RRIF-ov RAČUNSKI PLAN ZA PODUZETNIKE (21. izd.)+ CD

Autor: Brkanić, Vlado; Cirkveni Filipović, Tamara
Područje: Financije i računovodstvo
Karakter: stručna
Godina izdanja: 2017
Broj stranica: 164
Uvez: Meki

84,00 kn (11,15 €)

Nema na zalihi

Knjiga nije dostupna!

TEČAJ: 1 EUR = 7,53450 HRK SKU: 1312 Kategorija:

Opis

Predgovor XXI. izdanju:

Bitno je obilježje ovoga računskog plana slobodni izbor brojeva računa (konta) i rasporeda računa, jednako kao i proteklih 24 godine otkako RRiF izdaje svoj računski plan. Problemi koje je donio Zakon o računovodstvu u vezi s propisivanjem jedinstvenoga računskog plana prestali su nakon izmjena i dopuna tog Zakona (objava u Nar. nov., br. 120/16.). Naime, ukinute su odredbe koje su propisivale računski plan.

Sloboda u oblikovanju računskog plana je relativna, uvjetna. Ako polazimo od toga što sadržavaju financijski izvještaji, a to se mora uzeti u obzir, tada je potrebno predvidjeti osiguranje podataka za te izvještaje u okviru računskog plana, a s kojih će se preuzimati podatci za izvještaje. Stoga i analitički računi moraju biti u funkciji sadržaja i naziva pojedine pozicije u financijskim izvještajima. Upravo su ta načela zastupljena u našem računskom planu za poduzetnike. Zadržan je u nas tradicionalan raspored računa u 10 razreda, dakle kao i do sada.

Ovaj RRiF-ov Računski plan za poduzetnike utemeljen je na Pravilniku o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (Nar. nov., br. 95/16.), a koji je u primjeni od 1. siječnja 2016. godine iako je objavljen u drugom polugodištu prošle godine. Taj je Pravilnik donio manje promjene, odnosno dopune nekih izvještajnih pozicija, pa je zbog toga trebalo provesti usklađenja, najviše u dijelu poslovnih odnosa s povezanim osobama.

Dakle, općenito se može reći da je zadaća računskog plana omogućiti u glavnoj knjizi prihvaćanje podataka o nastalim poslovnim događajima i njihovim vrijednostima prema imovinskim pojavnim oblicima i vijeku trajanja. Glede izvora financiranja treba ih klasificirati prema vrstama, vjerovnicima i roku dospijeća kad je riječ o dugovima – obvezama. Trajne izvore financiranja – kapital, treba klasificirati prema vlasnicima udjela, odnosno prema obliku i nazivu pojedinih dijelova kapitala.

Ponekad je potrebno radi poreznih zahtjeva otvoriti analitičke račune troškova kako bi ih mogli lakše prepoznati i odrediti njihov porezni položaj prilikom sastavljanja prijave poreza na dobitak. Analitikom se definiraju nositelji porezno priznatih i porezno nepriznatih troškova i sl. Krajnji nam je cilj bio da raspored računa (konta) bude u funkciji izravnog povezivanja glavne knjige s propisanim pozicijama u financijskim i poreznim izvještajima.

Zahtjeve za menadžerskim izvješćivanjem ovaj računski plan neće u potpunosti zadovoljiti, osobito kad je u pitanju način prikazivanja troškova i prihoda, danima zakašnjenja u plaćanju, učincima pojedinih segmenata poduzetnika i dr. No, imali smo dva ograničenja koja proizlaze iz propisane sheme računa dobitka i gubitka te MRS-a 1 – Prezentiranje financijskih izvještaja (t. 102. – 105.) koji nalaže raščlanjivanje prema metodi naravi rashoda ili prema metodi funkcije rashoda ili troškova prodanih proizvoda, od kojih je u nas prva metoda sadržana u propisanom

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

Izdavač

RRiF

Uvez

Meki

Karakter

stručna

Autor

,

ISBN