REVIZIJA - Naruči svoju knjigu

REVIZIJA

Nadzorni mehanizam korporativnog upravljanja
Autor: Doc. dr. sc. Mateja Brozović, Prof. dr. sc. Ivana Mamić Sačer, Doc. dr. sc. Ivana Pavić, Izv. prof. dr. sc. Sanja Sever Mališ, Prof. dr. sc. Boris Tušek, Prof. dr. sc. Lajoš Žager.
Područje: Financije i računovodstvo
Karakter: stručna
Godina izdanja: 2020
Broj stranica: 870
Uvez: Meki

59,73  (450,04 kn)

Namijenjena studentima, ali i svima koji se bave teorijskim i praktičnim problemima revizije

TEČAJ: 1 EUR = 7,53450 HRK SKU: ddd37a154867 Kategorija:

Opis

O knjizi:

Prva u nizu izašla je 1993. godine – knjiga Računovodstveni standardi, financijski izvještaji i revizija (autori Katarina Žager i Lajoš Žager). Ova knjiga bila je ishodište za brojne druge knjige iz područja računovodstva, revizije i analize financijskih izvještaja. U svim tim knjigama značajna pozornost uvijek se je posvećivala recentnim stavovima relevantnih inozemnih autora. Međutim, valja istaknuti i to kako se ni u kom slučaju nije zanemarivala relevantna domaća literatura i stavovi značajnih domaćih autora. U tom kontekstu uobičajeno se ističe tradicija, na koju smo, u načelu vrlo ponosni. Govoriti o našoj tradiciji, a zanemariti relevantne stavove domaćih autora, gotovo da nije moguće. Predzadnja knjiga u tom nizu iz područja revizije bila je knjiga Revizija: načela – standardi – postupci izašla 2016. godine (autori Sanja Sever Mališ, Boris Tušek i Lajoš Žager). Dakle, knjiga Revizija: Nadzorni mehanizam korporativnog upravljanja utemeljena je na knjizi Revizija: načela – standardi – postupci i, u odnosu na tu knjigu, znatno je dopunjena, bitno izmijenjena i u potpunosti ažurirana. Jednostavnije rečeno, radi se o novoj knjizi u čije nastajanje su bila uključena još tri autora – Mateja Brozović, Ivana Mamić Sačer i Ivana Pavić.

Knjiga je ponajprije namijenjena studentima ekonomskih fakulteta i poslovnih škola, a zatim i drugih fakulteta, kao i onima koji se bave teorijskim i praktičnim problemima revizije, računovodstva i financijskog izvještavanja – eksternim i internim revizorima, računovođama, financijskim djelatnicima i svim dionicima u procesu korporativnog upravljanja.

Iz sadržaja:

PRVO POGLAVLJE

UVOD U REVIZIJU

ULOGA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA U RAZVOJU PODUZEĆA 2

FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE KAO MEHANIZAM KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA 13

NADZORNI MEHANIZMI PROCESA FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA 38

REVIZIJA KAO NADZORNI MEHANIZAM KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA 42

DRUGO POGLAVLJE

TEORIJSKI OKVIR REVIZIJE KAO ISHODIŠTE PROCESA REVIZIJE

POJAM I ZNAČAJ REVIZIJE 56

POVIJESNI RAZVOJ REVIZIJE 63

TEMELJNA REVIZIJSKA NAČELA 73

VRSTE REVIZIJE 79

OBJEKT I PREDMET REVIZIJE 90

METODE REVIZIJE 96

REVIZIJSKA PROFESIJA 112

TREĆE POGLAVLJE

REVIZIJSKI STANDARDI I PROFESIONALNA ETIKA REVIZORA

ULOGA REVIZIJSKIH STANDARDA U PROVEDBI REVIZIJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA 158

PROFESIONALNA ETIKA REVIZORA KAO ODREDNICA PROCESA REVIZIJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA 213

MEĐUNARODNI STANDARDI EDUKACIJE ZA PROFESIONALNE RAČUNOVOĐE 219

ČETVRTO POGLAVLJE

PROCES REVIZIJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

POJAM I SADRŽAJ PROCESA REVIZIJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA 242

PROCES REVIZIJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA PREMA MEĐUNARODNIM REVIZIJSKIM STAN DARDI MA 245

DEFINIRANJE REVIZIJSKIH CILJEVA248

PRELIMINARNE AKTIVNOSTI I PREUZIMANJE OBVEZE OBAVLJANJA REVIZIJE 255

UPOZNAVANJE POSLOVANJA KLIJENTA I PLANIRANJE REVIZIJE 259

PRELIMINARNI ANALITIČKI POSTUPCI 263

KONCEPT ZNAČAJNOSTI I PROCJENA REVIZIJSKIH RIZIKA267

UTVRĐIVANJE PRELIMINARNE STRATEGIJE REVIZIJE 285

OCJENA SUSTAVA INTERNIH KONTROLA I PROCJENA KONTROLNOG RIZIKA 287

OBLIKOVANJE DOKAZNIH TESTOVA I RIZIK NEOTKRIVANJA 312

REVIZIJSKI DOKAZI I RADNA DOKUMENTACIJA REVIZORA 324

KOMPLETIRANJE REVIZIJE I SASTAVLJANJE IZVJEŠĆA NEOVISNOG REVIZORA 364

REVIZOROVA OCJENA PRETPOSTAVKE VREMENSKE NEOGRANIČENOSTI POSLOVANJA 387

KOMUNICIRANJE S ONIMA KOJI SU ZADUŽENI ZA UPRAVLJANJE 393

PETO POGLAVLJE

REVIZIJA POSLOVNIH CIKLUSA I POVEZANIH RAČUNA

REVIZIJA POTRAŽIVANJA OD KUPACA 402

REVIZIJA DUGOTRAJNE MATERIJALNE IMOVINE 418

REVIZIJA PLAĆA 433

REVIZIJA ZALI HA 443

REVIZIJA OBVEZA I KAPITALA 460

REVIZIJA NOVCA I NOVČANIH EKVIVALENATA 477

ŠESTO POGLAVLJE

KONTROLA KVALITETE REVIZIJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

SUSTAVI INTERNOG NADZORA ZA KONTROLU KVALITETE REVIZIJE 500

SUSTAVI EKSTERNOG NADZORA NAD REVIZIJSKOM PROFESIJOM 506

ZAKONSKA REGULATIVA NADZORA KVALITETE REVIZOROVA RADA U REPUBLICI HRVATSKOJ 519

SEDMO POGLAVLJE

ULOGA I ZADACI REVIZIJSKOG ODBORA

REVIZIJSKI ODBOR U SUSTAVU KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA 526

ULOGA I ODGOVORNOSTI REVIZIJSKOG ODBORA U ANGLOAMERIČKOM MODELU KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA529

ČLANSTVO I ORGANIZACIJA REVIZIJSKOG ODBORA 534

ODGOVORNOSTI I ZADACI REVIZIJSKOG ODBORA 536

ODNOS REVIZIJSKOG ODBORA I EKSTERNE REVIZIJE 538

KOMUNIKACIJA S MENADŽMENTOM I IZVJEŠTAVANJE NADZORNOG ODBORA549

PRAVILNIK REVIZIJSKOG ODBORA 555

UČINKOVITOST REVIZIJSKOG ODBORA559

REVIZIJSKI ODBORI U EUROPSKOJ UNIJI 569

REVIZIJSKI ODBORI U REPUBLICI HRVATSKOJ 576

OSMO POGLAVLJE

PERSPEKTIVE RAZVOJA REVIZIJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

SUVREMENI PRAVCI RAZVOJA REVIZIJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA 592

OSNOVE FORENZIČNE REVIZIJE 605

UTJECAJ TEHNOLOGIJE NA REVIZIJU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA 629

Dodatne informacije

Autor

Karakter

Godina izdanja

Broj stranica

Uvez

ISBN

Izdavač

Povezane knjige - Naša preporuka