ZNANJE O POLITICI I HRVATSKA POLITOLOGIJA U EUROPSKOM KONTEKSTU - Naruči svoju knjigu

ZNANJE O POLITICI I HRVATSKA POLITOLOGIJA U EUROPSKOM KONTEKSTU

Autor: Milardović, Anđelko
Područje: Politologija i diplomacija
Karakter: stručno-popularna
Godina izdanja: 2020
Broj stranica: 108
Uvez: Meki

12,61 

Djelo u kojoj autor otvara konceptualne prijepore koji iziskuju primjerenu raspravu

SKU: 13348 Kategorija:

Opis

O knjizi:

U knjizi Znanje o politici i hrvatska politologija u europskom kontekstu, njezin autor, prof. dr. sc. Anđelko Milardović, hrvatski politolog, sociolog i profesor političkih znanosti, strastveno se i istodobno participativno-analitički nastoji uključiti u raspravu o temeljnim pitanjima hrvatske politologijske misli. Kao i u nekim od prethodnih autorovih djela u kojima se bavi različitim političkim i politološkim fenomenima (euroskepticizam, globalizacija, postdemokracija) i ovdje se može primijetiti neobična sinteza akribijski izvedene teorijske analize i strastvenoga zauzimanja pozicije kritičara ideologije prema modelu Mannheimove sociologije znanja.

Polazeći od postavke da „što vrijedi za politiku, mora jednako vrijediti i za znanstveno bavljenje njome“, Milardović nastoji dokazati da se povijest jedne novije discipline unutar društvenih znanosti u Hrvatskoj nužno mora dekonstruirati.

O knjizi su rekli:

Knjiga Znanje o politici i hrvatska politologija u europskom kontekstu donosi povijesni prikaz razvoja političke misli u Hrvatskoj. Međutim nije riječ samo o klasičnom povijesnom prikazu već i o sustavnoj analizi razvoja političke misli i šireg konteksta koji je na taj razvoj utjecao. Autor daje prikaz povijesti hrvatske politologije te jasan i sistematičan pregled dominantnih teorijskih pristupa i metodoloških postavki u europskoj i američkoj politologiji XX. i početka XXI. stoljeća te ovim djelom dodatno unapređuje znanstveno-stručne rasprave o politologiji općenito.

Marita Brčić Kuljiš

Ova knjiga o povijesnome nastanku i artikulaciji politologije u europskom kontekstu nudi brojne relevantne referencije te s obzirom na dosadašnju znanstvenoteorijsku i u širem smislu politologijsku kompetentnost autora, koji se potvrdio brojnim istraživačkim knjigama o neokonzervativizmu, globalizaciji, migracijskim politikama, suvremenim političkim ideologijama i drugim fundamentalnim problemima politologije i sociologije, pridonosi proširenju znanja o specifičnim okolnostima nastanka i razvoja modernoga znanstvenog pristupa politici, političkome mišljenju i sferi političkoga djelovanja u Hrvatskoj danas.

Žarko Paić

Iz sadržaja:

Predgovor (Žarko Paić)  7

Prvi dio

Znanje o politici u europskom povijesnom kontekstu

O pojmu znanja  13

Epistemologija ili teorija znanja i njezina upotreba u

politologiji: „priroda svijeta“ i spoznaja politike  19

Preko Mannheimove sociologije znanja

do pitanja je li politička znanost moguća  28

Znanje o politici u eksplikaciji

povijesti civilizacija  41

Hermeneutika ili tumačenje znanja o politici  51

Kontinuitet znanja o politici  57

Drugi dio

Povijest hrvatske politologije u europskom kontekstu

Metodički okvir: razvoj europskog

normativnog znanja o politici  63

Prve stare interakcije: hrvatska politologija i

utjecaj znanja o politici iz europske tradicije   67

Zaključak  93

Dodatne informacije

Autor

Karakter

Godina izdanja

Broj stranica

Uvez

ISBN

Izdavač

Povezane knjige - Naša preporuka