ZAKON O KAZNENOM POSTUPKU - Naruči svoju knjigu

ZAKON O KAZNENOM POSTUPKU

Autor: Skupina autora
Područje: Pravo
Karakter: zakon
Godina izdanja: 2020.
Broj stranica: 240
Uvez: Meki

130,00 kn

Redakcijski pročišćeni tekst s napomenama uz pojedine odredbe i pojmovnim kazalom

SKU: ddd37a154851 Kategorija:

Opis

O knjizi:

U Narodnim novinama, broj 143 od 20. prosinca 2012., objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2013. Novela iz 2012. broji 118 članaka. Njome je djelomično izvršena Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, br. U-I-448/2009, U-I-602/2009, U-I-1710/2009, U-I-18153/2009, U-I-5813/2010 i U-I 2871/2011 od 19. srpnja 2012. (Nar. nov., br. 91/12) u odnosu na 17 članaka. Učinjeno je usklađivanje s novim Kaznenim zakonom te su poboljšane pojedine odredbe Zakona, u skladu s praksom u njegovoj primjeni. U 2013. uslijedile su još dvije novele Zakona o kaznenom postupku. Prva Novela iz 2013. (Nar. nov., br. 56/13 – stupila na snagu 1. srpnja 2013.) sadržava 9 članaka dok posljednja (peta) Novela Zakona o kaznenom postupku (Nar. nov., br. 145/13 – stupila na snagu 15. prosinca 2013.) sadržava čak 261 članak i njezin je prvenstveni cilj izvršenje navedene Odluke Ustavnog suda u preostalom dijelu. Novele Zakona o kaznenom postupku uslijedile su još 2014. (Nar. nov., br. 152/14) i 2017. (Nar. nov., br. 70/17).

Priređen je, stoga, redakcijski pročišćeni tekst Zakona o kaznenom postupku s napomenama uz pojedine članke, da bismo korištenje Zakonom učinili lakšim i jednostavnijim. U tu smo svrhu, radi lakšeg snalaženja, ostavili i napomene uz prijašnje izmjene i dopune Zakona o kaznenom postupku (Nar. nov., br. 152/08, 76/09, 80/11, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17), a posljednje izmjene i dopune (Nar. nov., br. 126/19) otisnute su masnim slovima. Napominjemo da je rješenjem Ustavnog suda broj: U-I-4658/2019, U-I-4659/2019 i tri izdvojena mišljenja sudaca od 17. prosinca 2019., do donošenja konačne odluke Ustavnog suda o suglasnosti s Ustavom članka 19.e Zakona o kaznenom postupku i članka 26.a Zakona o sudovima (Nar. nov., br. 28/13, 33/15, 82/15, 82/16 i 67/18) privremeno obustavljeno izvršenje svih pojedinačnih akata i radnji koje se poduzimaju na temelju osporenih zakonskih odredaba.

Iz sadržaja:

Prvi dio……………………………………………………………………9

OPĆE ODREDBE……………………………………………………9

Glava I. …………………………………………………………………..9

NAČELA KAZNENOG POSTUPKA……………………..9

Glava II………………………………………………………………….15

NADLEŽNOST SUDOVA……………………………………..15

Glava III. ………………………………………………………………20

IZUZEĆE………………………………………………………………20

Glava IV. ……………………………………………………………..22

DRŽAVNI ODVJETNIK………………………………………..22

Glava V. ……………………………………………………………… 23

ŽRTVA, OŠTEĆENIK I PRIVATNI TUŽITELJ…….. 23

Glava VI. ……………………………………………………………… 31

OKRIVLJENIK I BRANITELJ……………………………….. 31

Glava VII……………………………………………………………… 39

PODNESCI, ELEKTRONIČKA ISPRAVA

I ZAPISNIK………………………………………………………….. 39

Glava VIII. …………………………………………………………… 42

ROKOVI……………………………………………………………….. 42

Glava IX. …………………………………………………………….. 43

MJERE OSIGURANJA PRISUTNOSTI

OKRIVLJENIKA I DRUGE MJERE OPREZA……… 43

Glava X. ……………………………………………………………….. 61

TROŠKOVI KAZNENOG POSTUPKA………………… 61

Glava XI. ……………………………………………………………..64

IMOVINSKOPRAVNI ZAHTJEV…………………………. 64

Glava XII. …………………………………………………………….65

ODLUKE, DOSTAVA, UVID U SPIS,

KAZNENA EVIDENCIJA, OSOBNI PODACI,

PRONAĐENE I ODUZETE STVARI ……………………65

Glava XIII. ……………………………………………………………77

PRAVNA POMOĆ………………………………………………..77

Glava XIV. ………………………………………………………….. 78

POSEBNE PRETPOSTAVKE ZA KAZNENI

PROGON I ZAPOČINJANJE KAZNENOG

POSTUPKA…………………………………………………………. 78

Glava XV. ……………………………………………………………80

ZNAČENJE ZAKONSKIH IZRAZA……………………..80

Drugi dio ……………………………………………………………..82

KAZNENI POSTUPAK…………………………………………82

Glava XVI. …………………………………………………………..82

IZVIDI I ISTRAŽIVANJE………………………………………82

Glava XVII. …………………………………………………………94

ISTRAGA……………………………………………………………… 94

Glava XVIII. ……………………………………………………….103

DOKAZNE RADNJE …………………………………………..103

Glava XIX. ………………………………………………………….138

OPTUŽIVANJE……………………………………………………138

Glava XX. …………………………………………………………..147

PRIPREME ZA RASPRAVU I OKONČANJE

KAZNENOG POSTUPKA PRIJE OTVARANJA

RASPRAVE …………………………………………………………147

Glava XXI. …………………………………………………………..151

RASPRAVA………………………………………………………….151

Glava XXII. ………………………………………………………..165

PRESUDA……………………………………………………………165

Glava XXIII. ……………………………………………………….168

REDOVITI PRAVNI LIJEKOVI ……………………………168

Glava XXIV. ……………………………………………………….176

IZVANREDNI PRAVNI LIJEKOVI ………………………176

POSEBNI POSTUPCI…………………………………………182

Glava XXV. ………………………………………………………..182

POSEBNOSTI KAZNENOG POSTUPKA

PO PRIVATNOJ TUŽBI………………………………………182

Glava XXVI. ……………………………………………………….187

IZDAVANJE KAZNENOG NALOGA

I IZRICANJE SUDSKE OPOMENE…………………….187

Glava XXVII. ………………………………………………………189

POSTUPAK PREMA OKRIVLJENICIMA

S DUŠEVNIM SMETNJAMA……………………………..189

Glava XXVIII. …………………………………………………….192

POSTUPAK ZA ODUZIMANJE

PREDMETA I IMOVINSKE KORISTI………………….192

Glava XXIX. ……………………………………………………….198

POSTUPAK ZA OPOZIV UVJETNE

OSUDE………………………………………………………………..198

Glava XXX. ………………………………………………………..199

POSTUPAK ZA IZDAVANJE TJERALICE

I OBJAVE…………………………………………………………….199

Glava XXXI. …………………………………………………….. 200

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE……………… 200

Dodatne informacije

Autor

Karakter

Godina izdanja

Broj stranica

Uvez

ISBN

Izdavač

Povezane knjige - Naša preporuka