SLOBODA KRETANJA USLUGA U EU - Naruči svoju knjigu

SLOBODA KRETANJA USLUGA U EU

Autor: Barbić, Barbara
Područje: Novi društveni i ekonomski procesi
Karakter: udžbenik
Godina izdanja: 2016
Broj stranica: 244
Uvez: Meki

31,85  (239,97 kn)

TEČAJ: 1 EUR = 7,53450 HRK SKU: 1285 Kategorija: Oznaka:

Opis

Iz sadržaja:

KRATICE  / KORELACIJSKA TABLICA / UVOD /SLOBODA
PRUŽANJA USLUGA NA UNUTARNJEM TRŽIŠTU / SLOBODA PRUŽANJA USLUGA /Pojam prava
na slobodu pružanja usluga /Definicija usluga /Koje su sve usluge obuhvaćene?
GATS opseg usluga / Supsidijarnost odredbi o uslugama u odnosu na ostale
slobode / Privremenost usluga / Ekonomski karakter usluga / Koje se usluge
smatraju naplatnim uslugama: javno školstvo, javno zdravstvo (postoji li
naknada)? / Irelevantnost naknade, odnosno novi testovi za ocjenu usluga / GATS
/ Pristup tržištu (visokoškolsko obrazovanje) / Nacionalni tretman / Pristup
tržištu (bolničke usluge) / Ograničenja nacionalnoga tretmana  / Nacionalni propisi preudaljeni od zahtjeva
postavljenih u UFEU-u / Sužavanje u predmetu “Keck” / Test indirektnosti i
nesigurnosti / Peralta / PRAVNA OSNOVA
SLOBODE PRUŽANJA USLUGA  / Direktni
učinak  / Koji su adresati članka 56.
UFEU-a?  / Ima li članak 56. UFEU-a
horizontalni direktni učinak?  / Roba:
veza pojedinca i države / Usluge: kolektivni ugovori / Radnici i usluge imaju
horizontalni učinak / Pružatelj usluga u drugoj državi članici  * Primatelj usluga u drugoj državi
članici  / Pružatelj i primatelj u drugoj
državi članici  / Usluge bez primatelja i
pružatelja u drugoj državi članici / Vrste usluga / Vrste načina isporuka
usluga po GATS-u  / Vrste isporuka usluga
po GATS-u / Nezakonite i zakonite usluge
/ Može li država članica zabraniti obavljanje na svome teritoriju usluge
koja je legalna na teritoriju druge države članice?  / Tko utvrđuje načelo proporcionalnosti:
Europski sud ili nacionalni sud, odnosno država članica?  / Moralne/nemoralne usluge  / Neriješeno pitanje  / Zaključak
/ Prekogranični zahtjev  / Interne
situacije država članica / Hipotetska prekograničnost / OGRANIČENJA SLOBODE PRUŽANJA USLUGA
/ Opća načela / Diskriminacijske mjere / Direktna diskriminacija / Mogu
li se ovakve diskriminacijske mjere opravdati?
/ Različita sudska praksa  /
Pokušaj ujednačavanja kroz distinkciju: diskriminacijske/ primjenjive bez
razlike  / Dvostruko reguliranje / Mogu
li se ovakve mjere opravdati i na koji način? / Različita terminologija kod
opravdanja / Nediskriminacijske mjere / Mjere koje zabranjuju ili na drukčiji
način sprječavaju aktivnosti pružatelja usluga / Ograničenja koja nameće država
članica u kojoj se usluga pruža / Nepriznavanje propisa države članice
pružatelja usluge u kojoj on ima prebivalište / Presuda: osnova načela
uzajamnoga priznanja / Politika Komisije: daljnji razvoj načela / Nedostatci
načela uzajamnoga priznanja / Usluge / Konkretni slučaj / Primjena propisa
države članice destinacije usluge / Pravo ulaska, izlaska i boravka u državi
članici / Televizijski prijenos / Dvostruka regulacija / Ograničenja koja
nameće država članica osnivanja pružatelja usluga  / Specifična i pojedninačna ograničenja /
Državljanstvo / Donatella Calfa / Hubbard / Cowan / Prebivalište / Commission
v. Belgium / Vestergaard / Eurowings / Ciola / Lease Plan / Obavljanje određene
ekonomske aktivnosti / Ograničenje u uvjetima za obavljanje određene
aktivnosti  / Korisni uređaji i objekti i
druge prednosti za obavljanje aktivnosti /
IZRIČITE IZNIMKE IZ UFEU-a / Općenito / Članak 62. Usluge  / Članak 51. Pravo osnivanja / Članak 52.
Pravo osnivanja  / Članak 45. stavak 3. i
4. Radnici / Članak 65. stavak 1. b) Kapital / Članak 36. Roba / Odredbe
ugovora posebno / Javna politika/proširenje koncepta / Što je s odredbama za
slobodu kretanja kapitala u odnosu na koncept javne politike? / Konkretni
primjeri  / Proporcionalnost / II. grupacija
po različitoj terminologiji testiranja  /
II.1. Podobnost nacionalne mjere  / II.2.
Neophodnost nacionalne mjere / II.3. Nezamjenjivost nacionalne mjere / II.4.
Proporcionalnost nacionalne mjere  / II.5.
Prednost manje restriktivne mjere  / II.6.
Test dvostruke regulacije/načelo zemlje podrijetla  / II.7. Zahtjev dovoljne ozbiljnosti mjere  / Zaključak  / I. grupacija, odnosno I. test  /  DIREKTIVA O USLUGAMA NA JEDINSTVENOME
TRŽIŠTU  / Je li Direktiva
harmonizacijska mjera?  / Opravdanja iz
Direktive  / Odnos Direktiva / Ugovor / Kakve
su mogućnosti tumačenja Direktive u odnosu na opravdanja?  / Konkretizacija ili ograničenje Ugovora? / Javna
politika (“public policy”) iz Direktive / Stara sudska praksa / van Duyn / Commission
v. Grand Duchy of Luxemburg/ Mišljenje nezavisne odvjetnice Trstenjak  / Sporna definicija iz predmeta Commission v.
Grand Duchy of Luxembourg  / Je li lista
iz članka 52. Ugovora proširena (Direktiva 2006/123/EZ) ili je koncept javne
politike proširen (Direktiva 96/71/EZ i Deklaracija br. 10, ali i Direktiva
2006/123/EZ, preambula recital 41.)? / Što se htjelo, a što se dobilo ili
zaključak / ZAKLJUČAK / LITERATURA / SUDSKA
PRAKSA / ZAKONODAVSTVO EU-a I DRUGI INSTRUMENTI

O knjizi:

Znanstvena
monografija se bavi regulacijom slobode kretanja usluga na unutarnjem
tržištu, referirajući se ponajprije na
ograničenja u ostvarivanju ove slobode  i
drugo na harmonizaciju s pravnim zakonodavstvom u Republici
Hrvatskoj.

Slijedom toga
glavna je teza da  je sloboda
kretanja usluga na unutarnjem tržištu ograničena te da ne postoji
“stvarno” integrirano tržište usluga. Ujedno znanstvena monografija
preispituje osnovne postulate i mehanizme slobode kretanja usluga i dovodi ih u
pitanje.

Prvo
se kritički analiziraju odredbe Osnivačkih ugovora, konkretno članci 56. do 62.
UFEU, a kako bi se utvrdile mogućnosti korištenja beneficijama iz odredbi
Osnivčkih ugovora a koje se odnose na slobodu kretanja usluga. U okviru toga se
ispituje sloboda kretanja usluga kroz supsidijarnost, naplatni karaketer
usluga, usporedbe s GATS uslugama i drugi elementi u ocjeni postojanja usluga.
Daljnjom se analizom utvrđuje pravna osnova slobode kretanja usluga i to u
prvom redu izravni učinak, vrste usluga i prekogranični zahtjev te ograničenja
koja iz toga proizlaze. Nakon toga se ispituju konkretna ograničenja slobode
kretanja usluga iznikla u sudskoj praksi kao i općim načelima te izričiti
izuzeci iz UFEU koji se uspoređuju s drugim slobodama uključujući i test
proporcionalnosti koji također može biti prepreka slobodi kretanja usluga. Tako
se utvrđuje koje se usluge mogu podvesti pod članak 56. UFEU a koje su izvan
njegova dosega, odnosno utvrđuje se opći režim i mehanizam normativnog okvira
za pružanje usluga koji je suprostavljem interesima država članica.

Tome
pridonosi i empirijska analiza sudske prakse Europskog suda čijim su presudama
suprostavljena mišljenja nezavisnih odvjetnika koje nisu uvijek na istoj liniji
s praksom Europskog suda.Stoga se ispituju različita stajališta Europskog suda
u različitim sektorima u odnosu na mogućnosti pozivanja na odredbe Ugovora.
Posebno se to odnosi na relevantnost naplatnosti usluga, prekograniči zahtjev
kao i konkretna ograničenja koje proizlaze iz odredbi Ugovora ili iz sudske
prakse.

Ujedno
se provjerava dinamika odnosa Ugovora sa sekundarnim zakonodavstvom  u smislu
daljnjeg ograničavanja slobode pružanja usluga.Ta analiza svodi se ne
utvrđivanje činjenice da sekundarno zakonodavstvo u okviru slobode pružanja
usluga, točnije Direktiva o uslugama 2006/123/EZ još više sužava doseg slobode
pružanja usluga na horizontalnom nivou.

U
konačnici se utvrđuje postoji li stvarno jedinstveno tržište u širem konteksu
slobode pružanja usluga.

Dodatne informacije

Godina izdanja

Karakter

udžbenik

Uvez

Meki

Autor

Barbić, Barbara

Broj stranica

ISBN

Izdavač