UVOD U DRŽAVU I PRAVO - Naruči svoju knjigu

UVOD U DRŽAVU I PRAVO

Autor: Mintas – Hodak, Ljerka; Rašić, Mario
Područje: Pravo
Karakter: stručna
Godina izdanja: 2016
Broj stranica: 385
Uvez: Meki

56,09  (422,61 kn)

Udžbenik namijenjen studentima poslovnog prava i ekonomije, ali i svim ostalim zainteresiranima. Autori su temu prikazali u više zasebnih dijelova: povijest najznačajnijih država i njihovih prava; teorije o državi i pravu kroz povijest; država kao predmet prava; ustavno uređenje RH i najznačajniji neovisni regulatori tržišta; sustav prava.

TEČAJ: 1 EUR = 7,53450 HRK SKU: 2081 Kategorija:

Opis

O knjizi:

Pregled osnovnih pojmova o državi i pravu, njihovoj povijesti u državama koje predstavljaju dva povijesno različita sustava prava – kontinentalni i sustav common lawa. Raspored tema u knjizi slijedi ideju da čitatelji krenu od relativno poznatih činjenica kako bi postupno ulazili u teoriju države i prava.

Sastoji se od tri veće cjeline: povijesnog pregleda, analize države općenito, i potom Hrvatske, te sustava prava. Na to se potom nadovezuje teorija države općenito pa konkretizacija uređenja vlasti u Republici Hrvatskoj. Napokon, u trećem dijelu raspravlja se o bitnim elementima pravnog sustava. Knjiga sadrži pozamašni broj činjenica, podataka, pojmova i stavova.

Iz sadržaja:

O autorima xii

 Predgovor xiii

 1. poglavlje 1

Povijest države i prava

Mario Rašić, mag. iur.

 1. Povijest države i prava 3

1.1. Država i pravo staroga vijeka 3

1.1.1. Općenito 3

1.1.2. Države Mezopotamije 5

1.1.2.1. Sumerska država 5

1.1.2.2. Babilonska država 7

1.1.2.2.1. Državno ustrojstvo 8

1.1.2.2.2. Društvo 8

1.1.2.2.3. Gospodarstvo 10

1.1.2.2.4. Pravo 10

1.1.3. Atenska država i pravo 13

1.1.3.1. Rano razdoblje 13

1.1.3.2. Nastanak atenske države 15

1.1.3.3. Aristokratska republika 16

1.1.3.4. Demokratska republika 18

1.1.3.5. Državno ustrojstvo Atenske države 21

1.1.3.6. Društvo 23

1.1.3.7. Gospodarstvo 24

1.1.3.8. Pravo 24

1.2. Država i pravo Franačke 26

1.2.1. Povijest Franačke 26

1.2.2. Državno ustrojstvo 29

1.2.3. Društvo 32

1.2.4. Gospodarstvo 32

1.2.5. Pravo 33

1.3. Država i pravo Engleske 35

1.3.1. Srednjovjekovna država i pravo Engleske 35

1.3.1.1. Državno ustrojstvo 38

1.3.1.2. Društvo i gospodarstvo 42

1.3.1.3. Pravo 42

1.3.1.3.1. Common law 42

1.3.1.3.2. Equity law 44

1.3.1.3.3. Statute law 45

1.3.2. Novovjekovna država i pravo Engleske 47

1.3.2.1. Ustavni akti 49

1.3.2.2. Državno ustrojstvo 51

1.3.2.2.1. Uprava i sudstvo 53

1.3.2.3. Pravo 54

1.3.2.3.1. Common law 54

1.3.2.3.2. Equity law 54

1.3.2.3.3. Statute law 55

1.4. Francuska država i pravo 55

1.4.1. Revolucija 1789. i događaji do 1799. 55

1.4.1.1. Francuska revolucija 14.7.1789. 56

1.4.1.2. Ustavna kraljevina 59

1.4.1.3. Prva Republika 60

1.4.2. Napoleonovo doba 63

1.4.2.1. Napoleon kao prvi konzul 63

1.4.2.2. Prvo Carstvo 64

1.4.3. Restauracija kraljevine Bourbona 66

1.4.4. Druga Republika 67

1.4.5. Drugo Carstvo 68

1.4.6. Treća Republika i razvoj do Pete Republike 68

1.5. Najnovija državnopravna povijest Republike Hrvatske 71

dr.sc.Ljerka Mintas-Hodak

1.5.1. Država i pravo Druge Jugoslavije 71

1.5.2. Država i pravo Republike Hrvatske 78

1.5.3. Hrvatska i Europska unija 82

 1. Teorije o pravu 89

2.1. Prirodnopravna teorija prava u antici 91

2.2. Srednjovjekovne prirodnopravne teorije prava 96

2.2.1. Kršćanska prirodnopravna teorija 96

2.2.2. Građansko-racionalistička prirodnopravna teorija 99

2.3. Pozitivnopravne teorije 101

2.3.1. Povijesnopravna škola pozitivizma 102

2.3.2. Sociološki pravni pozitivizam 104

2.3.3. Dogmatski i normativistički pozitivizam 111

2.3.4. Marksistička teorija prava 113

2.4. Integralne teorije prava 113

Ponavljanje 115

 1. poglavlje 117 Država kao predmet prava
 1. sc. Ljerka Mintas – Hodak
 2. Država kao predmet prava 119

3.1. Država kao organizacija 119

3.1.1. Karakteristike i bit države 120

3.1.2. Pretpostavke postojanja države 124

3.2. Organizacija vlasti u državi 125

3.2.1. Oblici vlasti i odnos između raznih vlasti u državi 125

3.2.2. Osnovne funkcije države 128

3.3. Razni oblici vladavine 133

3.4. Oblici državnog uređenja 137

3.4.1. Tijela vlasti 137

3.4.2. Vrste tijela vlasti 138

3.4.3. Oblici državnog uređenja 138

3.5. Oblici političkog sustava 141

Pitanja i vježbe za ponavljanje 143

 1. poglavlje 145 Ustavno uređenje Republike Hrvatske i uloga neovisnih regulatora tržišta u RH
 1. sc. Ljerka Mintas – Hodak
 2. Ustavno uređenje Republike Hrvatske i uloga neovisnih

regulatora tržišta u RH 147

4.1. Donošenje, promjene i sadržaj Božićnog Ustava Republike Hrvatske 147

4.2. Temeljne odredbe Ustava Republike Hrvatske 149

4.3. Zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda 150

4.4. Nositelji vlasti u Republici Hrvatskoj 155

4.4.1. Zakonodavna vlast – Hrvatski sabor 156

4.4.1.1. Općenito 156

4.4.1.2. Unutarnji ustroj Hrvatskog sabora 157

4.4.1.3. Ovlasti Sabora Republike Hrvatske 158

4.4.1.4. Postupak donošenja zakona 159

4.4.1.5. Zakonodavna delegacija 160

4.4.1.6. Akti koje donosi Hrvatski sabor 162

4.4.1.7. Odnos Vlade i Hrvatskog sabora 162

4.4.1.8. Referendum u Republici Hrvatskoj 164

4.4.2. Izvršna vlast 165

4.4.2.1. Vlada Republike Hrvatske 165

4.4.2.1.1. Sastav i ustroj Vlade Republike Hrvatske 165

4.4.2.1.2. Konstituiranje i prestanak rada Vlade Republike Hrvatske 167

4.4.2.1.3. Ovlasti Vlade i donošenje odluka 168

4.4.2.1.4. Tijela državne uprave 169

4.4.2.1.4.1. Središnja (centralna) tijela državne uprave 170

4.4.2.1.4.2. Lokalna i područna (regionalna) tijela uprave 175

4.4.2.1.4.3. Nadzor nad radom tijela državne uprave, jedinica

lokalne i područne samouprave te pravnih osoba

koje imaju javne ovlasti u obavljanju nekih poslova

državne uprave 181

4.4.2.1.5. Raspuštanje predstavničkog tijela jedinica lokalne i

područne (regionalne) samouprave te opoziv

izvršnog tijela 184

4.4.2.2. Predsjednik Republike Hrvatske 184

4.4.2.2.1. Izbor 184

4.4.2.2.2. Funkcije 185

4.4.2.2.3. Imunitet, ograničenja i odgovornost 185

4.4.2.2.4. Suradnja Predsjednika RH i Vlade RH u provođenju

politike Vlade 186

4.4.3. Sudbena vlast 187

4.4.3.1. Suci 187

4.4.3.2. Vrste i djelokrug sudova u Republici Hrvatskoj 188

4.4.3.2.1. Redovni sudovi ili sudovi opće nadležnosti 189

4.4.3.2.2. Specijalizirani sudovi 190

4.4.3.2.3. Vrhovni sud Republike Hrvatske 192

4.4.3.3. Državno odvjetništvo 192

4.4.4. Ustavni sud Republike Hrvatske 195

4.4.4.1. Suci Ustavnog suda 196

Sadržaj Povijest države i prava ix

4.4.4.2. Ovlasti Ustavnog suda 196

4.4.4.3. Donošenje akata od strane Ustavnog suda 197

4.4.4.4. Ustavna tužba 198

4.5. Ustavne odredbe o Hrvatskoj u Europskoj uniji 199

4.6. Promjena Ustava Republike Hrvatske 200

4.7. Neovisni regulatori tržišta 200

Zadaci, ponavljanje i vježbe 202

 1. poglavlje 209 Sustav prava
 1. sc. Ljerka Mintas – Hodak
 2. Sustav prava

5.1. Različiti poretci 211

5.1.1. Odnos između moralnih, običajnih i pravnih normi 212

5.1.2. Metodologija prava 214

5.1.2.1. Aksiološki pristup pravu 215

5.1.2.2. Sociološki pristup pravu 216

5.1.2.3. Dogmatski pristup pravu 220

5.2. Pravni sustav 221

5.2.1. Sistematizacija pravnog sustava 221

5.2.1.1. Pravni institut ili pravna ustanova 222

5.2.1.2. Pravna grana ili grana prava 223

5.2.1.3. Grupa prava ili pravna grupa 224

5.2.2. Svrha i karakteristike pravnog sustava 227

Ponavljanje i vježbe 229

5.3. Pravna norma 232

5.3.1. Pojam pravne norme i izvori normi 232

5.3.2. Adresanti i adresati pravnih normi 232

5.3.3. Bitna obilježja pravne norme 233

5.3.4. Oblici u kojima se iskazuju pravne norme 234

5.3.5. Potpune i nepotpune pravne norme 235

5.3.5.1. Hipoteza pravne norme 238

5.3.5.2. Zahtjev ili dispozicija pravne norme 239

5.3.5.3. Ovlaštenje i obveza u pravnoj normi 241

5.3.5.4. Delikt kao dio pravne norme 241

5.3.5.5. Sankcija ili kazna sadržana u pravnoj normi 244

5.3.5.6. Slučajevi isključenja protupravnosti i nesavršene norme 246

5.3.6. Tipologija pravnih normi 247

x Uvod u državu i pravo

5.3.7. Valjane i nevaljane važeće pravne norme 250

5.3.8. Konkurencija pravnih normi 251

Ponavljanje i vježbe 252

5.4. Pravni akti 255

5.4.1. Pojam pravnog akta 255

5.4.2. Normativni pravni akti 256

5.4.3. Pravni akti kao izvori prava 257

5.4.4. Struktura i hijerarhija pravnih akata 258

5.4.5. Tvorci pravnih akata i nadležnost za donošenje akata 259

5.4.6. Načelo zakonitosti pravnih akata 261

5.4.6.1. Nezakonitost pravnih akata 262

5.4.6.2. Razlozi i sredstva za ispitivanje (ne)zakonitosti pojedinačnih

pravnih akata 264

5.4.6.3. Pravomoćnost i izvršnost ili stupanje na snagu pravnog akta 266

5.4.7. Oblici pravnih akata 267

5.4.7.1. Ustav 267

5.4.7.2. Zakon 269

5.4.7.3. Podzakonski akti 273

5.4.7.3.1. Podzakonski akti državnih tijela 273

5.4.7.3.2. Podzakonski akti – područnog i lokalnog samoupravnog

zakonodavstva 275

5.4.7.3.3. Podzakonski akti – autonomni pravni akti 276

5.4.7.3.4. Podzakonski akti – pojedinačni/individualni pravni akti 278

5.4.8. Običajno pravo kao formalni izvor prava 280

5.4.9. Pravna znanost kao posredni izvor prava 282

5.4.10. „Priroda stvari” kao izvor prava 283

5.4.11. Objavljivanje pravnih akata i zabrana povratnog djelovanja akata 283

Ponavljanje i vježbe 284

5.5. Pravni odnos 287

5.5.1. Pojam i elementi pravnog odnosa 287

5.5.1.2. Pravni objekt kao element pravnog odnosa 294

5.5.1.3. Pravna ovlaštenja i obveze kao elementi pravnog odnosa 295

5.5.2. Važnost konkretnog pravnog odnosa 300

5.5.3. Vrste pravnih odnosa 303

Ponavljanje i vježbe 304

5.6. Ostvarivanje pravnih normi i akata 307

5.6.1. Općenito o ostvarivanju pravnih normi 307

5.6.2. Antinomija 310

5.6.3. Tumačenje pravnih normi 311

5.6.3.1. Pravila tumačenja 314

5.6.3.2. Popunjavanje pravnih praznina 319

5.6.3. Izvršenje pravne norme pravnim radnjama 320

 Ponavljanje i vježbe 322

Prilog: Ustav 327

Literatura 373

Sadržaj Povijest

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

Autor

,

Karakter

Uvez

Recenzije

Još nema recenzija.

Budite prvi koji će recenzirati “UVOD U DRŽAVU I PRAVO”

Povezane knjige - Naša preporuka