SUVREMENI PRISTUPI U METODOLOGIJI DRUŠTVENIH ZNANOSTI - Naruči svoju knjigu

SUVREMENI PRISTUPI U METODOLOGIJI DRUŠTVENIH ZNANOSTI

Teorija kaosa i kompleksnosti
Autor: Halmi, Aleksandar
Područje: Ostalo
Karakter: stručna
Godina izdanja: 2020
Broj stranica: 270
Uvez: Meki

22,30  (168,02 kn)

Opis paradigme determinističkog kaosa kao valjan i pouzdan metateorijski okvir za mnoge društvene znanosti

TEČAJ: 1 EUR = 7,53450 HRK SKU: 13449 Kategorija:

Opis

O knjizi:

Teorija determinističkog kaosa i znanost o nelinearnoj dinamici primjenjuje se gotovo na svim razinama analize ili metodskim kompleksima u socijalnim znanostima, ali najviše uspjeha polučuje u kliničkoj psihologiji, edukacijsko-rehabilitacijskim znanostima, sociologiji, ekonomiji, politologiji i socijalnom radu.
Knjiga je namijenjena postdiplomandima i doktorandima iz područja društveno-humanističkih i prirodoslovnih znanosti.

Iz sadržaja:

Predgovor 11

Uvodna razmatranja 17

Fundamentalne teze teorije kaosa u društvenim znanostima 17

Teorija polja kao referentni okvir determinističkog kaosa 23

Kvantna teorija i deterministički kaos 25

Pojam kaosa u povijesti filozofije 27

Filozofska promišljanja pojma kaosa 27

Deterministički kaos i nelinearna dinamika 31

Univerzalnost kaosa   33

Uvod 33

Rađanje nove znanosti 33

Fenomenologija kaosa 34

Linearni i nelinearni sustavi 35

Nelinearnost i kaos 36

Kaos i kompleksnost 37

Univerzalnost kaosa 38

Feigenbaumovi brojevi 38

Feigenbaumova mjerna skala 40

Samosličnost   41

Ostale nelinearne značajke 41

Modeli i univerzalnost kaosa 41

Fenomenologija masivnih disipativno-replikativnih struktura  43

Pojam 43

Znanstvena dilema 44

Teorije dinamičkih sustava 49

Uvod 49

Temeljni koncepti teorija dinamičkih sustava 50

Dinamička studija slučaja 57

Primjena teorije dinamičkih sustava u studiji slučaja    61

Implikacije za buduća istraživanja 64

Novi pravci u razvoju sistemske teorije 69

Uvod   69

Novi pristupi u razvoju teorije sustava u socijalnom radu 70

Deterministički kaos i teorija kompleksnosti 72

Primjena na teoriju socijalnog rada 77

Zaključak   82

Kaos i nelinearna dinamika – novi metodološki pristupi u društvenim znanostima 83

Uvodna razmatranja 83

Filozofski temelji nove paradigme   86

Socijalna ontologija: struktura disipativnih socijalnih sustava   88

Razine apstraktnog modeliranja 90

Strateški modeli i ontološke razine 91

Prediktivni modeli 94

Statistički modeli 95

Ikonološki modeli 95

Strukturalni modeli 96

Idealno-tipski modeli   97

Povijesni modeli 98

Zaključak   98

Teorija kaosa i kompleksnosti (kaopleksnost) 99

Uvod 99

Kaos i organizacija   102

Alternativna objašnjenja kompleksnog ponašanja: Teorija kaosa 104

Organizacija na rubu kaosa 109

Kompleksnost i kaos 109

Kompleksnost i organizacija 110

Mrežni rad i fazne tranzicije 112

Socijalna kataliza 113

Zaključak 114

Teorija kompleksnosti u društvenim znanostima 115

Razumijevanje kompleksnosti 115

Uvod   115

Male promjene izazivaju velike učinke 117

Fazni prostor 118

Neobični (čudni) atraktori 120

Daleko od ekvilibrijskih sustava 122

Sposobni krajobraz 123

Realitet kompleksnosti – kompleksnost realiteta 124

Uvod 124

Kompleksnost je stvarna 125

Postmodernizam i teorija kompleksnosti 127

Uvod   127

Različiti konteksti 127

Jedna ili dvije discipline 129

Objektivna ili subjektivna stvarnost 130

Raskid 132

Zaključak 133

Sociološka teorija 133

Kompleksnost i kvantitativni programi u društvenim znanostima 135

Uvod 135

Matematika kao energija 137

Analiza socijalne kompleksnosti 140

Uvod 140

Analiza kontingencijskih tablica 140

Taksonomska (cluster) analiza 141

Korespondencijska analiza 143

Teorija polja kao referentni okvir za interpretaciju kaosa i nelinearne dinamike 145

Uvod 145

Disipativni socijalni sustavi 146

Logistička evolucija 148

Ostali parametri makropsihosocijalne strukture 150

Fazni ili parametarski prostor 150

Bifurkacijska teorija 151

Lokalna bifurkacija 153

Globalna bifurkacija 153

Socijetalni i makropsihološki parametri 153

Kondratieva ciklička struktura 154

Deterministički kaos 156

Paradigmatske transformacije 157

Porast informacijskih sustava 158

Sustav upravljanja i vrijeme transformacijskih promjena 161

Zaključak i prijedlozi 162

Tehnologija mjerenja kaosa metodom Ljapunovljevih eksponenata 163

Uvod 163

Kaos 163

Atraktor 165

Kvantifikacija kaosa 166

Vremenski nizovi dinamičkih varijabli 166

Spektralna analiza dinamičkih sustava 167

K-entropija 167

Ljapunovljev karakteristični eksponent (X) 168

Empirijska istraživanja kaosa 171

Klinička studija slučaja anoreksije primjenom dinamičke analize vremenskih nizova 171

Uvod 171

Problem istraživanja 172

Predmet istraživanja 173

Ciljevi istraživanja 174

Hipoteze istraživanja 175

Metodologija istraživanja 175

Rezultati istraživanja i interpretacija 177

Grafička analiza determinističkih podataka 177

Nelinearna dinamička analiza 186

Rasprava i zaključak 189

Studija slučaja obiteljske terapije alkoholizma – primjena teorije kaosa 190

Uvodna razmatranja – dinamička priroda obiteljske terapije alkoholizma 190

Predmet istraživanja – primjena specifičnih analitičkih procedura   191

Ciljevi istraživanja – validacija dosadašnjih nalaza 192

Polazne hipoteze – hipotetički model istraživanja 193

Klasični deterministički modeli 193

Novi modeli 193

Metodologija istraživanja – nove tehnike u analizi grupne dinamike  193

Metode analize 193

Analitička građa 194

Mjerenje kaotične dinamike obiteljskih sustava 195

Logička ili populacijska jednadžba 195

Ljapunovljevi eksponenti 203

Zaključna razmatranja 205

Primjena teorije kaosa i kompleksnosti u ispitivanju javnog mnijenja u tijeku predizborne predsjedničke kampanje u Hrvatskoj 2005. – rezultati komparativne studije 206

Uvod 206

Problem istraživanja 208

Ciljevi istraživanja 210

Hipoteze istraživanja 211

Metodologija istraživanja 212

Nacrt istraživanja 212

Uzorak ispitanika 212

Metode prikupljanja podataka 212

Metode analize podataka 212

Rezultati istraživanja 213

Grafička analiza javnoga mnijenja tijekom predizborne

kampanje 213

Analiza determinističkih podataka 216

Analiza nelinearnih podataka 217

Vremenski nizovi u istraživanju javnoga mnijenja 220

Mjerenje dimenzija neobičnih atraktora 222

Ljapunovljevi eksponenti i prisutnost kaotične dinamike 225

Matematičko izvođenje Ljapunovljevih eksponenata 226

Rasprava i zaključak 227

Primjena teorije kaosa u dinamičkoj analizi nelinearnih

životnih putanja 229

Uvod 229

Mogućnosti primjene teorije kaosa 229

Obrazac ili uzorak 231

Sljedovi događaja ili sekvencije 232

Tempo događanja 235

Reverzibilnost 237

Longitudinalni procesi u genezi duševnih bolesti 238

Moguća primjena metoda obrazaca, slijeda, tempa događanja i reverzibilnosti 238

Zaključci 245

Literatura 247

Kazalo pojmova 259

Bilješka o autoru 267

Dodatne informacije

Autor

Karakter

Godina izdanja

Broj stranica

Uvez

ISBN

Izdavač

Povezane knjige - Naša preporuka