ZAKON O DRŽAVNOM INSPEKTORATU S KOMENTAROM - Naruči svoju knjigu

ZAKON O DRŽAVNOM INSPEKTORATU S KOMENTAROM

Autor: Stipić, Milan
Područje: Pravo
Karakter: zakon
Godina izdanja: 2019
Broj stranica: 292
Uvez: Meki

27,87  (209,99 kn)

Objašnjenja, mišljenja, povezujuće i upućujuće odredbe, kritički osvrt, sudska praksa i stvarno kazalo kao pomoć pri korištenju

TEČAJ: 1 EUR = 7,53450 HRK SKU: ddd37a154807 Kategorija: Oznake: ,

Opis

O knjizi:

U zakonodavnoj praksi Republike Hrvatske nije prvi put kako se donosi Zakon o Državnom inspektoratu. Njegovo je donošenje uvijek bilo u vezi s osnivanjem i djelovanjem Državnog inspektorata kao samostalnog i neovisnog tijela državne uprava nadležnog za rješavanje u inspekcijskim stvarima. Prvi Zakon o Državnom inspektoratu iz 1999. godine, od izvornog teksta do donošenja Zakona o Državnom inspektoratu iz 2008., mijenjan je i dopunjavan 11 puta, što izmjenama i dopunama samog Zakona, što drugim zakonima, a i Zakon iz 2008. doživio je dvije izmjene. Ordinarni Zakon o Državnom inspektoratu iz 2018. je donio Hrvatski saboru 7. prosinca 2018., objavljen u “Narodnim novinama” broj 115/2018. od 20. prosinca 2018. godine i stupio je na snagu 1. travnja 2019. godine. Komentar Zakona, prateći njegovu strukturu sadrži objašnjenja i mišljenja uz pojedine članke, povezujuće i upućujuće odredbe, sudsku praksu. Priređeno je i stvarno kazalo kao pomoć pri korištenju Komentara.

Uz klasične inspekcijske ovlasti, posebno su obrađeni novi pravni instituti uvedeni u inspekcijsko postupanje: inspekcijska tajna, prikupljanje podataka, pravna zaštita inspektora, načelo oportuniteta pri donošenju upravne mjere i prekršajnog progona. Ne nalazi se odgovor zašto uz načelo oportuniteta u ovom Zakonu nije normiran institut preventivnog postupanja inspektora, što bi dovelo do manjeg broja slučajeva kršenja propisa i time do manje zastupljenosti primjene načela opotruniteta. Uz neke članke Zakona iznosi se i mišljenje o nedosljednosti u primjeni Jedinstvenih metodičko- nomotehničkih pravila za izradu propisa (ista se pitanja Zakonom uređuju na više mjesta, norme iz općih propisa se prepisuju, ponekad nepotpuno i pogrešno). Uređenje određenih pravnih instituta (odlučivanje u drugom stupnju) se kritički preispituje i iznosi stajalište o neprimjerenosti takvog uređenja za zakonodavnu praksu. Istodobno se predlaže moguće normativno uređenje odlučivanja o žalbi na rješenje inspektora, za pravnu zaštitu stranaka važnog pitanja. Zastupa se stajalište o potrebi donošenja jedinstvenog zakona o inspekcijskom postupku, s jasnim propisivanjem poslova i ovlasti koji bi vrijedili za sve inspekcije, uz uvažavanje specifičnosti posebnog upravnog područja. Ukazuje se i na zamjetnu nekoherentnost zakonskih odredaba, osobito pri regulaciji zajedničkih normi o dužnosti i ovlasti inspektora i posebnih određenja o inspekcijskom nadzoru pojedinih inspekcija.

 

Iz sadržaja:

DIO PRVI

UVODNE ODREDBE (članci 1.-2.) 15

DIO DRUGI

DJELOKRUG, UPRAVLJANJE I UNUTARNJE USTROJSTVO TE UVJETI ZA OBAVLJANJE INSPEKCIJSKIH POSLOVA

POGLAVLJE I.

DJELOKRUG DRŽAVNOG INSPEKTORATA (članci 3.-28.) 19

POGLAVLJE II.

UNUTARNJE USTROJSTVO I UPRAVLJANJE (članci 29. – 32.) … 69

POGLAVLJE III.

UVJETI ZA OBAVLJANJE INSPEKCIJSKIH POSLOVA

(članci 33. – 52.) 82

DIO TREĆI

DUŽNOSTI I OVLASTI INSPEKTORA

POGLAVLJE I.

ZAJEDNIČKE ODREDBE (članci 53.-81.) 106

POGLAVLJE II.

POSEBNE ODREDBE O INSPEKCIJSKOM NADZORU ODJELJAK I.

POSEBNE ODREDBE O INSPEKCIJSKOM NADZORU TRŽIŠNOG INSPEKTORA (članci 82. – 86.) 188

ODJELJAK II.

POSEBNE ODREDBE O INSPEKCIJSKOM NADZORU (SLUŽBENOJ KONTROLI) SANITARNOG I GRANIČNOG SANITARNOG INSPEKTORA (članci 87.-91.) 193

ODJELJAK III.

POSEBNE ODREDBE O INSPEKCIJSKOM NADZORU ODNOSNO SLUŽBENIM KONTROLAMA VETERINARSKOG I GRANIČNOG VETERINARSKOG INSPEKTORA (članci 92.-93.) 206

ODJELJAK IV.

POSEBNE ODREDBE O INSPEKCIJSKOM NADZORU ODNOSNO SLUŽBENIM KONTROLAMA POLJOPRIVREDNOG INSPEKTORA (članak 94.) 209

ODJELJAK V.

POSEBNE ODREDBE O INSPEKCIJSKOM NADZORU FITOSANITARNOG INSPEKTORA (članak 95.) 212

ODJELJAK VI.

POSEBNE ODREDBE O INSPEKCIJSKOM NADZORU TURISTIČKOG INSPEKTORA (članci 96. – 97.) 214

ODJELJAK VII.

POSEBNE ODREDBE O INSPEKCIJSKOM NADZORU INSPEKTORA GOSPODARENJA OTROVNIM KEMIKALIJAMA (članci 98. – 99.) 216

ODJELJAK VIII.

POSEBNE ODREDBE O INSPEKCIJSKOM NADZORU GRAĐEVINSKOG INSPEKTORA (članci 100. – 123.) 219

ODJELJAK IX.

POSEBNE ODREDBE O INSPEKCIJSKOM NADZORU INSPEKTORA ZAŠTITE OKOLIŠA I ZAŠTITE PRIRODE 254

(članak 124.)

ODJELJAK X.

POSEBNE ODREDBE O INSPEKCIJSKOM NADZORU ENERGETSKOG INSPEKTORA (članak 125.) 255

ODJELJAK XI.

POSEBNE ODREDBE O INSPEKCIJSKOM NADZORU VODOPRAVNOG INSPEKTORA (članak 126.) 256

DIO ČETVRTI

PREKRŠAJNE ODREDBE (članci 127. – 130.) 257

DIO PETI

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (članci 131. – 138.) 263

Dodatne informacije

Autor

Karakter

Godina izdanja

Broj stranica

Uvez

ISBN

Izdavač

Povezane knjige - Naša preporuka