UPRAVLJANJE ORGANIZACIJSKIM PROMJENAMA - Naruči svoju knjigu

UPRAVLJANJE ORGANIZACIJSKIM PROMJENAMA

Autor: Gutić Martinčić, Sanja
Područje: Menadžment
Karakter: udžbenik
Godina izdanja: 2021
Broj stranica: 260
Uvez: Tvrdi

31,85  (239,97 kn)

U ovom vrijednom djelu autorica je na originalan i zanimljiv način obradila različite aspekte upravljanja organizacijskim promjenama

Opis

O knjizi:

Autorica je ovom knjigom obuhvatila brojne aspekte upravljanja organizacijskim promjenama. Vrijednost ovog djela upravo je u tome što je sličnih naslova, a još više razrađenih sadržaja još uvijek vrlo malo te se u Hrvatskoj ono pojavljuje upravo u vrijeme kad se pokušavaju intenzivirati tranzicijske promjene kako u Hrvatskom gospodarstvu, tako i u cijelom društvu.

Knjiga je prvenstveno namijenjena studentima, ali je strukturirana i koncipirana tako da bude putokaz menadžerima, ali i svima koji su stekli ili još stječu određena teoretska znanja i praktična iskustva upravljanja organizacijskim promjenama.

Iz recenzija:

Knjiga Upravljanje organizacijskim promjenama rezultat je rada autorice, koja je u sadržaj knjige ugradila svoje teorijske spoznaje i znanje o navedenoj problematici. Knjiga je sadržajno dobro strukturirana. Napisana je modernim stilom, jasnim i razumljivim jezikom. Autorica knjige je, sukladno svojim znanstvenim i stručnim opredjeljenjima, na originalan, jednostavan, i zanimljiv način, obradila različite aspekte upravljanja organizacijskim promjenama.

Autorica je na samom početku knjige definirala pojam promjena, opisala vrste promjena, ukazala na pokretače promjena i načine prepoznavanja promjena. Posebno je istaknula značaj ekonomskih aspekata organizacijskih promjena.Naglasila je i važnost komunikacijskih aspekata promjena, te otpore promjenama.Autorica je upravljanje promjenama stavila u kontekst organizacijskog ponašanja, pri čemu je detaljno opisala proces planiranja, implementiranja i upravljanja promjenama.

Najznačajniji dio knjige, prema mišljenju recenzenta, odnosi se na modele upravljanja promjenama i strategije upravljanja promjenama.

Ključni doprinosi autorice ogledaju se u tretiranju promjena kao pokretača poslovnog uspjeha, kao i u definiranju načina za umanjivanje otpora promjenama, a posebno u identificiranju instrumenata za mjerenje učinaka organizacijskih promjena.

Prof. dr. sc. Želimir Dulčić

“Sam naslov knjige je po sebi interesantan ne samo za studente poslovne ekonomije, već i za širi krug ljudi koji su već završili studije i obavljaju funkcije menadžera u profitnom i ne profitnom sektoru. Knjiga svojim naslovom izaziva pozornost tim više što je takvih naslova, a još više razrađenih sadržaja još uvijek vrlo malo na tržištu knjige, naročito u Hrvatskoj. Vrijednost je knjige što se pojavljuje na tržištu u vrijeme kad se pokušava intenzivirati tranzicijske promjene u Hrvatskoj kako u gospodarstvu tako i cijelom društvu” .

Pored predgovora tekst knjige ima devet dobro zaokruženih cjelina unutar kojih su raspoređena 44 naslova. Na kraju knjige je korektno citirana literatura kojom je se autorica služila tijekom pisanja knjige. Također, dat je popis grafikona i slika i tablica.

Doc.dr.sc. Luka Stanić

Iz sadržaja:

Predgovor (7)

A. Promjene kao pokretač poslovnog uspjeha (9)

1. Pojam i pristup organizacijskim promjenama (9)

2. Razlozi za promjene (13)

3. Pokretači i sudionici promjena (17)

4. Vrste promjena (19)

5. Prepoznavanje promjena (31)

6. Čimbenici koji generiraju promjene (33)

7. Ekonomski aspekti organizacijskih promjena (67)

B. Komunikacijski aspekti promjena (81)

8. Komunikacijski aspekti i zahtjevi (81)

9. Otpori promjenama (87)

C. Organizacijsko ponašanje i promjene (99)

9. Reakcije zaposlenih na promjene (99)

10. Mentalne transformacije zaposlenih i promjene (100)

11. Kognitivni aspekti promjena (104)

12. Emocionalni aspekti promjena (110)

13. Duhovni aspekti organizacijskih promjena (149)

D. Planiranje promjena (155)

14. Definiranje ciljeva (155)

15. Potencijali organizacije (157)

16. Okruženje (160)

17. SWOT matrica (161)

18. Plan promjena (163)

E. Realizacija promjena (169)

19. Implementacija promjena (169)

20. Vođenje promjena (173)

F. Modeli upravljanja promjenama (179)

21. Lewinov model (179)

22. McKinsey model (181)

23. Nadlerov model (183)

24. Bridgesov model (186)

25. Model Satirove (188)

26. Model Scotta i Jaffea (191)

27. Model Andersona i Andersona (193)

28. Nudge model (197)

29. Maurerov model (200)

30. Model ADKAR (202)

31. Kotterov model (203)

32. Demingov model (208)

33. Kompleksni model upravljanja organizacijskim fazama (212)

G. Strategije upravljanja promjenama (219)

34. Strategija promjene ponašanja zaposlenih (219)

35. Strategija hijerarhijskog tijeka (221)

36. Strategija učenja (222)

H. Održivost promjena (225)

37. Učvršćivanje i stabilnost promjena (225)

38. Održivost organizacijskih promjena (226)

I. Mjerenje učinaka organizacijskih promjena (231)

39. Značenje i potreba mjerenja (231)

40. Kategorije mjerenja (232)

41. Mjerenje uspješnosti promjena (234)

42. Mjerenje usvajanja promjena (234)

43. Mjerenje ostvarenja poslovnih ciljeva (237)

44. Učinkovitost procesa promjena (238)

Popis literature (241)

Popis slika (251)

Popis tablica (252)

Recenzije (253)

Dodatne informacije

Autor

Karakter

Godina izdanja

Broj stranica

Uvez

ISBN

Izdavač

Povezane knjige - Naša preporuka