VODIČ ZA PRIMJENU POREZA NA DODANU VRIJEDNOST - Naruči svoju knjigu

VODIČ ZA PRIMJENU POREZA NA DODANU VRIJEDNOST

Autor: Bakran, Domagoj; Čevizović, Ivan; Cutvarić, Miljenka; Javor, Ljubica; Kalčić, Renata; Sirovica, Kornelija
Područje: Financije i računovodstvo
Karakter: vodič
Godina izdanja: 2016
Broj stranica: 699
Uvez: Meki

59,73  (450,04 kn)

Priručnik koji vas vodi kroz sustav oporezivanja prometa proizvoda i usluga koji je pristupanjem Republike Hrvatske usklađen s europskim direktivama. Gradivo je obrađeno kroz mnogobrojne primjere s nizom pojašnjenja za obračun PDV-a.

Nema na zalihi

Knjiga nije dostupna!

TEČAJ: 1 EUR = 7,53450 HRK SKU: 2264 Kategorija:

Opis

O knjizi:

Priručnik ‘Vodič za primjenu poreza na dodanu vrijednost’ podijeljen je u XVII. poglavlja u kojima su dani brojni praktični primjeri obračuna PDV-a vezano za predmet oporezivanja, poreznog obveznika, mjesto oporezivanja, nastanak porezne obveze, poreznu osnovicu i porezne stope, zatim vezano za primjenu poreznih oslobođenja s pravom i bez prava na odbitak pretporeza, uvjete za odbitak pretporeza, povrat poreza, sadržaj računa, prijenos porezne obveze na primatelja isporuke, porezne evidencije te sastavljanje poreznih prijava te posebne postupke oporezivanja.

Posebno poglavlje odnosi se na oporezivanje nekretnina i novine vezane za porezni status nekretnina nakon 1. siječnja 2015. godine. Porezni status javnopravnih tijela kao novih obveznika u sustavu PDV-a, obrađen je u posebnom poglavlju priručnika. Poseban dio priručnika jesu redakcijski pročišćeni tekstovi Zakona o PDV-u i Pravilnika o PDV-u i dr.

Iz sadržaja:

I. UVOD (I. Čevizović) ............................................................................................................ 1

II. PODRUČJE PRIMJENE ZAKONA O PDV-u (I. Čevizović) ..................................................... 5
 1. Tuzemstvo ..................................................................................................... 6
 2. Područje Europske unije i treće područje ................................................................ 6
 3. Treće zemlje ..................................................................................................... 8

III. PREDMET OPOREZIVANJA ............................................................................................. 9
 1. Osnovne odredbe kojima je definiran predmet oporezivanja (M. Cutvarić) .......... 9
2. Isporuke dobara u tuzemstvu (M. Cutvarić) ............................................................. 10
 2.1. Posebni slučajevi isporuke dobara i usluga ..................................................... 12
 2.1.1. Unos dobara u društvo....................................................................... 12
 2.1.2. Promjena oblika društva, spajanje, pripajanje i podjela ................... 12
 2.1.3. Prijenos imovine poreznog obveznika - prijenos gospodarske
 cjeline ................................................................................................. 13
 2.1.4. Isporuke u postupku likvidacije i stečaja ............................................ 15
 2.1.5. Isporuke u postupku ovrhe ................................................................. 15
 2.1.6. Nasljeđivanje ...................................................................................... 18
 2.1.7. Korištenje i prodaja založnog dobra .................................................. 18
 2.1.8. Članski doprinos ................................................................................. 18
 2.1.9. Odšteta ............................................................................................. 19
 2.2. Izuzimanje dobara i usluga - manjkovi ............................................................ 20
 2.3. Isporuke bez naknade u poslovne svrhe ......................................................... 22
 2.3.1. Isporuka bez naknade u svrhu promidžbe ......................................... 23
 2.3.2. Uvoz i stjecanje dobara za promidžbu .............................................. 26
 2.3.3. Dobra koja se koriste u promidžbene svrhe na sajmovima i
 sličnim priredbama ............................................................................ 26
 2.3.4. Reprezentacija .................................................................................... 27
 2.3.5. Donacije ............................................................................................. 28
 2.3.6. Donacija hrane i hrane za životinje .................................................... 28
3. Isporuke dobara unutar Europske unije (M. Cutvarić) ............................................. 31
 3.1. Oslobođenja za isporuke dobara unutar Europske unije ................................ 32
 3.1.1. Primjena poreznog oslobođenja uz dokaz o otpremi ........................ 35
 3.1.2. Prag isporuke ..................................................................................... 36
 3.2. Premještanje dobara u drugu državu članicu ................................................. 37
 3.2.1. Premještanje dobara u drugu državu članicu kao isporuka
 dobara unutar EU .............................................................................. 38
 3.2.2. Premještanje dobara u svrhu smještaja tih dobara u skladištu
 kupca (primjena čl. 12. Pravilnika o PDV-u) ....................................... 39
 3.2.3. Premještanje dobara iz jedne države članice u drugu, koje se
 ne smatra isporukom dobara unutar Europske unije ........................ 41
 3.2.3.1. Isporuka dobara na daljinu ................................................. 42
 3.2.3.2. Isporuka dobara na brodu, u zrakoplovu ili u vlaku ............ 43
3.2.3.3. Isporuke dobara unutar EU koje su oslobođene PDV-a
 prema čl. 41. st. 1. te čl. 45., 46., 47. i 48. Zakona .............. 44
 3.2.3.4. Otprema dobara u drugu državu članicu radi
 obavljanja procjene ili rada na tim dobrima ...................... 44
 3.2.3.5. Privremeno korištenje dobara u drugoj državi
 članici u svrhu pružanja usluga ........................................... 46
 3.2.3.6. Isporuka plina putem sustava za prirodni plin koji
 se nalazi na području EU ili bilo koje mreže priključene
 na takav sustav, isporuka električne energije, grijanja
 ili hlađenja preko mreže za grijanje ili hlađenje,
 pod uvjetom iz čl. 15. Zakona ............................................. 47
 3.2.3.7. Isporuka dobara u svrhu njihovog sastavljanja ili
 postavljanja u drugoj državi članici ..................................... 47
4. Stjecanje dobara unutar Europske unije (M. Cutvarić) ............................................ 48
 4.1. Stjecanje dobara kao predmet oporezivanja PDV-om .................................... 49
 4.2. Porezni obveznik kod stjecanja dobara ........................................................... 50
 4.3. “Prag” stjecanja ............................................................................................. 53
 4.4. Stjecanje dobara koje nije predmet oporezivanja PDV-om ............................ 55
 4.5. Stjecanje dobara oslobođeno PDV-a ............................................................... 55
 4.6. Nastanak porezne obveze i pravo na odbitak pretporeza kod
 stjecanja dobara ............................................................................................. 56
 4.7. Porezna osnovica i primjena poreznih stopa kod stjecanja dobara................ 58
 4.8. Sastavljanje poreznih prijava i izmjene kod naknadnih
 odobrenja/terećenja ....................................................................................... 60
 4.9. Trostrani posao (Lj. Javor)................................................................................ 61
 4.9.1. Definicija trostranog posla ................................................................. 61
 4.9.2. Uvjeti za pojednostavljenje u okviru trostranog posla ...................... 64
 5. Stjecanje i isporuka prijevoznih sredstava (D. Bakran) ............................................ 73
 5.1. Stjecanje novih prijevoznih sredstava ............................................................. 75
 5.1.1. Porezna osnovica pri stjecanju novih prijevoznih sredstava .............. 76
 5.1.2. Porezna prijava za stjecanje novog prijevoznog sredstva ................. 78
 5.2. Isporuka novih prijevoznih sredstava .............................................................. 78
 5.2.1. Obvezni elementi računa kod prodaje novih prijevoznih sredstava .. 80
 5.2.2. Porezna prijava za isporuku novog prijevoznog sredstva .................. 81
 5.2.3. Pravo na odbitak pretporeza kod isporuka
 novih prijevoznih sredstava ................................................................ 82
 5.3. Stjecanje rabljenih prijevoznih sredstava ........................................................ 84
6. Stjecanje i isporuka dobara koja podliježu trošarinama (M. Cutvarić) ................... 88
7. Uvoz dobara (K. Sirovica) ......................................................................................... 90
 7.1. Nastanak porezne obveze kod uvoza ............................................................. 91
 7.2. Pravo na odbitak PDV-a plaćenog pri uvozu ................................................... 92
 7.3. Porezna osnovica kod uvoza ........................................................................... 93
 7.4. Oslobođenja pri uvozu dobara ....................................................................... 95
 7.4.1. Oslobođenje pri uvozu robe koja je namijenjena primatelju
 u drugoj državi članici - carinski postupak 42 i 63 ............................. 95
7.4.1.1. Uvjeti za primjenuporeznog oslobođenja po uvozu ........... 96
 7.4.1.2. Isprave koje se prilažu uz carinsku deklaraciju ................... 96
 7.4.1.3. Porezne evidencije .............................................................. 98
 7.4.2. Oslobođenje za usluge čija je vrijednost uključena u
 poreznu osnovicu pri uvozu dobara .................................................. 98

IV. POREZNI OBVEZNIK, REGISTRIRANJE ZA POTREBE PDV-a I
 POREZNI ZASTUPNIK ΈR. Kalčić) ..................................................................................... 101
1. Porezni obveznik i gospodarska djelatnost .............................................................. 101
2. Početak i prestanak djelovanja poreznog obveznika.............................................. 106
 3. Registriranje za potrebe PDV-a ................................................................................. 107
 3.1. Zahtjev za izdavanje PDV identifikacijskog broja ............................................ 107
 3.2. Zahtjev za registriranje za potrebe PDV-a stranog poreznog obveznika ........ 112
 3.3. Ukidanje PDV identifikacijskog broja .............................................................. 117
 3.4. Suspendiranje PDV identifikacijskog broja ...................................................... 119
4. Identifikacija za potrebe PDV-a, razmjena podataka kroz VIES
 (VAT Information Exchange Sistem) ......................................................................... 120
5. Porezni zastupnik ...................................................................................................... 124

V. MJESTO OPOREZIVANJA ............................................................................................. 127
1. Mjesto isporuke dobara (I. Čevizović) ...................................................................... 127
 1.1. Mjesto isporuke dobara bez prijevoza ............................................................ 127
 1.2. Mjesto isporuke dobara s prijevozom ............................................................. 127
 1.3. Mjesto isporuke dobara na brodovima, u zrakoplovima ili vlakovima ........... 131
 1.4. Mjesto isporuke dobara putem sustava za prirodni plin, električnu
 energiju, grijanje i hlađenje............................................................................. 131
2. Mjesto stjecanja dobara unutar Europske unije (I. Čevizović) ................................ 132
3. Mjesto uvoza dobara (I. Čevizović) .......................................................................... 133
 4. Mjesto obavljanja usluga (M. Cutvarić) ................................................................... 134
 4.1. Opće odredbe o mjestu obavljanja usluga ..................................................... 134
 4.1.1. Oporezivanje usluga obavljenih poreznom obvezniku sa
 sjedištem u inozemstvu ...................................................................... 135
 4.1.2. Obveza obračuna PDV-a na usluge koje je hrvatskom poreznom
 obvezniku obavio porezni obveznik sa sjedištem u inozemstvu ........ 138
 4.2. Posebne odredbe (izuzeća od općeg načela oporezivanja) ............................ 139
 4.2.1. Posredničke usluge ............................................................................. 139
 4.2.1.1. Posredničke usluge obavljene osobama koje nisu
 porezni obveznici (B2C) ...................................................... 140
 4.2.1.2. Posredničke usluge obavljene poreznim obveznicima
 (B2B) .................................................................................... 141
 4.2.1.3. Posredničke usluge oslobođene PDV-a .............................. 143
 4.2.2. Usluge u vezi s nekretninama ............................................................ 143
 4.2.3. Usluge prijevoza dobara i prijevoza putnika ...................................... 146
 4.2.3.1. Prijevoz putnika................................................................... 149
 4.2.3.2. Prijevoz dobara ................................................................... 153
 4.2.3.3. Usluge prijevoza dobara oslobođene PDV-a ...................... 155
 4.2.3.4. Napomene na računu i iskazivanje u Obrascu PDV ............ 159
4.2.3.5. Obveza obračuna PDV-a na prijevozne usluge koje
 tuzemnom poreznom obvezniku obavi prijevoznik
 sa sjedištem u inozemstvu .................................................. 160
 4.2.4. Usluge u vezi s pokretnim dobrima .................................................... 160
 4.2.5. Usluge u kulturi i njima slične usluge ................................................ 160
 4.2.6. Usluge pripremanja hrane i usluge opskrbe pripremljenom
 hranom i pićem .................................................................................. 161
 4.2.7. Iznajmljivanje prijevoznih sredstava .................................................. 162
 4.2.8. Ostale usluge - oporezivanje prema mjestu primatelja ako
 se usluge obavljaju osobi koja nije porezni obveznik
 (čl. 24. Zakona o PDV-u) ..................................................................... 163
 4.2.9. Telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog
 emitiranja i elektronički obavljene usluge osobama koje
 nisu porezni obveznici (čl. 26. Zakona o PDV-u) ................................ 164
 4.2.10. Usluge iznajmljivanja pokretne materijalne imovine
 (osim prijevoznih sredstava) .............................................................. 165
 4.3. Obračun PDV-a na usluge koje je obavio porezni obveznik sa
 sjedištem u drugoj državi članici ili izvan EU ................................................... 165
 4.3.1. Obveznici plaćanja poreza na usluge poduzetnika sa sjedištem
 u inozemstvu ...................................................................................... 165
 4.3.2. Posebne evidencije ............................................................................. 166
 4.3.3. Nastanak obveze obračuna PDV-a ..................................................... 167
 4.3.4. Obračun PDV-a na usluge poduzetnika sa sjedištem u inozemstvu .. 168
 4.4. Obveze “malih poreznih obveznika” .............................................................. 169

VI. NASTANAK OBVEZE OBRAČUNA PDV-a (M. Cutvarić) ................................................ 171
 1. Nastanak obveze obračuna PDV-a za isporuku dobara i obavljanje usluga ........... 171
2. Nastanak obveze obračuna PDV-a za primljene predujmove ................................. 174
3. Nastanak obveze obračuna PDV-a u graditeljskoj djelatnosti ................................. 175

VII. POREZNA OSNOVICA I STOPE PDV-a (M. Cutvarić) ...................................................... 177
1. Porezna osnovica kod isporuke dobara i obavljanja usluga ................................... 177
2. Porezna osnovica pri razmjeni ................................................................................. 180
3. Porezna osnovica pri prijenosu gospodarske cjeline ............................................... 181
4. Naknadna promjena porezne osnovice ................................................................... 181
5. Stope PDV-a ............................................................................................................ 184
 5.1. Stope PDV-a u drugim državama članicama EU .............................................. 184
 5.2. Primjena stopa PDV-a u Hrvatskoj .................................................................. 186
 5.3. Primjena preračunanih poreznih stopa .......................................................... 188
 5.4. Obveze poreznih obveznika kod promjene stope PDV-a ................................ 188
 5.5. Porezna osnovica i preračunane stope PDV-a i poreza na potrošnju
 u ugostiteljstvu ............................................................................................. 190

VIII. OSLOBOĐENJA OD PDV-a ............................................................................................. 193
 1. Oslobođenja bez prava na odbitak pretporeza (M. Cutvarić) ................................. 193
 1.1. Porezna oslobođenja za djelatnosti od javnog interesa ................................
 (članak 39. Zakona o PDV-u) ............................................................................ 193
1.1.1. Univerzalne poštanske usluge i isporuka poštanskih maraka ........... 195
 1.1.2. Usluge u vezi s liječenjem i drugom zdravstvenom zaštitom............. 195
 1.1.3. Usluge dentalnih tehničara i doktora dentalne medicine
 te isporuka dentalnih nadomjestaka ................................................. 198
 1.1.4. Usluge i isporuke povezane sa socijalnom skrbi ................................ 199
 1.1.5. Usluge u vezi zaštite djece i mladeži .................................................. 199
 1.1.6. Usluge obrazovanja ........................................................................... 199
 1.1.7. Usluge stručnog osposobljavanja i prekvalifikacije u okviru
 raznih obrazovnih programa ............................................................. 201
 1.1.8. Usluge u kulturi .................................................................................. 202
 1.1.8.1. Djelatnost muzeja ............................................................... 203
 1.1.8.2. Djelatnost kazališta ............................................................. 203
 1.1.8.3. Djelatnost knjižnica ............................................................. 204
 1.1.9. Usluge udruženja osoba ..................................................................... 204
 1.1.10. Usluge neprofitnih organizacija ......................................................... 204
 1.1.11. Usluge usko vezane uz sport ili tjelesni odgoj .................................... 205
 1.1.12. Organizacija priredbi .......................................................................... 205
 1.1.13. Djelatnost javnog radija i televizije .................................................... 206
 1.1.14. Porezni status javnih ustanova za trajnu naobrazbu i kulturu ......... 206
 1.1.14.1. Djelatnost ustanova za trajnu naobrazbu i kulturu
 koja je oslobođena PDV-a ................................................... 207
 1.1.14.2. Oporeziva djelatnost ustanova za trajnu naobrazbu
 i kulturu .............................................................................. 207
 1.2. Oslobođenja za ostale djelatnosti (članak 40. Zakona o PDV-u) ..................... 208
 1.2.1. Financijske usluge .............................................................................. 209
 1.2.2. Isporuka poštanskih maraka i državnih biljega ................................. 215
 1.2.3. Priređivanje igara na sreću ................................................................ 215
 1.2.4. Isporuka nekretnina ........................................................................... 216
 1.2.5. Najam stambenih prostorija .............................................................. 216
 1.2.6. Isporuka dobara nabavljenih za djelatnosti oslobođene PDV-a ....... 216
2. Oslobođenja s pravom na odbitak pretporeza ........................................................ 217
 2.1. Oslobođenja pri izvozu (K. Sirovica) ............................................................... 218
 2.1.1. Oslobođenje za isporuku dobara koja iz Republike Hrvatske
 otpremi ili preveze isporučitelj ili neka druga osoba za
 njegov račun izvan Europske unije .................................................... 218
 2.1.2. Oslobođenje za isporuku dobara koja iz Republike Hrvatske
 otpremi ili preveze izvan Europske unije sam kupac ili neka
 druga osoba za njegov račun ............................................................. 219
 2.1.3. Oslobođenje za isporuke dobara ovlaštenim tijelima koja
 ih izvoze iz Europske unije, u okviru njihovih humanitarnih,
 dobrotvornih ili obrazovnih djelatnosti koje obavljaju
 izvan Europske unije ........................................................................... 220
 2.1.4. Oslobođenje za usluge, uključujući prijevozne i pripadajuće
 pomoćne usluge, izravno povezane s izvozom dobara ...................... 221
 2.2. Oslobođenja za transakcije koje se odnose na međunarodnu trgovinu
 (K. Sirovica) ............................................................................................. 221
2.2.1. Slobodne zone ...................................................................................... 222
 2.2.2. Porezna skladišta ................................................................................... 223
 2.3. Oslobođenja za određene isporuke koje su izjednačene s izvozom
 (R. Kalčić) ............................................................................................. 226
 2.3.1. Diplomatska predstavništva i međunarodne organizacije ................ 226
 2.3.2. Institucije i tijela Europske unije ........................................................ 230
 2.3.3. Oružane snage država članica NATO saveza .................................... 231
 2.4. Oslobođenje u okviru putničkog prometa - povrat PDV-a kupcima iz
 trećih zemalja (M. Cutvarić) ............................................................................ 233
 2.4.1. Uvjeti i način ostvarivanja poreznog oslobođenja ............................. 233
 2.4.2. Obračun povrata poreza u putničkom prometu ................................ 235
 2.4.3. Evidentiranje povrata PDV-a ............................................................. 237
 2.4.4. Obrasci PDV-P i PDV-F ........................................................................ 238
 2.5. Oslobođenja u vezi s međunarodnim prijevozom (M. Cutvarić) .................... 241
 2.6. Oslobođenja kod obavljanja usluga na pokretnoj imovini (M. Cutvarić)........ 243

IX. ODBITAK PRETPOREZA (M. Cutvarić) ............................................................................ 245
 1. Pravo na odbitak pretporeza .................................................................................... 245
 2. Uvjeti za odbitak pretporeza .................................................................................... 247
 2.1. Uvjeti za odbitak pretporeza na početku obavljanja djelatnosti .................... 249
 2.2. Nastanak prava na odbitak pretporeza ........................................................... 249
 3. Ograničenje prava na odbitak pretporeza ............................................................... 251
 3.1. Ograničenje prava na odbitak pretporeza za nabavu i najam sredstava
 za osobni prijevoz ............................................................................................ 251
 3.2. Ograničenje prava na odbitak pretporeza za nabavu dobara i usluga
 za potrebe reprezentacije ............................................................................... 253
 4. Podjela pretporeza .................................................................................................... 253
 4.1. Podjela pretporeza prema udjelu oporezivih u ukupnim isporukama
 („pro rata”) ...................................................................................................... 253
 4.2. Podjela pretporeza „prema ključu” ................................................................. 260
5. Ispravak odbitka pretporeza ..................................................................................... 261
 5.1. Ispravak odbitka pretporeza kod gospodarskih dobara .................................. 262
 5.1.1. Ispravak odbitka pretporeza zbog promjene uvjeta mjerodavnih
 za odbitak pretporeza (ulazak/izlazak iz sustava PDV-a) .................. 263
 5.1.2. Ispravak odbitka pretporeza kod isporuke gospodarskih dobara ..... 264
 5.1.3. Ispravak pretporeza za dugotrajnu imovinu zbog promjene
 postotka prava za odbitak pretporeza ............................................... 265
6. Ispravak odbitka pretporeza za zalihe dobara ......................................................... 267

X. POVRAT PDV-a (M. Cutvarić) .......................................................................................... 269
 1. Povrat PDV-a po prijavi PDV-a ................................................................................. 269
2. Povrat PDV-a poreznim obveznicima koji nemaju sjedište na području EU .......... 269
3. Povrat PDVͳa poreznim obveznicima sa sjedištem u drugoj državi članici ............ 272
4. Povrat PDV-a tuzemnim poreznim obveznicima u drugim državama članicama .. 275

XI. RAČUNI ZA ISPORUKE DOBARA I USLUGA (M. Cutvarić) ........................................... 279
 1. Obveza izdavanja računa .......................................................................................... 279
2. Obvezan sadržaj računa ............................................................................................ 280
 2.1. Sadržaj računa izdanih poreznim obveznicima i drugim pravnim osobama .. 280
 2.2. Pojednostavljeni račun .................................................................................... 284
 2.3. Sadržaj računa izdanih krajnjim potrošačima ................................................. 284
 2.4. Odredbe Zakona o fiskalizaciji ........................................................................ 285
 2.5. Računi prema Zakonu o porezu na dohodak .................................................. 285
 3. Samoizdavanje računa ............................................................................................. 286
 4. Rok izdavanja računa ............................................................................................. 287
 5. Račun u elektroničkom obliku .................................................................................. 287
 6. Obveza iskazivanja iznosa u kunama ....................................................................... 288
 7. Vjerodostojnost računa i obveza potpisivanja ......................................................... 289
 8. Izdavanje računa za primljeni predujam .................................................................. 289
 9. Interni računi ............................................................................................. 290
 10. Prometi za koje nije propisana obveza izdavanja računa ........................................ 291
11. Računi kao vjerodostojne isprave za odbitak pretporeza ....................................... 291
12. Računi poreznih obveznika koji nemaju sjedište u tuzemstvu ............................... 292
 13. Obveza čuvanja računa ............................................................................................ 292

XII. PRIJENOS POREZNE OBVEZE (M. Cutvarić) ................................................................... 295
 1. Tuzemni prijenos porezne obveze prema članku 75. stavku 3. Zakona o
 PDV-u .................................................................................................................. 295
 1.1. Prijenos porezne obveze (“reverse charge”) kod građevinskih usluga ........... 296
 1.2. Prijenos porezne obveze za isporuke otpada ................................................. 302
 1.3. Obveza sastavljanja i podnošenja Prijave o tuzemnim isporukama
 s prijenosom porezne obveze (Obrazac PPO) ................................................. 302
2. Prijenos porezne obveze kada isporuku obavlja porezni obveznik koji
 nema sjedište u tuzemstvu (čl. 75. st. 2. Zakona o PDV-u) ..................................... 305

XIII. OBRAČUNAVANJE POREZA, POREZNE EVIDENCIJE I SASTAVLJANJE
 POREZNIH PRIJAVA (M. Cutvarić) .................................................................................. 309
 1. Obveza vođenja knjigovodstva, propisane knjige i evidencije ............................... 309
 1.1. Knjiga izdanih (izlaznih) računa ....................................................................... 310
 1.2. Knjiga primljenih (ulaznih) računa................................................................... 310
 1.3. Čuvanje evidencija........................................................................................... 311
2. Razdoblje oporezivanja ............................................................................................. 311
 3. Podnošenje poreznih prijava i rokovi plaćanja PDV-a ............................................. 311
 3.1. Sastavljanje prijave PDV-a (Obrazac PDV) ....................................................... 312
 3.2. Prijava za stjecanje dobara i primljene usluge iz drugih država članica
 EU (Obrazac PDV-S) ........................................................................................ 329
 3.3. Zbirna prijava za isporuke dobara i usluga u drugu državu
 članicu EU (Obrazac ZP) ................................................................................... 330

XIV. POSEBNI POSTUPCI OPOREZIVANJA (M. Cutvarić) .................................................... 331
 1. Posebni postupak oporezivanja za "male porezne obveznike" .............................. 331
 1.1. Prava i obveze „malog poreznog obveznika“ .................................................. 332
 1.2. Prag za ulazak u sustav PDV-a ......................................................................... 333
 1.3. Upis u registar obveznika PDV-a ...................................................................... 333
1.4. Registracija za potrebe PDV-a ......................................................................... 334
 1.5. Porezni status isporuka „malih poreznih obveznika“ ...................................... 335
 1.5.1. Isporuka dobara u tuzemstvu, u drugu državu članicu i
 izvoz dobara ....................................................................................... 335
 1.5.2. Stjecanje dobara unutar EU ............................................................... 336
 1.5.3. Primljene/obavljene usluge poreznim obveznicima u drugoj
 državi članici EU ................................................................................. 337
 1.5.4. Primljene/obavljene usluge poreznim obveznicima izvan EU ........... 338
 1.5.5. Primljene isporuke dobara ili usluga u tuzemstvu od
 poreznog obveznika koji nema sjedište u Republici Hrvatskoj ........... 338
 1.5.6. Uvoz dobara ....................................................................................... 339
2. Posebni postupak oporezivanja putničkih agencija ................................................ 340
 2.1. Oporezivanje usluga putničkih agencija .......................................................... 340
 2.2. Postupak oporezivanja ovisi o načinu poslovanja agencije ............................ 341
 2.3. Uvjeti za primjenu posebnog postupka oporezivanja .................................... 341
 2.3.1. Definicija kupca kao korisnika usluga putničke agencije ................... 342
 2.3.2. Posebni postupak primjenjuje se samo ako se pružaju usluge
 vezane za putovanje ........................................................................... 342
 2.3.3. Posebni postupak primjenjuju i drugi organizatori putovanja
 (npr. hoteli, škole, udruge i sl.) ........................................................... 343
 2.4. Obveza izdavanja i sadržaj računa kod posebnog postupka oporezivanja ..... 344
 2.5. Porezna osnovica i porezna stopa .................................................................. 346
 2.5.1. Porezna osnovica - kada je u paketu uključena i vlastita usluga
 (“mješovite” usluge) .......................................................................... 347
 2.6. Pravo na odbitak pretporeza ........................................................................... 350
 2.7. Organizacija jednodnevnih izleta .................................................................... 350
 2.8. Usluge putničke agencije obavljene izvan Europske unije
 (primjena poreznog oslobođenja) .................................................................. 351
 2.9. Organizacija kongresa ...................................................................................... 354
 2.10. Poslovanje agencije u ime i za račun pružatelja usluge -
 posredničke usluge .......................................................................................... 355
 2.11. Posredovanje u prodaji prijevoznih karata...................................................... 357
 2.12. Usluge putničkih agencija koje su oslobođene PDV-a bez prava na
 odbitak pretporeza .......................................................................................... 360
 2.13. Porezne evidencije i iskazivanje podataka u Obrascu PDV ............................. 360
3. Posebni postupak oporezivanja marže za rabljena dobra, umjetnička djela,
 kolekcionarske i antikne predmete ......................................................................... 362
 3.1. Tko može primijeniti posebni postupak oporezivanja marže ......................... 362
 3.2. Uvjeti za primjenu posebnog postupka oporezivanja .................................... 363
 3.3. Porezna osnovica - marža ................................................................................ 364
 3.4. Propisane evidencije o nabavi i prodaji dobara uz primjenu
 posebnog postupka oporezivanja marže ........................................................ 366
 3.5. Oslobođenje od plaćanja PDVͳa kod oporezivanja marže .............................. 369
 3.6. Specifičnosti primjene posebnog postupka kod otkupa i prodaje
 rabljenih motornih vozila ................................................................................ 369
 4. Posebni postupak za prodaju putem javne dražbe ................................................. 371
5. Posebni postupak oporezivanja investicijskog zlata ................................................ 373
 5.1. Što se smatra investicijskim zlatom ................................................................ 373
 5.2. Primjena poreznog oslobođenja ..................................................................... 374
 5.3. Pravo izbora za oporezivanje ........................................................................... 374
 5.4. Pravo na odbitak pretporeza ........................................................................... 375
 5.5. Izdavanje računa i čuvanje dokumentacije ..................................................... 375
6. Posebni postupak oporezivanja za telekomunikacijske usluge, usluge
 radijskog i televizijskog emitiranja i elektroničke obavljene usluge osobama
 koje nisu porezni obveznici ....................................................................................... 376
 6.1. Mjesto obavljanja telekomunikacijskih, usluga radijskog i televizijskog
 emitiranja i elektroničkih usluga ..................................................................... 376
 6.2. Telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja
 i elektronički obavljene usluge koje obavljaju porezni obveznici koji
 nemaju sjedište u Europskoj uniji (Program ne Unije) .................................... 378
 6.3. Telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja
 i elektronički obavljene usluge koje obavljaju porezni obveznici sa
 sjedištem u EU, ali bez sjedišta u državi članici potrošnje
 (Program Unije) ............................................................................................. 379
 6.4. Pojam telekomunikacijskih usluga, usluga radijskog i televizijskog
 emitiranja i elektronički obavljenih usluga za potrebe oporezivanja
 PDV-om ............................................................................................................ 379
 6.5. Posebni postupak oporezivanja za telekomunikacijske usluge, usluge
 radijskog i televizijskog emitiranja i usluge obavljene elektroničkim
 putem - program oporezivanja na jednom mjestu
 (Mini One Stop Shop - MOSS) ......................................................................... 382
 6.6. Država članica identifikacije ............................................................................ 383
 6.6.1. Podnošenje prijave PDV-a za posebni postupak oporezivanja .......... 384
 6.6.2. Izdavanje računa ................................................................................ 385
 6.6.3. Pravo na odbitak pretporeza ............................................................. 385
 6.6.4. Vođenje evidencije i čuvanje podataka .............................................. 385
 6.7. Država članica potrošnje ................................................................................. 386
 6.8. Utvrđivanja mjesta oporezivanja telekomunikacijskih usluga, usluga
 emitiranja i elektronički obavljenih usluga obavljenih krajnjim
 korisnicima ...................................................................................................... 386

XV. OBRAČUN PDV-a PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA (M. Cutvarić) ...................... 389
1. Obveznici koji mogu primjenjivati postupak oporezivanja prema
 naplaćenim naknadama ........................................................................................... 389
 2. Isporuke na koje se ne primjenjuje plaćanje PDV-a prema naplaćenim
 naknadama ............................................................................................................ 391
 3. Sadržaj računa o isporuci dobara i usluga ................................................................ 392
4. Prijava načina plaćanja PDV-a prema naplaćenim naknadama .............................. 393
 5. Osiguravanje podataka za plaćanje poreza prema naplaćenim naknadama ......... 394
6. Promjena načina obračuna PDV-a ............................................................................ 395

XVI. OPOREZIVANJE NEKRETNINA PDVͳom (Lj. Javor) ....................................................... 397
1. Usklađivanje oporezivanja prometa nekretnina .................................................... 397
2. Oporezivanje isporuka nekretnina PDV-om od 1. siječnja 2015. godine ............... 398
 2.1. Isporuke građevina i njihovih dijelova i zemljišta na kojem stoje ................... 399
 3. Ispravak pretporeza za gospodarska dobra - nekretnine ........................................ 404
4. Opcija za oporezivanje isporuka građevina i njihovih dijelova i zemljišta
 na kojem stoje ........................................................................................................... 405
 4.1. Prijenos porezne obveze kod isporuka nekretnina temeljem izbora
 za oporezivanje ............................................................................................. 407
 5. Prijenos porezne obveze kod prodaje nekretnina u postupku ovrhe ..................... 408
 6. Isporuke renoviranih, odnosno rekonstruiranih građevina i njihovih dijelova ...... 410
7. Prodaja nedovršene zgrade ...................................................................................... 411
8. Prodaja nekretnina koje su dovršene, a neprodane na dan
 31. prosinca 2014. godine, odnosno za koje su sklopljeni ugovori o prodaji
 do tog datuma ........................................................................................................... 412
9. Predujmovi primljeni do 31. prosinca 2014. za isporuke građevina ...................... 412
10. Isporuke zemljišta .................................................................................................... 414
11. Iznajmljivanje nekretnina ........................................................................................ 416

XVII. TIJELA S JAVNIM OVLASTIMA KAO OBVEZNICI PDV-a (TIJELA DRŽAVNE VLASTI, TIJELA DRŽAVNE UPRAVE, TIJELA I JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE I KOMORE) (M. Cutvarić) ....................... 417
 1. Osobe koje nisu porezni obveznici ........................................................................... 417
2. Javnopravna tijela obveznici PDV-a .......................................................................... 418
3. Obveze javnopravnih tijela kao obveznika PDV-a ................................................... 419
4. Pravo na odbitak pretporeza .................................................................................... 423
 4.1. Gospodarska i negospodarska djelatnost javnopravnih tijela i
 podjela pretporeza .......................................................................................... 423
 4.2. Podjela pretporeza prema udjelu oporezivih u ukupnim isporukama
 (utvrđivanje „pro rate“) ................................................................................... 425
5. Porezna osnovica....................................................................................................... 428
6. Najamnina bez naknade ili niža od tržišne vrijednosti ............................................ 429
 7. Obveza plaćanja PDV-a kod tuzemnog prijenosa porezne obveze ......................... 431
 8. Obveze javnopravnih tijela po osnovu transakcija s drugim državama
 članicama ........................................................................................................... 431

PROPISI
• Zakon o porezu na dodanu vrijednost ............................................................................... 435
• Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost ........................................................................... 519
• Provedbena Uredba Vijeća (EU) br. 282/2011................................................................... 651
• Pravilnik oslobođenju od poreza na dodanu vrijednost i trošarine za robu uvezenu
 u osobnoj prtljazi osoba koje putuju iz trećih država te za robu uvezenu kao
 mala pošiljka nekomercijalnog značaja ............................................................................. 676
• Pravilnik o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza za diplomatska
 i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te
 međunarodne organizacije ............................................................................................. 681

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

ISBN

Autor

, , , , ,

Izdavač

Karakter

Uvez

Povezane knjige - Naša preporuka