TEMELJNE PRETPOSTAVKE ORGANIZACIJSKOG PONAŠANJA

Autor: Ercegovac, Petra; Globočnik Žunac, Ana; Hubinkova, Zuzana
Područje: Ljudski potencijali
Karakter: stručna
Godina izdanja: 2022
Broj stranica: 263
Uvez: Meki

156,00 kn (20,70 €)

Želite zadovoljnog i motiviranog zaposlenika? Želite razviti zdravo i ambicizono radno okruženje? Odgovre za izgradnju zdravih međuljudskh odnosa u kojem se multipliciraju radni učinci na zadovoljstvo i organizacije i njenih zaposlenika pronaći ćete u ovoj knjizi.

TEČAJ: 1 EUR = 7,53450 HRK SKU: 13562 Kategorija: Oznaka:

Opis

O knjizi:

Koliko su znanja iz područja psiholoije naophodna za menadžere? Poslovna psihologija pripada području primjenjene znanosti jer koristi znanstvene metode za istraživanje ljudi i utjecaja na njihovo ponašanje, ali i za istraživanje organizacije, njenih ciljeva i radnih mjesta. Na taj način omogućuje zdravo radno okruženje koje uključuje zdrave međuljudske odnose.

U poslovanju je potrebo poznavati sve okolišne utjecaje na poslove procese i ukupnu uspješnost organizacije u ostvarivanju postavljenih organizacijskih ciljeva.

Zbog toga menadžeri u procesu analize tih utjecaja i potrebnog eliminiranja i minimiziranja svih potencijalnih rizika moraju poznavati faktore koji utječu na radnu uspješnost pojedinca i tima

 

Iz sadržaja:

UVOD………………………………………………………………. 9

I. TEMELJNI PSIHOLOŠKI POJMOVI………………………………. 12

1. SOCIJALNA SPOZNAJA…………………………………………….. 12

Oblici socijalne spoznaje…… …………………………………. 13

Automatska ili brza spoznaja.. ……………………………… 13

Socijalna kategorizacija i mentalni prečaci (mentalne heuristike)…………………………………………….. 16

Kontrolirano razmišljanje…………………………………….. 19

2. SOCIJALNA PERCEPCIJA…………………………………………. 23

Perceptivne pogreške……………………………………………… 25

Rekonstrukcija pamćenja…… ………………………………… 25

Efekt ustrajnosti…………………………………………………….. 27

Samoispunjavajuće proročanstvo………………………….. 28

Atribucijska teorija………………………………………………… 30

Unutarnja i vanjska atribucija………………………………. 30

Osnovna atribucijska pogreška………………………………. 33

 

PITANJA ZA RAZMIŠLJANJE I DISKUSIJU…………………….. 35

LITERATURA…………………………………………………………………….. 37

II. STAVOVI, PREDRASUDE I DISKRIMINACIJA……………. 38

3. STAV……………………………………………………………………… 38

Nastajanje stava………………………………………………….. 40

Persuazija ili utjecanje na stavove……………………… 42

Mjerenje stavova………………………………………………… 44

4. PREDRASUDE, STEREOTIPI, DISKRIMINACIJA………. 45

Stereotipi………………. …………………………………………… 45

Predrasude…………………………………………………………… 47

Diskriminacija………… ………………………………………… 49

Diskriminacija na radnom mjestu……………………… 54

Eliminiranje predrasuda, stereotipa i diskriminatornog

ponašanja……………………………………………………………… 57

 

PITANJA ZA RAZMIŠLJANJE I DISKUSIJU………………. 59

LITERATURA………………………………………………………………. 61

III.SAMOPOIMANJE, PSIHOLOGIJA LIČNOSTI I OBRAMBENI

MEHANIZMI………………………………………………. …63

5. SAMOPOIMANJE……………………………………………………. 63

Koncept vlastite osobnosti………………………………… 65

Samopoštovanje………………………………………………… 69

Mjerenje samopoštovanja………………………………….. 71

Uloge čovjeka i društvena očekivanja……………….. 72

Uloge čovjeka kroz život ili teorija duge Donalda E. Supera..73

Primjena Superove duge životne karijere…………. 76

Upravljanje dojmovima o sebi…………………………… 77

6. TEORIJE PSIHOLOGIJE LIČNOSTI……………………….. 82

Psihodinamička teorija Sigmunda Freuda…………. 84

Doprinos Ericha Fromma u promatranju ličnosti 86

Fenomenološka teorija ličnosti Carla Rogersa…… 87

Teorija potreba i aktualizacije ličnosti Abrahama Maslov88

Samoostvarenje ili samoaktualizacija…………………. 91

Teorije o biološkim pretpostavkama osobnosti…… 93

Bihevioristički pristup proučavanju ličnosti………… 95

Instrumentalno uvjetovano ponašanje i Skinnerova funkcionalna analiza ponašanja….. 97

Kognitivna teorija ličnosti…………………………………. 100

Konstruktivni alternatizam G. A. Kellya……………. 100

Teorija osobina…………………………………………………… 101

Teorija ličnosti Gordona Allporta………………………. 102

Doprinos R. B. Cattella i H. J. Eysencka teoriji psihologije ličnosti..103

Velikih 5 – peterofaktorski model osobina………….. 105

Aspekti primjene psihologije ličnosti u poslovanju 109

7. OBRAMBENI MEHANIZMI…………………………………… 114

Tradicionalna shvaćanja obrambenih mehanizama 115

Klasifikacija obrambenih mehanizama…………… 121

Primitivni ili nezreli obrambeni mehanizmi…. 122

Umjereno zreli obrambeni mehanizmi………….. 126

Zreli obrambeni mehanizmi

PITANJA ZA RAZMIŠLJANJE I DISKUSIJU……………… 135

LITERATURA……………………………………………………………… 139

IV. EMOCIJE U POSLOVANJU………………………………….143

S. SOCIJALNA INTELIGENCIJA………………………………… 143

9. EMOCIONALNA INTELIGENCIJA…………………………. 146

10. EMOCIJE…………………………………………………………………….. 152

Neverbalna komunikacija……………………………………………………………….161

11. KONCEPT EKONOMIJE SREĆE…………………………………. 165

Manipuliranje emocijama u kontekstu poslovne organizacije 175

 

12. UPRAVLJANJE EMOCIJAMA S CILJEM POTICANJA POZITIVNOGA

POSLOVNOG OZRAČJA……………………………… 178

12. AGRESIVNA PONAŠANJA…………………………………………. 180

Agresivna ponašanja u organizaciji i utjecaj na radnu učinkovitost…187

 

PITANJA ZA RAZMIŠLJANJE I DISKUSIJU……………… 189

LITERATURA……………………………………………………………… 192

V. GRUPNA PONAŠANJA KAO PREDUVJET

TIMSKOGA RADA………………………………………….. 199

U. OBILJEŽJA GRUPE NASUPROT OBILJEŽJIMA TIMA 199

Normiranje tima i grupna inteligencija……………………………………………202

 

15. PSIHOLOŠKE TEORIJE KAO ODREDNICE ZA

RAZUMIJEVANJE GRUPNIH UTJECAJA………………………. 205

Heiderova teorija ravnoteže……………………………………………. 209

Xewcombova teorija simetričnosti………………………………….. 210

Festingerova teorija kognitivne disonance……………………… 212

Suvremena metakognitivistička teorija………………………….. 214

Grupni utjecaji do kojih dolazi pri upravljanju organizacijskim

timovima…………………………………………………………………………. 214

Konformizam…………………………………………………………………… 215

Model koorijentirane komunikacije……………………………….. 221

Socijalna facilitacija i socijalna interferencija (inhibicija) 226

 

PITANJA ZA RAZMIŠLJANJE I DISKUSIJU…………….. 228

LITERATURA……………………………………………………………… 231

VI. SOCIJALNA I PSIHOLOŠKA PATOLOGIJA U MEĐULJUDSKIM

ODNOSIMA………………………………………………………….. 236

16. SOCIJALNA I PSIHOLOŠKA PATOLOGIJA

U POSLOVNIM ORGANIZACIJAMA………………………… 236

Prirodno ponašanje kao zahtjev za posao…………………. 237

Umor, režim rada i odmora kao determinante radnog učinka 239

Stres na radnom mjestu……………………………………………. 241

Raspodjela rada i odmora………………………………………….. 245

Oblici psiholoških zlostavljanja na radnom mjest …………………….246

Mobbing……………………………………………………………………. 247

Hijerarhijsko zlostavljanje ili vertikalni mobbing – bossing i staffing………….. 251

Nasilničko ponašanje………………………………………………… 252

Seksualno maltretiranje…………………………………………… 253

PITANJA ZA RAZMIŠLJANJE I DISKUSIJU……………. 256

LITERATURA……………………………………………………………. 258

POPIS PRIKAZA…………………………………………… 260

BILJEŠKA O AUTORICAMA

Dodatne informacije

Autor

, ,

Karakter

Godina izdanja

Broj stranica

Uvez

ISBN

Povezane knjige - Naša preporuka