Zakon o komunalnom gospodarstvu

Redakcijski pročišćeni tekst s napomenama, poveznicama i pojmovnim kazalom
Područje: Pravo
Karakter: stručna
Godina izdanja: 2022
Broj stranica: 34
Uvez: Meki

70,00 kn (9,29 €)

Zakon o komunalnom gospodarstvu (Nar.nov., br 68/18, 110/18- Odluka USHR i 32/20) naslijedio je prethodni istog naziva koji je, nako dvadeset izmjena i dopuna tijekom trinaest godina postao gotovo neprimjenjiv.

TEČAJ: 1 EUR = 7,53450 HRK SKU: 13608 Kategorija:

Opis

O knjizi:

Od svog donošenja Zakon je jednom mijenjan, na temelju Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske, br. U-I-3019/2018 i U-I-3337/2018, od 30.listopada 2018., koji je, postupajući po prijedlogu za ocjenu ustavnosti ukinuo jenju njegovu odredbu, a jednom je dopunjen odlukom Hrvatskog sabora u cilju prevladavanja teškoća koje je prouzročila pandemija bolesti Covid-19.

Zakon je komunalne djelatnosti podijelio na uslužne i djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture, i uredio organizacijske oblike njihova obavljanja. Uređenje komunalnog doprinosa komunane naknade jasnije je nego u zakonu koji mu je prethodio, jer su oba davanja izričito utvrđena kao javna davanja, a prilikom vođenja postupka propisana je i odgovarajuća primjena Općeg poreznog zakona (Nar.nov.,br.115/15, 106/18,121/19,32/20 i 42/20).

Iz sadržaja:

DIO PRVI ……………………………………………… 7

UVODNE ODREDBE …………………….. 7

DIO DRUGI …………………………………………. 9

KOMUNALNE DJELATNOSTI ………… 9

POGLAVLJE I …………………………….. 9

VRSTE KOMUNALNIH DJELATNOSTI 9

POGLAVLJE II …………………………… 10

OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI 10

POGLAVLJE III…………………………… 12

ORGANIZACIJSKI OBLICI OBAVLJANJA

KOMUNALNIH DJELATNOSTI……. 12

ODJELJAK 1…………………………… 12

TRGOVAČKO DRUŠTVO ………………. 12

ODJELJAK 2………………………….. 13

JAVNA USTANOVA………………………. 13

ODJELJAK 3………………………….. 13

VLASTITI POGON ………………………… 13

ODJELJAK 4………………………….. 14

KONCESIJE…………………………………… 14

ODJELJAK 5………………………….. 14

UGOVOR O OBAVLJANJU KOMUNALNE

DJELATNOSTI ……………………………… 14

POGLAVLJE IV. …………………………. 15

FINANCIRANJE USLUŽNIH KOMUNALNIH

DJELATNOSTI …………………………………… 15

ODJELJAK 1…………………………… 15

CIJENA KOMUNALNE USLUGE……. 15

ODJELJAK 2…………………………… 16

PRORAČUN JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE 16

DIO TREĆI………………………………………….. 16

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA … 16

POGLAVLJE 1…………………………….. 16

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

I NJEZIN PRAVNI STATUS ……………….. 16

POGLAVLJE II……………………………. 18

GRAĐENJE I ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 18

POGLAVLJE III………………………….. 20

FINANCIRANJE GRAĐENJA I ODRŽAVANJA

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE …. 20

ODJELJAK 1…………………………… 20

KOMUNALNI DOPRINOS…………….. 20

ODJELJAK 2………………………….. 23

KOMUNALNA NAKNADA ……………. 23

ODJELJAK 3………………………….. 26

NAKNADA ZA KONCESIJU I PRORAČUN JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE 26

DIO ČETVRTI…………………………………….. 26

KOMUNALNI RED …………………….. 26

POGLAVLJE 1……………………………. 26

ODLUKA O KOMUNALNOM REDU …. 26

POGLAVLJE II…………………………… 27

ODRŽAVANJE KOMUNALNOG REDA 27

ODJELJAK 1………………………….. 27

UPRAVNO TIJELO ………………………. 27

ODJELJAK 2………………………….. 27

KOMUNALNI REDARI ………………… 27

DIO PETI ……………………………………….. 29

NADZOR……………………………….. 29

DIO ŠESTI …………………………………………. 29

PREKRŠAJNE ODREDBE …………….. 29

DIO SEDMI ……………………………………….. 30

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE. 30

ODREDBA ZAKONA O DOPUNI

ZAKONA O KOMUNALNOM

GOSPODARSTVU (Nar. nov., br. 32/20)

PREOSTALA NAKON REDAKCIJSKOG

PROČIŠĆAVANJA TEKSTA

ZAKONA O KOMUNALNOM

GOSPODARSTVU ………………………. 32

POJMOVNO KAZALO …………………. 33

Dodatne informacije

Karakter

Godina izdanja

Broj stranica

Uvez

ISBN

Povezane knjige - Naša preporuka