UPRAVLJANJE LOGISTIČKIM MREŽAMA - Naruči svoju knjigu

UPRAVLJANJE LOGISTIČKIM MREŽAMA

Autor: Pavlić, Helga; Zelenika, Ratko
Područje: Poslovanje
Karakter: znanstvena - udžbenik
Godina izdanja: 2007
Broj stranica: 488
Uvez: Tvrdi

53,09  (400,01 kn)

TEČAJ: 1 EUR = 7,53450 HRK SKU: 210 Kategorija:

Opis

Iz sadržaja

PREDGOVOR/KAZALO/UVOD/Problem, predmet i objekt istraživanja/Temeljna znanstvena hipoteza i pomoćne hipoteze/Svrha i ciljevi istraživanja/ Znanstvene metode/Struktura djela/TEORIJSKE ODREDNICE LOGISTIKE/Etimologija izraza logistika/Logistika u znanosti i gospodarstvu/Međuodnos logistike i distribucije/Logističke djelatnosti u vezi s transporstom i distribucijom/Važne značajke logističke industrije/TEMELJNE ZNAČAJKE TRANSPORTNIH LOGISTIČKIH I DISTRIBUCIJSKIH LANACA/Osnovne karakteristike transportnih lanaca/Važnije znakovitosti logističkih lanaca/Međuodnos transportnih lanaca i logističkih lanaca/Posebna obilježja logističkodistribucijskih lanaca/VAŽNIJE KARAKTERISTIKE TRANSPORTNIH I LOGISTIČKIH MREŽA/Posebnosti i transport mreža/Specifičnosti logističkih mreža/Međuodnos transportnih mreža i logističkih mreža/Međuodonos transportnih i logističkih lanaca, logističkodistribucijskih lanaca, transportnih mreža i logističkih mreža/INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE – ČIMBENIK UPRAVLJANJA LOGISTIČKIM MREŽAMA/Važnije znakovitosti o informacijskim tehnologijama/Važnost informacijskih tehnologija u logističkoj industriji/Menadžment logističkih mreža/Informacijski sustavi u funkciiji uspješnog upravljanja logističkim mrežama/PRIJEVOD MODELA RACIONALNOGA UPRAVLJANJA GLOBALNOLOGISTIČKIM I MAKROLOGISTIČKIM MREŽAMA/važnija obilježja modela i modeliranja/Model Globalnologističke mreže Europe/Dizajniranje novoga modela makrologističke mreže Hrvatske/LITERATURA/POGOVOR/POPIS TABLICA/POPIS SHEMA/POPIS GRAFIKONA/POPIS CRTEŽA/POPIS ZEMLJOVIDA/KAZALO IMENA/KAZALO POJMOVA/KAZALO KARTICA/BILJEŠKA O AUTORIMA

O knjizi:

Autori ove znanstve knjige i sveučilišnog udžbenika su dr.sc. Ratko Zelenika, redoviti profesor i znanstveni savjetnik na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci i mr.sc. Helga Pavlić Skender, asistentica na Ekonomskom faklultetu Sveučilišta u Rijeci. U knjizi su objavljeni rezultati istraživanja u okviru znanstvenoistraživačkog projekta s naslovom Logistika – čimbenik uključivanja Republike Hrvatske u Europski prometni sustav a čiji je glavni istražiač upravo prof. dr. sc. Ratko Zelenika. U prvom dijelu knjige formuliran je znanstveni problem istraživanja, predmet i objekt istraživanja, postavljena je temeljna znanstvena hipoteza, navedena je svrha i cilj, te je dana ocjena dosadašnjih istraživanja. U knjizi su autori predočili mnogobrojne, nove, izvorne i originalne rezultate istraživanja o najaktualnijijm logičkim fenomenima, a navode se oni najvažniji: logistička distribucija, logistički intelektualni kapital, logistička industrija, logistički proizvodi, logistički lanci, logističke mreže, logistički manadžment i sl…»Upravljanje logističkim mrežama» je znanstvena knjiga i sveučilišni udžbenik koji studente, doktorante, znanstvenike, istraživače, gospodarstvenike, menadžere, specijalizirane stručnjake…i sve one koji to žele postati, uvodi u sve tajne primarne, sekundarne, kvartarne i kvintarne mikro, makro, globalne i megalogističke industrije.

Dodatne informacije

Godina izdanja

Izdavač

Ekonomski fakultet u Rijeci

Karakter

znanstvena – udžbenik

Broj stranica

Uvez

Tvrdi

ISBN

Autor

,