DEMOKRACIJA I DEMOKRATIZACIJA - Naruči svoju knjigu

DEMOKRACIJA I DEMOKRATIZACIJA

Autor: Maldini, Pero
Područje: Politologija i diplomacija
Karakter: udžbenik
Godina izdanja: 2008
Broj stranica: 271
Uvez: Tvrdi

19,91  (150,01 kn)

TEČAJ: 1 EUR = 7,53450 HRK SKU: 1126 Kategorija:

Opis

Iz sadržaja:

Predgovor/ Uvod/ 1. Demokracija/ 2. Demokratizacija/ 3. Tranzicijska teorija i demokratizacija postkomunističkih društava/ 4. Sociostrukturni i sociokulturni činitelji procesa demokratizacije/ 5. Problemi demokratske tranzicije: razvojni diskontinuitet i nepodudarnost kulture i strukture/ 6. Politička potpora procesu demokratizacije: povjerenje i demokracija/ 7. Demokratizacija i građansko društvo/ 8. Demokratizacija, javnost i mediji/ 9. Demokratizacija i globalizacija/ 10. Umjesto zaključka/ Literatura/ Bilješka o autoru/ Kazalo imena

O knjizi:

Knjiga se bavi razmatranjem demokratizacije – širokoga, kompleksnog i zacijelo najvažnijeg procesa u suvremenoj političkoj povijesti, koji se odvija pred nama i u kojemu smo i sami sudionici. Riječ je o politološkoj studiji koja tematizira dva aspekta suvremene demokracije: demokraciju kao koncept i demokratizaciju kao proces. Prvi obuhvaća normativno određenje (vrijednosnu, ideološku i političku osnovu demokracije kao političkoga poretka) i temeljna obilježja suvremene liberalne demokracije. Drugi, znatno obuhvatniji i kompleksniji, razmatra pitanja demokratizacije, njezinih uzroka, nužnih preduvjeta, oblika uspostave, održanja i razvoja demokratskih poredaka u suvremenim društvenim uvjetima, posebno u kontekstu postkomunističkih društava. U okviru potonjeg aspekta nastoje se identificirati ključni činitelji demokratizacijskog procesa na temelju kojih se demokracija može postići (oni koji demokraciju omogućuju i potiču i oni koji je onemogućuju i koče) i objasniti zašto su rezultati suvremenih pokušaja demokratizacije toliko različiti.

Izvodi iz recenzija:

Rukopis “Demokratizacija i demokracija” izvorno je i inovativno politološko djelo u kojemu autor tematizira dva možda najpropulzivnija politološka koncepta u posljednja dva desetljeća: demokraciju i demokratizaciju. U devet poglavlja svoje knjige autor na pregledan i jasan način eksplicira koncepte demokracije i demokratizacije, činitelje koji pospješuju procese demokratizacije, kao i pojedine fenomene – građansko društvo, masovne medije, globalizaciju itd. – koji bitno određuju djelotvornost funkcioniranja demokratskih političkih sustava. Pritom treba naglasiti kako autor u svojim razmatranjima naglašeno koristi političko-kulturalni pristup, što je svakako pozitivna činjenica uzimajući u obzir dosadašnje dominantno fokusiranje hrvatske politologije na institucionalni aspekt funkcioniranja demokracije. Upravo taj pristup izučavanju demokratizacije čini ovo djelo originalnim i razlikuje ga od većine do sad objavljenih radova o procesima demokratizacije.

(doc. dr. sc. Berto Šalaj, Zagreb, 09. lipanj 2008.)

 

Autor se bavi demokracijom i demokratizacijom kao temeljnim političkim, društvenim i kulturnim problemima koje su obilježili cijelo 20. stoljeće, a u znaku kojih je umnogome počelo i 21. stoljeće. U prvom poglavlju autor prikazuje evoluciju pojma demokracije od antičkog doba preko srednjovjekovlja do suvremenih vremena pritom upućujući na doprinose razvoju pojma najvažnijih političkih mislilaca. (…) No, u središtu njegova interesa je problem demokratizacije političkih poredaka, kojim se bavi u svih osam ostalih poglavlja. (…) Autor je posebno zaokupljen razvojem građanske političke kulture u transformacijskim društvima, što definira kao proces “demokratske resocijalizacije” koji zahvaća individualnu i socijetalnu razinu. (…) Tekst je zasnovan na opsežnoj literaturi koju je autor konzultirao, te se u tom smislu djelo uklapa u glavnu interpretacijsku struju u suvremenim teorijama političke transformacije. Tekst je pisan jasno, autor definira i objašnjava temeljne kategorije kojima se služi.

(prof. dr. sc. Mirjana Kasapović, Zagreb, 12. lipnja 2008.)

Dodatne informacije

Godina izdanja

Izdavač

Sveučilište u Dubrovniku

Karakter

udžbenik

Autor

Maldini, Pero

Broj stranica

Uvez

Tvrdi

ISBN