TEMELJI MENADŽMENTA

Autor: Bahtijarević-Šiber, Fikreta; Pološki Vokić, Nina; Sikavica, Pere
Područje: Menadžment
Karakter: znanstvena
Godina izdanja: 2008
Broj stranica: 879
Uvez: Meki

420,00 kn

Temeljna znanja o tome što je menadžment, koji su njegovi poslovi i zadaci, kako ih treba obavljati i kako na to utječe okolina. Knjiga jednako korisna studentima i svima kojima je menadžment profesija, struka, zvanje ili samo interes.

SKU: 645 Kategorija:

Opis

O knjizi:

Knjiga donosi temeljna znanja o tome što je menadžment, koji su njegovi poslovi i zadatci, kako ih treba obavljati i kako na to utječe okolina u kojoj djeluje. U njoj se najprije objašnjavaju osnovni pojmovi kojima se određuje menadžment, njegovo poimanje, uloga te pristupi i teorije menadžmenta, kao i okolina menadžmenta. Na to se dograđuju, detaljno razrađene, temeljne funkcije menadžmenta imanentne menadžerima na svim razinama menadžmenta i u svim organizacijama. Otuda i univerzalnost fenomena menadžmenta, ali i korisnost ove knjige ne samo za studente nego i za menadžere.

Knjiga je koncipirana kao udžbenik za predmet ‘Osnove menadžmenta’ na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu te je ponajprije namijenjena studentima preddiplomskih i diplomskih studija na ekonomskim, ali i drugim fakultetima koji u svojim nastavnim programima izučavaju kolegije s područja menadžmenta. Međutim, s obzirom na širinu obuhvata, način obradbe materije i prezentiranja problema te cjelovitost promišljanja te složene problematike, knjiga nadilazi potrebe studenata i može biti dragocjeno štivo svima kojima je menadžment profesija, struka, zvanje ili samo interes.

Iz sadržaja:

OSNOVE MENADŽMENTA/ Određenje menadžmenta / Teorije menadžmenta/ Okolina menadžmenta / PLANIRANJE / Temelji planiranja / Strategijski menadžment / ORGANIZIRANJE / Proces organiziranja / Dizajniranje organizacije/ Organizacijska kultura / VOĐENJE / Vođenje i vodstvo / Motivacija za rad i motiviranje / Komunikacija u organizacijama / MENADŽMENT LJUDSKIH POTENCIJALA / Uvod u menadžment ljudskih potencijala / Predviđanje potreba za ljudskim potencijalima / Zapošljavanje ljudskih potencijala / Praćenje i razvoj zaposlenika/ KONTROLIRANJE / Temelji kontroliranja / Upravljanje operacijama / Upravljanje kvalitetom

Dodatne informacije

Godina izdanja

Izdavač

Školska knjiga

Karakter

znanstvena

Autor

Sikavica, Pere, Bahtijarević-Šiber, Fikreta, Pološki Vokić, Nina

Broj stranica

Uvez

Meki

ISBN

Povezane knjige - Naša preporuka