Akcija!
VODIČ ZA DOBRO UPRAVLJANJE - Naruči svoju knjigu

VODIČ ZA DOBRO UPRAVLJANJE

u javnom i neprofitnom sektoru
Autor: Jakir, Bajo Ivana; Matelić, Ivana; Stepić, Danijela
Područje: Menadžment
Područje: Financije i računovodstvo
Karakter: stručna, vodič
Godina izdanja: 2018
Broj stranica: 147
Uvez: Meki

11,15  (84,01 kn)

Na drugačiji se i vrlo praktičan način opisuje financijsko upravljanje i sustav unutarnjih kontrola u praksi. Pomoći će radu čelnika, zakonskih zastupnika i njihovih suradnika u sagledavanju svih obveza koje imaju.

Opis

O knjizi:

Cilj publikacije je sažeto približiti svim čelnicima – upravljačima (načelnici, gradonačelnici, župani, voditelji, ravnatelji, predsjednici, članovi upravnih vijeća, nadzornih odbora, predstavničkih tijela i drugi) i zakonskim zastupnicima u neprofitnim organizacijama koncept koji se dobrim financijskim upravljanjem i sustavom unutarnjih kontrola uvodi, te značenje i svrhu njihovog uspostavljanja. Odgovornost za zakonito, namjensko i učinkovito korištenje sredstava je na čelnicima i zakonskim zastupnicima, a uspostavljanje dobrog sustava financijskog upravljanja im omogućava da se zaštite i prihvate svoju upravljačku odgovornost kao priliku, a ne opasnost.

S ciljem da se kroz svakodnevne poslove i odluke koje čelnici u proračunskom sustavu i zakonski zastupnici u neprofitnom sektoru donose ukaže na ulogu financijskog upravljanja i sustava unutarnjih kontrola, u ovoj publikaciji, taj sustav opisuje se kroz primjenu u osnovnim procesima: planiranje, izvršavanje, računovodstvo i izvještavanje. U svakom od procesa ukazuje se na ono što je najvažnije za čelnike i zakonske zastupnike, kako dobro i na zakonit način organizirati i provesti te procese u praksi.

Uz procese, za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i proračunske korisnike naglašava se i uloga i značaj riznice za dobro financijsko upravljanje i sustav unutarnjih kontrola budući da poslovanje kroz sustav riznice u pravilu znači efikasniju kontrolu i racionalnije upravljanje prihodima i rashodima. Stoga, uvođenje riznice predstavlja jedan od izuzetno važnih instrumenata za unaprjeđenje financijskog upravljanja i sustava unutarnjih kontrola kod korisnika proračuna. Isti model poslovanja može se primijeniti i kod većih neprofitnih organizacija, posebice onih s ustrojenim podružnicama, stoga je riznični model upravljanja zanimljiv i njima.

Na kraju se daje pregled najčešćih nepravilnosti u radu proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika te javnih trgovačkih društava. Jasno se uočava da veliki dio nepravilnosti proizlazi iz nedostatka kontrola i slabo razvijenog financijskog upravljanja. Te nepravilnosti nisu nimalo bezazlene i iako se neke od njih događaju daleko od čelnika, krajnja odgovornost je na čelniku. Čelnik je taj koji mora uspostaviti preventivne mehanizme i na taj način spriječiti nepravilnosti.

Iz sadržaja:

Odgovornost čelnika u sustavu proračuna za dobar sustav poslovnog i financijskog upravljanja str. 7

1.1. Zakonodavni okvir za financijsko upravljanje i sustav unutarnjih kontrola str. 8

1.2. Unutarnja pravila i procedure važne za financijsko upravljanje str. 13

Odgovornost zakonskog zastupnika neprofitne organizacije za dobar sustav financijskog upravljanja i kontrola str. 17

2.1. Zakonodavni okvir str. 19

2.2. Unutarnje procedure str. 21

Što je važno za dobro i uspješno planiranje proračuna / financijskog plana proračunskog korisnika str. 25

3.1. Uloga čelnika u strateškom planiranju str. 26

3.2. Sudionici u procesu pripreme proračuna / financijskih planova str. 29

3.3. Potreba za uravnoteženjem proračuna / financijskog plana str. 33

3.4. Važnost izrade uputa za korisnike i utvrđivanje limita str. 38

3.5. Obvezan sadržaj financijskog plana str. 40

3.6. Rokovi izrade i usvajanja proračuna / financijskog plana str. 43

3.7. Primjena načela transparentnosti str. 43

3.8. Operativno planiranje str. 44

Što je važno za dobru i uspješnu izradu financijskog plana neprofitne organizacije str. 47

4.1. Godišnji program rada str. 47

4.2. Obvezan sadržaj financijskog plana str. 50

4.3. Uključivanje prenesenog rezultata u financijski plan str. 56

4.4. Rokovi donošenja financijskog plana neprofitne organizacije str. 58

Što je važno znati za dobro i uspješno izvršavanje proračuna / financijskog plana proračunskog korisnika str. 61

5.1. Pravila izvršavanja proračuna i upravljanja prihodima i rashodima koja se moraju utvrditi zakonom odnosno odlukom o izvršavanju proračuna str. 61

5.2. Faze u procesu izvršavanja proračuna str. 70

5.3. Posebna pravila upravljanja proračunom koja svaki rukovoditelj treba znati str. 72

5.4. Zaduživanje i upravljanje gotovinom str. 78

5.5. Odnosi s trgovačkim društvima u vlasništvu str. 82

Što je važno znati za dobro i uspješno izvršavanje financijskog plana neprofitne organizacije str. 85

Zašto je važno imati dobar računovodstveni sustav str. 87

7.1. Troškovno i upravljačko računovodstvo str. 88

7.2. Financijsko računovodstvo str. 97

Izvještavanje u proračunskom i neprofitnom sustavu str. 99

8.1. Financijsko izvještavanje u sustavu proračuna str. 100

8.2. Izvještavanje o financijskom upravljanju i kontrolama u sustavu proračuna str. 104

8.3. Financijsko izvještavanje kod neprofitnih organizacija str. 106

8.4. Javna objava godišnjih financijskih izvještaja neprofitnih organizacija i revizijskog izvješća str. 109

8.5. Izvještaj o potrošnji sredstava doznačenih neprofitnoj organizaciji str. 110

8.6. Izvještavanje o financijskom upravljanju i kontrolama str. 112

Riznica kao model upravljanja – temeljne informacije za čelnike str. 117

9.1. Sustavi riznica u kontekstu upravljanja javnim financijama na lokalnoj razini str. 119

9.2. Temeljne funkcije lokalnih riznica str. 121

Unutarnja revizija kao podrška radu čelnika str. 127

Najčešće nepravilnosti u radu – zamke koje rukovoditelji moraju znati izbjeći str. 135

Preporuke čelnicima u sustavu proračuna i zakonskim zastupnicima neprofitnih organizacija str. 145

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

ISBN

Autor

, ,

Karakter

,

Uvez

Povezane knjige - Naša preporuka