Prikaz 1–24 od ukupno 94 rezultata

Bračna stečevina i drugi imovinski odnosi bračnih drugova u sudskoj praksi

Imovinski odnosi izvanbračnih drugova i životnih partnera, zakonski tekstovi i bogata sudska praksa

Aralica, Tomislav

DUGOSUĐE

Sud i pravda

Plevnik, Danko

OSNOVE TRGOVAČKOG PRAVA

2. izmijenjeno i nadopunjeno izdanje

Čuveljak, Jelena

PRIVATNO PRAVO

Nema na zalihi

PRAVO OSIGURANJA

PRAVNA POČETNICA

Priručnik za odvjetničke vježbenike i druge pravnike početnike

Lacmanović Meić, Sandra

OPĆI POREZNI ZAKON

(Nar. nov., br. 115/16) Pravilnik o provedbi Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 30/17) - sudska praksa i mišljenja Porezne uprave Ministarstva financija RH

Hauška, Marica; Matković, Berislav; Prtenjača, Antonio

KOMENTAR KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE

(nar. nov., br. 112/17 i 12/18) - tumačenja zajedničke komisije i sudska praksa

Pipunić, Sanda