Prikaz 1–16 od ukupno 55 rezultata

STRATEŠKO KOMUNICIRANJE DRŽAVA ( komplet dvije knjige)

Javna diplomacija, brendiranje država i nacija, međunarodni odnosi s javnošću 1-2

Skoko, Božo

PREMIJERKA

Zapisci one koja nije htjela biti zapisničarka

Kosor, Jadranka