BANKOVNI I FINANCIJSKI UGOVORI - Naruči svoju knjigu

BANKOVNI I FINANCIJSKI UGOVORI

Autor: Skupina autora
Područje: Pravo
Karakter: stručna
Godina izdanja: 2017
Broj stranica: 1340
Uvez: Tvrdi

73,00  (550,02 kn)

Zbirna znanstvena knjiga koja može služiti kao udžbenik za kolegij ili kolegije koji obuhvaćaju materiju bankovnih i financijskih ugovora. Predstavlja uravnoteženi omjer teorije i pitanja koja se pojavljuju u pravnoj praksi.

TEČAJ: 1 EUR = 7,53450 HRK SKU: 2384 Kategorija: Oznake , , , , , , , ,

Opis

O knjizi:

Prvo izdanje ove knjige objavljeno je 2007. godine. Nakon njezina izdavanja donesen je znatan broj propisa kojima su u hrvatski pravni poredak unesena – pa i doslovno – rješenja sadržana u općim pravnim aktima Europske unije, a stavljeni su izvan snage propisi koji su vrijedili prije. Općenito govoreći, uređenje pravnih poslova sa stajališta privatnog prava nije u središtu interesa ujednačavanja prava na području Europske unije, nego opći pravni akti Europske unije izabrana pravna pitanja i institute uređuju poglavito sa stajališta javnog prava. Međutim, ti pravni akti i hrvatski propisi kojima se oni recipiraju i kojima se njihov sadržaj unosi u hrvatski pravni poredak, značajno utječu i na pravne poslove.

Slika više pravnih poslova prikazanih u prvom izdanju ove knjige time je de lege lata postala izmijenjena i izmjena slike tih pravnih poslova jedan je od glavnih razloga koji su doveli do ovog drugog – izmijenjenog i dopunjenog – izdanja. Jezik kojim su pisani i njihova rješenja neobično često su nejasni i proturječni samima sebi i rješenjima sadržanim u drugim propisima. Time ne doprinose pravnoj sigurnosti – koja je jedan od glavnih doprinosa prava dobrom ukupnom stanju pojedinca i društva – nego upravo suprotno. Za lakše snalaženje u knjizi navodimo da je na početku knjige na str. VII naveden pregled sadržaja knjige dok se prošireni, potpuni sadržaj svakog potpoglavlja nalazi na njegovu početku.

Iz recenzija:

Recenzent smatra da se radi o zbirnom znanstvenom radu… ali u sadržajnom smislu rukopis zasigurno predstavlja rezultat temeljitog znanstveno-istraživačkog rada svakog pojedinog autora… Treba naglasiti kako predmetni rukopis ne predstavlja samo jedini rad u hrvatskoj znanstvenoj literature privatnog prava, nego je i jedan od rijetkih radova razini europske doktrine predmetne znanstvene grane. U tom pogledu taj rukopis predstavlja i bitan znanstveno-istraživački doprinos za doktrinu u Europskoj uniji… Pravno-politički diskurs dokaz je tome da u pravnoj praksi postoji velika potreba za knjigama kao što je ova. Prof. dr. sc. Tomislav Borić

Iz sadržaja:

OPĆI DIO

 1. Uvod
 2. Izvori prava bankovnih i financijskih
 3. Opći uvjeti ugovora (poslovanja)
 4. Karakter ugovora i hijerarhija izvora prava

Predmet bankovnih poslova

 1. Uvod
 2. Novac
 3. Kamate
 4. Novčane tražbine / obveze
 5. Vrijednosni papiri
 6. Financijski instrumenti
 7. Sredstva osiguranja tražbina
 8. Općenito
 9. Jamstvo
 10. Pristupanje dugu
 11. Mjenica
 12. Cesija radi osiguranja
 13. Zapljena računa na temelju zadužnice i bjanko zadužnice i zapljena po pristanku dužnik
 14. Dobrovoljno založnopravno osiguranje tražbina
 15. Sudsko i javnobilježničko osiguranje tražbina prijenosom prava vlasništva na nekretninama i pokretninama i prijenosom prava
 16. Ugovor o osiguranju sposobnosti otplate kredita
 17. Vinkulacija police osiguranja
 18. Sale and lease-back i fiducijarni prijenos

POSEBNI DIO I – POSLOVI ZA VLASTITI RAČUN

 1. Bankovni novčani polog (depozit)
 2. Kredit
 3. Kredit u ekonomskom smislu i ugovor o kreditu
 4. Ugovor o zajmu
 5. Ugovor o kreditu prema ZOO-u
 6. Ugovor o potrošačkom kreditu

POSEBNI DIO II – POSLOVI ZA RAČUN DRUGOG

 1. Ugovor o nalogu kao temelj poslova za račun drugog
 2. Bankovni tekući račun
 3. Pojedinačna doznaka

VII. Bankovna garancija

 1. Bankovna garancija
 2. Standby akreditivi

VIII. Dokumentarni akreditiv

 1. Polaganje, skrbništvo i upravljanje portfeljem vrijednosnih papira

POSEBNI DIO III – POSLOVI ZA RAČUN DRUGOG I ZA VLASTITI RAČUN

 1. Leasing
 2. Factoring i slični načini financiranja
 3. Ugovor o faktoringu
 4. Faktoringu slični načini financiranja

XII. Kupoprodaja vrijednosnih papira na burzi

XIII. Izvedenice (derivativi) i »trgovanje« izvedenicama

 1. Izvedenice u pravu
 2. Nastanak i ekonomski aspekti izvedenica

XIV. Repo posao

 1. Repo ugovor
 2. Ekonomski aspekti repo posla

KAZALO POJMOVA

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

ISBN

Autor

Karakter

Uvez

Povezane knjige - Naša preporuka