LOKALNI IZBORI 2017. - Naruči svoju knjigu

LOKALNI IZBORI 2017.

Autor: Masarić, Helena; Palić, Mate; Pipunić, Sanda; Serdar, Katarina; Tropina Godec, Željka
Područje: Politologija i diplomacija
Karakter: priručnik
Godina izdanja: 2017
Broj stranica: 244
Uvez: Meki

30,53  (230,03 kn)

TEČAJ: 1 EUR = 7,53450 HRK SKU: 1317 Kategorija:

Opis

O knjizi:

Lokalni izbori u svibnju 2017. u Republici Hrvatskoj provode se na temelju članka 133. Ustava Republike Hrvatske, koji utvrđuje da se pravo na samoupravu ostvaruje preko lokalnih, odnosno područnih (regionalnih) predstavničkih tijela koja su sastavljena od članova izabranih na slobodnim i tajnim izborima, na temelju neposrednog, jednakog i općeg biračkog prava. Zakonom o lokalnim izborima (Nar. nov., br. 144/12 i 121/16) uređeni su izbori kao i drugim propisima, kao što su Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o registru birača, Zakon o pravu državljana drugih država članica Europske unije u izborima za predstavnička tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugim propisima u području izborne materije. Stoga se i radovi u ovom priručniku temelje na tim propisima i primjerima i pitanjima iz prakse.

Tako se prvi rad u ovom priručniku odnosi na pitanja novina u kandidacijskom postupku, odnosno tko (ne) može biti kandidat u lokalnim izborima. U radu se iznose i dvojbe, kao i odgovori na pitanja iz prakse. Predmet drugog rada je provedba mjesnih izbora na temelju Ustava Republike Hrvatske, Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakona o lokalnim izborima koji se odnose na provođenje i održavanje mjesnih izbora. U radu se donose i najčešća pitanja iz prakse iz rada mjesnih odbora, te se odgovara na određene dvojbe, na pripremu i rješenja spornih pitanja u provođenju izbora u mjesnim odborima. Financiranje jedinica lokalne samouprave temeljeno na izmjeni propisa u sustavu lokalnih poreza, predmet je trećeg rada. Autorica u tom radu daje pregled promjena u sustavu lokalnih poreza, s posebnim osvrtom na obvezu donošenja općeg akta o uvođenju poreza na nekretnine i ustrojavanje i vođenje strukturirane Evidencije o nekretninama i o poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine. U četvrtom radu raspravlja se o ovlastima i dužnostima te dvojbama u praksi povjerenika Vlade Republike Hrvatske na temelju Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Uredbe o mjerilima za naknadu za rad odnosno plaću povjerenika Vlade Republike Hrvatske, Zakona o proračunu i drugih meritornih propisa kojima se regulira imenovanje i prestanak ovlasti povjerenika Vlade Republike Hrvatske. U radu se istovremeno donose i odgovori na najčešća pitanja iz prakse glede ovlasti i dužnosti povjerenika Vlade Republike Hrvatske u određenim slučajevima.

Predmet petog rada je primjena propisa, i to Zakona o općem upravnom postupku, Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakona o radu i drugih pravni propisi koji čine pravni okvir za reguliranje radnopravnog odnosa službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. U radu se objavljuju odgovori i prijedlozi kako riješiti određene dvojbe u praksi. Istovremeno se donose i ogledni primjeri koji se odnose na prijam u službu, raspored na radno mjesto i prestanak službe koji mogu poslužiti samo kao jedno od mogućih rješenja u izradi ove vrste akata.

U priručniku se donose i zakoni koji se odnose na materiju provođenja lokalnih izbora u svibnju 2017. godine, i to:
– Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov., br. 19/13 – proč. tekst i 137/15 – ispr.),
– Zakon o lokalnim izborima – redakcijski pročišćeni tekst (Nar. nov., br. 114/12 i 121/16) i – Zakon o lokalnim porezima (Nar. nov., br. 115/16).

Iz sadržaja:

 PREDGOVOR
 ..............................................................................................
 5 TKO (NE)
 MOŽE SUDJELOVATI NA LOKALNIM IZBORIMA 2017. GODINE 1. HRVATSKO
 NORMATIVNO UREĐENJE PASIVNOG BIRAČKOG PRAVA NA LOKALNIM IZBORIMA ..................
 15 1.1. Uvodne
 napomena.........................................................................................
 15 1.2. Biračko
 pravo – opće i jednako
 ................................................................... 15 1.3.
 Ograničenja .....................................................................................................
 16 3.
 STAJALIŠTA KONGRESA LOKALNIH I REGIONALNIH VLASTI
 VIJEĆA EUROPE O LOKALNIM IZBORIMA ........................ 18 3. ZAKLJUČAK
 .........................................................................................................
 19 Katarina
 Serdar, dip. iur.,voditeljica
 Službe za ustrojstvo lokalne i područne (regionalne)
 samouprave, Ministarstvo uprave Republike Hrvatske PROVEDBA
 MJESNIH IZBORA– PITANJA I
 DVOJBE IZ PRAKSE 1. UVODNE
 NAPOMENE
 .....................................................................................
 23 2.
 ZAKONODAVNI OKVIR MJESNE SAMOUPRAVE ............................... 24 3. ULOGA MJESNIH
 ODBORA
 .......................................................................... 26 Lokalni
 izbori 2017.indd 7 3/10/2017 1:36:41 PM 3.1.
 Osnivanje mjesnog
 odbora...........................................................................
 27 3.2.
 Mišljenje mjesnog odbora
 ............................................................................ 28 4. POSTUPAK
 IZBORA ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA ....... 29 4.1.
 Analogna primjena Zakona o lokalnim
 izborima.................................... 29 4.2. Odluka
 o raspisivanju izbora
 ....................................................................... 30 4.3.
 Istovremeno održavanje mjesnih izbora s izborima na državnoj
 razini (predsjedničkim, parlamentarnim ili europskim
 izborima) .....................................................................................
 31 4.4.
 Financiranje provedbe mjesnih
 izbora....................................................... 31 5. POSTUPAK
 KANDIDIRANJA I PROVEDBA MJESNIH IZBORA –
 PITANJA IZ PRAKSE I ODGOVORI ..................................... 32 5.1.
 Raspisivanje mjesnih
 izbora.........................................................................
 33 5.2.
 Kandidiranje i
 nespojivost............................................................................
 35 5.3. Rad
 izbornih
 tijela..........................................................................................
 37 5.4.
 Konstituiranje i rad vijeća mjesnog odbora
 ............................................. 40 Helena
 Masarić, dipl. iur.,pročelnica
 Grada Opatije FINANCIRANJE
 JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE– NOVINE –
 POREZNI PROPISI – PRIMJERI ODREDABA 1. UVOD
 ......................................................................................................................
 45 2. »MINI«
 POREZNA REFORMA
 ..................................................................... 47 2.1. Zakon o
 izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne
 (regionalne) samouprave
 ........................................................... 47 2.2. Zakon o
 porezu na promet
 nekretnina...................................................... 50 2.3. Zakon o
 lokalnim
 porezima.........................................................................
 51 2.3.1.
 Fakultativni porezi............................................................................
 51 2.3.2.
 Obvezatni porez – porez na nekretnine ...................................... 52 2.3.2.1.
 Varijable za izračun poreza na nekretnine ................. 52 2.3.2.2.
 Koeficijenti za obračun poreza ..................................... 53 2.3.2.3.
 Predmet oporezivanja..................................................... 55 2.3.2.4.
 Porezni obveznik .............................................................
 56 2.3.2.5.
 Obračun poreza ...............................................................
 57 2.3.2.6.
 Porezno
 tijelo.................................................................... 58 Lokalni
 izbori 2017.indd 8 3/10/2017 1:36:41 PM 2.3.2.7.
 Evidencije o nekretninama i poreznim obveznicima......................................................................
 58 3. ZAKLJUČAK
 .........................................................................................................
 60 Željka
 Tropina Godec, dipl. iur.,voditeljica
 Službe za nadzor lokalne i područne (regionalne) samouprave,
 Ministarstvo uprave Republike Hrvatske POVJERENIK
 VLADE REPUBLIKE HRVATSKE– OVLASTI,
 DUŽNOSTI I DVOJBE U PRAKSI 1. UVOD
 ......................................................................................................................
 65 2. POJAM
 POVJERENIKA
 ...................................................................................
 66 2.1.
 Raspuštanje predstavničkog
 tijela............................................................... 68 2.2. Opoziv
 izvršnog
 tijela....................................................................................
 69 2.3.
 Istovremeno raspuštanje predstavničkog tijela i razrješenje izvršnog
 tijela..................................................................................................
 70 3. OVLASTI I
 DUŽNOSTI POVJERENIKA ................................................... 71 3.1.
 Obavljanje samo nužnih poslova
 ................................................................ 72 3.2.
 Ograničenja .....................................................................................................
 72 3.3.
 Procjena nužnosti i opravdanosti
 ............................................................... 72 3.4. Izmjena
 akta samo kao izuzetak..................................................................
 73 3.5.
 Donošenje općeg akta odnosno odluke o privremenom financiranju
 .....................................................................................................
 73 4. STATUS I
 PRAVA POVJERENIKA
 ................................................................ 74 4.1. Pravo
 na naknadu za rad odnosno
 plaću................................................... 75 4.2. Pravo
 na materijalna i druga prava na temelju rada................................ 76 5. PRESTANAK
 OVLASTI POVJERENIKA ................................................... 77 6. PITANJA
 IZ PRAKSE VEZANA UZ IMENOVANJE I OVLASTI POVJERENIKA
 ....................................................................................................
 77 6.1. Može li
 povjerenik imenovati ravnatelja dječjeg vrtića čiji je osnivač
 jedinica?.............................................................................................
 78 6.2. Može li
 povjerenik imenovati članove skupštine trgovačkog društva čiji
 je osnivač jedinica, i preuzima li dužnost člana skupštine
 trgovačkog društva povjerenik ako je član skupštine bio
 razriješeni
 gradonačelnik?.....................................................................
 79 Lokalni
 izbori 2017.indd 9 3/10/2017 1:36:41 PM 6.3. Može li
 povjerenik sklapati ugovore, provoditi postupak javne
 nabave?
 ..................................................................................................
 81 6.4. Može li
 povjerenik donositi opće akte, strateške dokumente i prijavljivati
 jedinicu na nove natječaje iz EU fondova? .......................... 82 6.5. Može li
 povjerenik zapošljavati nove službenike u jedinici za vrijeme
 obavljanja
 dužnosti?................................................................... 83 6.6. Može li
 povjerenik isplaćivati plaće zaposlenima u jedinici, plaćati
 redovite račune i tekuće obveze jedinice?....................................
 84 6.7. Može li
 povjerenik raspisati izbore za mjesnu samoupravu?................ 84 6.8. Može li
 povjerenik sazvati konstituirajuće sjednice vijeća mjesnih
 odbora nakon provedenih mjesnih izbora?............................... 85 6.9. Može li
 povjerenik donijeti odluku o privremenom financiranju? ...... 85 Sanda
 Pipunić, dipl. iur., Načelnica
 Sektora za službenički sustav, Ministarstvo uprave Republike
 Hrvatske RADNOPRAVNI
 ODNOSI U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ)
 SAMOUPRAVI – PRIJAM U
 SLUŽBU, RASPORED NA RADNO MJESTO I PRESTANAK SLUŽBE –
 OGLEDNI PRIMJERI 1. UVODNE
 NAPOMENE
 .....................................................................................
 91 2.
 ODLUČIVANJE U SLUŽBENIČKIM ODNOSIMA ................................ 92 3. PRIJAM U
 SLUŽBU ............................................................................................
 93 3.1. Uvjeti
 za prijam
 ..............................................................................................
 93 3.2. Zapreke
 za prijam u službu .........................................................................
 96 3.3.
 Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja
 ............................................. 96 3.4.
 Provjera znanja i sposobnosti
 ..................................................................... 97 3.5.
 Rang-lista kandidata i izvješće o provedenom postupku ...................... 98 3.6.
 Rješenja u postupku javnog natječaja
 ........................................................ 98 4. RASPORED
 NA RADNO MJESTO .............................................................100 4.1.
 Rješenje o rasporedu na radno mjesto u postupku prijma u
 službu
 ............................................................................................100 4.2.
 Raspored na radno mjesto tijekom službe .............................................100 4.2.1.
 Raspored službenika nakon donošenja novog pravilnika o unutarnjem
 redu
 ........................................................................100 Lokalni
 izbori 2017.indd 10 3/10/2017 1:36:41 PM  


Dodatne informacije

Godina izdanja

Izdavač

Novi informator

Karakter

priručnik

Broj stranica

Uvez

Meki

Autor

, , , ,

ISBN