SUSTAV JAVNE NABAVE - Naruči svoju knjigu

SUSTAV JAVNE NABAVE

Zbirka propisa (ZJN 2016 s pojmovnim kazalom)
Autor: Skupina autora
Područje: Financije i računovodstvo
Karakter: priručnik
Godina izdanja: 2021.
Broj stranica: 366
Uvez: Meki

41,14  (309,97 kn)

Ova knjiga sadrži najaktualnije naputke i tekstove propisa (Zakona i dr.) koji su važeći za  primjenu

TEČAJ: 1 EUR = 7,53450 HRK SKU: 13476 Kategorija:

Opis

O knjizi:

U knjizi je u prvom dijelu dan pregled osnovnih odredbi Zakona o javnoj nabavi, dok drugi dio objedinjava razne propise prilikom postupka javne nabave.

Iz sadržaja:

ZAKON O JAVNOJ NABAVI 13

DIO PRVI OSNOVNE ODREDBE 13

GLAVA I. Opće odredbe (čl. 1. – 28.) 13

GLAVA II. Izuzeća (čl. 29. – 47.) 25

GLAVA III. Opća pravila (čl. 48. – 84.) 34

DIO DRUGI SKLAPANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI ZA JAVNE NARUČITELJE

GLAVA I. Postupci javne nabave (čl. 85. – 145.) 42

GLAVA II. Tehnike i instrumenti za elektroničku i

zbirnu nabavu (čl. 146. – 196.) 54

GLAVA III. Provedba postupka (čl. 197. – 322.) 65

GLAVA IV. Posebni režimi nabave (čl. 323. – 331.) 109

GLAVA V. Izvještavanje i arhiviranje (čl. 332. – 334.) 112

DIO TREĆI SKLAPANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI ZA SEKTORSKE NARUČITELJE 114

GLAVA I. Opće odredbe (čl. 335. – 355.) 114

GLAVA II. Postupci javne nabave (čl. 356. – 361.) 122

POGLAVLJE 1. Vrste i odabir postupka javne nabave 122

POGLAVLJE 2. Pregovarački postupak s prethodnom objavom poziva

na nadmetanje 123

POGLAVLJE 3. Partnerstvo za inovacije 123

POGLAVLJE 4. Pregovarački postupak bez prethodne objave

poziva na nadmetanje 123

POGLAVLJE 5. Poziv odabranim natjecateljima 124

GLAVA III. Tehnike i instrumenti za elektroničku i

zbirnu nabavu (čl. 362. – 367.) 124

GLAVA IV. Provedba postupka (čl. 368. – 396.) 126

Glava v. izvještavanje (čl. 397.) 136

DIO ČETVRTI PRAVNA ZAŠTITA 137

GLAVA I. Opće odredbe (čl. 398. – 404.) 137

GLAVA II. Izjavljivanje žalbe (čl. 405. – 419.) 139

GLAVA III. Sadržaj i učinak žalbe (čl. 420. – 424.) 144

GLAVA IV. Odlučivanje Državne komisije (čl. 425. – 433.) 146

GLAVA V. Sudska zaštita i građanskopravne odredbe (čl. 434. – 435.) 151

DIO PETI POLITIKA JAVNE NABAVE 151

GLAVA I. Nadležnosti središnjeg tijela državne uprave za politiku

javne nabave (čl. 436.) 151

GLAVA II. Nadzor (čl. 437. – 439.) 152

GLAVA III. Izobrazba, statistička izvješća i administrativna

suradnja (čl. 440. – 442.) 153

DIO ŠESTI PREKRŠAJNE ODREDBE 154

DIO SEDMI PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 156

ZAKON O DRŽAVNOJ KOMISIJI ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE 207

ZAKON O ELEKTRONIČKOM IZDAVANJU RAČUNA U JAVNOJ NABAVI 219

PODZAKONSKI PROPISI: PRAVILNIK O DOKUMENTACIJI O NABAVI TE PONUDI U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE 229

PRAVILNIK O NADZORU NAD PROVEDBOM ZAKONA

O JAVNOJ NABAVI 253

PRAVILNIK O IZOBRAZBI U PODRUČJU JAVNE NABAVE 257

PRAVILNIK O PLANU NABAVE, REGISTRU UGOVORA, PRETHODNOM SAVJETOVANJU I ANALIZI TRŽIŠTA U JAVNOJ NABAVI 277

PRAVILNIK O ELEKTRONIČKOJ ŽALBI U JAVNOJ NABAVI 283

UREDBA O JAVNOJ NABAVI U PODRUČJU OBRANE I SIGURNOSTI 287

PRAVILNIK O JAVNOJ NABAVI U DIPLOMATSKIM MISIJAMA I KONZULARNIM UREDIMA RH U INOZEMSTVU 327

EU PROPISI KOJI SE NEPOSREDNO PRIMJENJUJU U RH:

UREDBA (EZ) BR. 2195/2002 EUROPSKOG PARLAMENTA I

VIJEĆA od 5. studenoga 2002. o Jedinstvenom rječniku javne nabave

(CPV) 341

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1986

od 11. studenoga 2015. o utvrđivanju standardnih obrazaca za

objavljivanje obavijesti u području javne nabave i stavljanju izvan snage

Provedbene uredbe (EU) br. 842/2011 344

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/7 od 5. siječnja

2016. o utvrđivanju standardnog obrasca za europsku jedinstvenu

dokumentaciju o nabavi 348

 

Dodatne informacije

Autor

Karakter

Godina izdanja

Broj stranica

Uvez

ISBN

Izdavač

Povezane knjige - Naša preporuka