14 
1.3.2. Zaštita maloljetnika..........................................................................16 
1.3.3. Zaštita potrošača i zaštita od prijevare............................................17 
1.3.4. Sprječavanje kriminalnih aktivnosti i pranja novca..........................18 
1.3.5. Financiranje dobrotvornih, kuturnih i sportskih aktivnosti...............18 
1.4. Regulacija igara na sreću u državama članicama Europske unije..............19 
2. PRAVNI OKVIR IGARA NA SREĆU IZVORI PRAVA EUROPSKE UNIJE I REPUBLIKE HRVATSKE (prof. dr. sc. Hana Horak i doc. dr. sc. Kosjenka Dumančić).............................27 
2.1. Primarni izvori ‒ Ugovor o funkcioniranju Europske unije.........................28 
2.1.1. Sloboda pružanja usluga..................................................................28 
2.1.2. Sloboda poslovnog nastana..............................................................38 
2.1.3. Mjere kojima se ograničava primjena slobode pružanja usluga i slobode poslovnog nastana..................................43 
2.2. Sekundarni izvori prava u području slobode pružanja usluga igara na sreću.......................................................................................................49 
2.2.1. Direktiva o uslugama........................................................................49 
2.2.2. Provedba Direktive o uslugama u državama članicama Europske unije..................................................................................52 
2.2.3. Direktive kao izvor sekundarnog zakonodavstva u području slobode pružanja usluga igara na sreću.........................55 
3. PRESUDE SUDA EUROPSKE UNIJE U PODRUČJU IGARA NA SREĆU (doc. dr. sc. Kosjenka Dumančić)......................................................................58 
3.1. Praksa Suda Europske unije.......................................................................59 
3.2. Analiza presuda Suda Europske unije u području igara na sreću u ranom razdoblju......................................................................................63 
3.2.1. Presuda u predmetu C-275/92 HM Customs and Excise v Schindler........................................................................................63 
3.2.2. Presuda u predmetu C-124/97 Läärä v Finnish State......................64 
3.2.3. Presuda u predmetu C-67/98 Questore di Verona v Diego Zenatti.....................................................................................65 
3.2.4. Presuda u predmetu C-6/01 Anomar v Portugal.............................67 
3.3. Analiza presuda Suda Europske unije od presude u predmetu Gambelli..................................................................................68 
3.3.1. Predmet C-243/01 Criminal Proceedings protiv Piergiorgia Gambellija i drugih...........................................................................69
3.3.2. Spojeni predmeti C-338/04, C-359/04, C-360/04 Placanica, Palazzese i Sorricchio......................................................................74 
3.3.3. Presuda u predmetu C-260/04 Komisija protiv Italije......................83 
3.4. Razvoj sudske prakse o igrama na sreću poslije presude u predmetu Liga Portugesa (Bwin)............................................................86 
3.4.1. Presuda predmetu C-42/07 Liga Portugesa and Bwin.....................86 
3.4.2. Presuda u predmetu C-153/08 Komisija protiv Španjolske.............92 
3.4.3. Presuda u spojenim predmetima C-316/07, C-409/07 i C-410/07 Markus Stoß i drugi........................................................95 
3.4.4. Presuda u predmetu C-64/08 Ernst Engelmann............................104 
3.4.5. Presuda u predmetu C-258/08 Ladbrokes Betting........................108 
3.4.6. Presuda u predmetu C-203/08 Sporting Exchange Ltd. (Betfair).....113 
3.4.7. Presuda u spojenim predmetima C-447/08 i C-448/08 Sjöberg i Gerdin..............................................................................119 
3.4.8. Presuda u predmetu C-409/06 Winner Wetten.............................126 
3.4.9. Presuda u predmetu C-46/08 Carmen Media Group......................128 
3.5. Analiza presuda Suda Europske unije u najnovijem razdoblju.................134 
3.5.1. Presuda u predmetu C-176/11 HIT, HIT LARIX v Bundesminister für Finanzen.........................................................134 
3.5.2. Presuda u predmetu C-470/11 Garkalns SIA v Rigas dome...........136 
3.5.3. Presuda u predmetu C-186/11 i C-209/11 Stanleybet..................138 
3.5.4. Presuda u predmetu C-390/12 Pfleger i dr....................................140 
3.5.5. Presuda u predmetu C-156/13 Digibet Ltd i dr. protiv Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHG.......................................143 
3.5.6. Presuda u spojenim predmetima Cristiano Blanco i Pier Paolo Fabretti C-344/13 i C-367/13.........................................................145 
3.5.7. Presuda u predmetu C-98/14 Berlington.......................................149 
4. ZAŠTITA POTROŠAČA I IGRE NA SREĆU (doc. dr. sc. Ana Pošćić).....................155 
4.1. Zaštita potrošača......................................................................................156 
4.2. Definiranje pojma potrošač......................................................................158 
4.3. Sudska praksa u području igara na sreću i zaštita potrošača..................163 
4.4. Zaštita potrošača u igrama na sreću na internetu...................................168 
4.5. Društveno odgovorne mjere u priređivanju igara na sreću......................171 
5. TRŽIŠNO NATJECANJE I IGRE NA SREĆU (doc. dr. sc. Ana Pošćić)................177 
5.1. Ograničenja tržišnog natjecanja...............................................................178 
5.2. Igre na sreću – posljednje utočište za monopole u Europskoj uniji.........179 
5.3. Postupak odabira ponuditelja za priređivanje igara na sreću...................187 
5.4. Primjena pravila o državnim potporama..................................................191 
Prilog.......................................................................................................................199 
Literatura..........................................................................................................200 
Knjige i članci...........................................................................................200 
Propisi.......................................................................................................206 
Presude Suda Europske unije...................................................................209 
Odluke Europske komisije.........................................................................210 
Internetske stranice.................................................................................210 
Popis analiziranih presuda Suda Europske unije..............................................211 
Kazalo pojmova................................................................................................212

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

Autor

, ,

ISBN

Izdavač

Karakter

Uvez

Povezane knjige - Naša preporuka