VREDNOVANJE PODUZEĆA - Naruči svoju knjigu

VREDNOVANJE PODUZEĆA

II dopunjeno izdanje
Autor: Hreljac, Baldo; Kolačević, Stjepan
Područje: Financije i računovodstvo
Karakter: stručna
Godina izdanja: 2012
Broj stranica: 372
Uvez: Meki

19,78  (149,03 kn)

Nema na zalihi

Knjiga nije dostupna!

TEČAJ: 1 EUR = 7,53450 HRK SKU: 1044 Kategorija:

Opis

Iz sadržaja:

RAČUNOVODSTVENO PRIZNAVANJE POZICIJA U FINANCIJSKIM IZVJEŠTAJIMA/ PROBLEM PRIZNAVANJA IMOVINE I OBVEZA U RAČUNOVODSTVU/ Priznavanje elemenata bilance – bilančnih pozicija/ Pitanje razgraničenja knjigovodstvenih stavaka na bilančne stavke i stavke u računu dobiti i gubitka/ Problem promjene kupovne moći novca/ Koncept očuvanja supstance i koncept očuvanja kapitala/ Potreba za harmonizacijom i standardizacijom pojedinih pozicija i oblika financijskih izvještaja/ Računovodstvena načela i usporedba s teorijskim rješenjima/ Računovodstvene politike/ RAČUNOVODSTVENE METODE PRIZNAVANJA DUGOTRAJNE IMOVINE I FER VRIJEDNOST/ Priznavanje fer vrijednosti imovine u financijskim izvještajima/ Dugotrajna imovina/ Promjene u kupovnoj moći novca i pitanje vrednovanja/ CILJEVI I DOSTIGNUĆA RAČUNOVODSTVENE POLITIKE DUGOTRAJNE MATERIJALNE IMOVINE/ MOGUĆNOSTI I OGRANIČENJA RAČUNOVODSTVENE POLITIKE DUGOTRAJNE MATERIJALNE IMOVINE U DOSEZANJU POSTAVLJENIH CILJEVA/ UČINCI RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I VREDNOVANJA DUGOTRAJNE MATERIJALNE IMOVINE NA PROIZVODNO PODUZEĆE/ Učinci vrednovanja dugotrajne imovine na promjene financijskog rezultata/ Početno priznavanje procijenjene opreme u bilanci/ Početno priznanje nabavljene opreme u bilanci vrijednosti opreme nakon amortizacije/ Vrijednosti opreme u uporabi/ Nadoknadiva vrijednost opreme/ Promjena knjigovodstvene vrijednosti/ Promjena dobiti/ Promjena ekonomske dodane vrijednosti/ Učinci vrednovanja dugotrajne imovine na promjene kapitala/ Učinci vrednovanja dugotrajne imovine na promjene novčanog tijeka/ Učinci vrednovanja dugotrajne imovine na promjene pokazatelja učinkovitosti poslovanja/ VREDNOVANJE NEMATERIJALNE IMOVINE/ VREDNOVANJE INTELEKTUALNOG KAPITALA/ Pojam intelektualnog kapitala/ Intelektualni kapital kao interno stvorena nematerijalna imovina/ Mjerenje intelektualnog kapitala/ PRIZNANJE I VREDNOVANJE NEMATERIJALNE IMOVINE STEČENE U POSLOVNIM SPAJANJIMA/ Priznavanje nematerijalne imovine/ Skupine nematerijalne imovine i metode vrednovanja/ VREDNOVANJE MARKE (BRAND-a)/ Marka kao nematerijalna imovina/ Povezanost između vrijednosti marke i vrijednosti poduzeća/ Vrednovanje marke/ PRIZNAVANJE I VREDNOVANJE GOODWILL-a/ VREDNOVANJE KUPCA/ Tržišna metrika performance/ Profitabilnost marketinga/ Tržišne strategije i rast profitabilnosti/ Analiza kupaca i kreiranje vrijednosti/ DINAMIKA POSLOVNOG SUSTAVA/ MJERENJE USPJEŠNOSTI I UČINKOVITOSTI POSLOVANJA/ Metode analize financijskih izvještaja/ Analiza pomoću pokazatelja/ Mjerila performance temeljena na vrijednosti/ Sustav upravljanja uspjehom poduzeća na strateškoj razini – balanced scorecard/ Planovi financijskog rasta/ STRUKTURA KAPITALA I FINANCIRANJE/ Odabir strukture kapitala i povećanje vrijednosti poduzeća/ Poslovna poluga/ Financijska poluga/ Financijska poluga i rizik/ Odabir financiranja i struktura kapitala/ UREĐIVANJE TROŠKOVA KAPITALA/ Trošak dioničke glavnice/ Trošak dugoročnog duga/ Trošak kratkoročnog duga/ Trošak prioritetnih dionica/ Ponderirani prosječni trošak kapitala poduzeća/ PRISTUPI I METODE VREDNOVANJA PODUZEĆA/ KLASIFIKACIJA METODA VREDNOVANJA PODUZEĆA/ TRŽIŠNA VRIJEDNOST PODUZEĆA/ VREDNOVANJE PODUZEĆA TEMELJENO NA EKONOMSKOJ VRIEJDNOSTI/ Povezanost ekonomske vrijednosti i koncepta upravljanja temeljenog na vrijednosti/ Mjerenje ekonomske vrijednosti/ Vrednovanje poduzeća temeljeno na slobodnom novčanom tijeku/ Vrednovanje poduzeća pomoću dodane vrijednosti za dioničare/ Vrednovanje poduzeća primjenom ekonomske dodane vrijednosti/ Vrednovanje poduzeća tržišnom dodanom vrijednošću/ Vrednovanje poduzeća modelom povrata novčanog tijeka od ulaganja/ Vrednovanje poduzeća novčanom dodanom vrijednošću/ KOMBINIRANE METODE VREDNOVANJA PODUZEĆA/ VREDNOVANJE PODUZEĆA TEMELJENO NA MULTIPLIKATORU/ Odnos cijene i dobiti po dionici/ Odnos između tržišne vrijednosti poduzeća i operativnog dobitka prije kamate, poreza, deprecijacije i amortizacije/ Odnos između tržišne vrijednosti tvrtke i operativnog dobitka prije kamate i poreza/ Odnos između tržišne i knjigovodstvene vrijednosti/ Odnos između cijene dionice i prihoda prodaje po dionici/ Prinos dividende/ Odnos između tržišne i zamjenske vrijednosti/ Odnos tržišne vrijednosti poduzeća i kapaciteta/

Odnos između tržišne vrijednosti dionica i slobodnog novčanog tijeka/ OPCIJSKI PRISTUP VREDNOVANJU PODUZEĆA/ Call i put opcije/ Opcijski pristup vrednovanju/ Vrste realnih opcija/ Black-scholesova formula za ocjenjivanje opcija

Recenzije:

Djelo je metodički prilagođeno suvremenom poimanju ekonomske vrijednosti poduzeća uvažavajući međunarodne standarde financijskog izvještavanja kao i suvremena teorijska i praktična stajališta najpriznatijih svjetskih autora iz predmetnog područja.

S obzirom na to da predmetno djelo sadrži aktualne teme iz područja vrednovanja imovine pojedinačno i poduzeća kao cjeline, kao takvo nesumnjivo može biti zanimljivo širokom krugu korisnika, počevši od studenata, stručne javnosti te profesionalnih računovodstvenih i financijskih djelatnika.

Predmetno djelo predstavlja prilog još uvijek oskudnoj domaćoj literaturi iz područja naprednog računovodstva i financija. Jednostavnost i jasnoća prezentacije kompleksnih problema, osnovne su vrijednosti o obilježja ovog djela.

Prof.dr.sc. Vinko Belak

 

Djelo autora mr. sc. Stjepana Kolačevića i mr. sc. Balde Hreljca pod naslovom Vrednovanje poduzeća zasigurno će dati doprinos domaćoj literaturi iz područja vrednovanja poduzeća, posebno zbog svog interdisciplinarnog pristupa. Naime, autori se bave vrednovanjem poduzeća s ekonomskog aspekta, karakterističnog za područje financija i menadžmenta, ali dotiču i obrađuju računovodstvene aspekte iste teme.

Dodatni doprinos autora očituje se u potkrepljivanju deskriptivnih izlaganja primjerima iz prakse, te djelo ima potencijal biti korisnom literaturom širokom krugu čitatelja, od ljudi iz poslovne prakse, do studenata visokih škola.

Doc.dr.sc. Željana Aljinović Barač

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

Izdavač

TEB

Uvez

Meki

Karakter

stručna

Autor

,

ISBN