KVALITETA ČINI RAZLIKU, zbornik radova

17. međunarodni simpozij o kvaliteti

Grupa autora

KVALITETA KAO STRATEGIJA, zbornik radova

18. međunarodni simpozij o kvaliteti

Grupa autora

PREGOVARANJEM DO USPJEHA

Ključne strategije i vještine

Siedel, George

POSLOVNA STRATEGIJA