ETIKA U POLITICI I JAVNOJ UPRAVI - Naruči svoju knjigu

ETIKA U POLITICI I JAVNOJ UPRAVI

Autor: Grubišić, Ksenija; Kregar, Josip; Marčetić, Gordana
Područje: Poslovanje
Karakter: udžbenik
Godina izdanja: 2016
Broj stranica: 171
Uvez: Meki

150,00 Kn

Etika se ne uči i ne propovijeda. Ona se živi i svjedoči. To je samo dio istine. Ljudi grade i stvaraju etiku, oni je brane i provode, no u tome svoju ulogu imaju društvo i okolnosti. Premda takve tvrdnje često relativiziraju osobnu odgovornost i etiku dužnosti, i one su točne. Etički kodeksi u tome imaju jasnu ulogu orijentira i prepreka su političkoj pragmatici. Držati se načela nije pitanje izbora, načela se moramo držati i ne možemo ih ignorirati.

 

SKU: 1313 Kategorija:

Više o knjizi – recenzije i sadržaj

O knjizi:

Jedinstveni udžbenik o etici u upravi podijeljen u tri dijela. Prvi dio donosi osnovne pojmove iz etike i etičke probleme, u drugoj cjelini obrađena je veza etike i politike, dok je u trećem dijelu  predstavljena etika u javnoj upravi: etičke mjere i međunarodna regulacija te etičke mjere i etička infrastruktura u Hrvatskoj.

Vrijednosti i pravo, korupcija, politički moral, sprječavanje sukoba interesa, ciljevi i sadržaj etičkog kodeksa za javne dužnosnike, zaštita demokracije, politička odgovornost te skandali i institucije teme su koje propituje ova iznimno korisna i zanimljiva knjiga.

Na kraju udžbenika nalaze se etički kodeksi državnih službenika, javnih službenika kao i preporuke.

Iz sadržaja:

PREDGOVOR ……………………………………………………………………………………………….5

 1. UVOD U ETIKU ………………………………………………………………………………………11
 2. OSNOVNI ETIČKI PROBLEMI ………………………………………………………………… 13

1.1. Pristupi utemeljenju etike ……………………………………………………………………. 13

1.2. Slobodna volja i odgovornost ………………………………………………………………. 14

1.3. Etika odgovornosti i etika dužnosti ……………………………………………………… 15

1.4. Univerzalnost etike: opći okvir…………………………………………………………….. 16

1.4.1. Univerzalnost etike i okolnosti primjene………………………………….. 18

1.5. Društvena uvjetovanost morala: stav filozofije …………………………………….. 18

1.6. Moralni (i)realizam ……………………………………………………………………………21

1.6.1. Metaetika i opravdanje moralnog suda…………………………………….. 22

1.6.2. Moralni realizam i stvarnost…………………………………………………….. 22

1.7. Moralni relativizam……………………………………………………………………………… 25

1.8. Primijenjena etika ……………………………………………………………………………….. 27

 1. ETIKA I POLITIKA ………………………………………………………………………………31
 2. VRIJEDNOSTI I PRAVO ………………………………………………………………………….33

1.1. Etika: Legitimnost pravila i vrijednosti ………………………………………………… 33

1.2. Legitimnost norme………………………………………………………………………………. 34

1.3. Pozitivizacija etike ……………………………………………………………………………….. 36

1.3.1. Načela ustavnog poretka: primjer pozitivizacije

morala……………………………………………………………………………………… 36

 1. KORUPCIJA I POLITIČKA ETIKA: UVOD ……………………………………………….. 38
 2. KORUPCIJA I POLITIČKI MORAL: SISTEMSKI KARAKTER

KORUPCIJE……………………………………………………………………………………………….39

3.1. Antikoruptivna politika……………………………………………………………………….. 39

3.2. Etičke norme i kodeksi kao mjera protiv korupcije………………………………. 40

3.3. Hrvatska: Prepoznavanje kvarenja ……………………………………………………….. 41

 

 1. SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA ……………………………………………………….. 44

4.1. Etika obavljanja javne službe i konflikt interesa……………………………………. 44

4.2. Komparativna iskustva ………………………………………………………………………… 45

 1. CILJEVI I SADRŽAJ ETIČKOG KODEKSA ZA JAVNE

DUŽNOSNIKE…………………………………………………………………………………………….. 50

5.1. Donošenje, primjena i sankcija…………………………………………………………….. 50

5.1.1. Tko će sve biti uključen ovisi prije svega o tome tko akt

donosi i na koga će se primjenjivati …………………………………………. 51

5.2. Pravila su za sve …………………………………………………………………………………… 52

5.2.1. Sjedinjene Američke Države: Principles of Ethical

Conduct for Government Officers and Employees

Executive Order 12674 (Apr. 12,1989)……………………………………… 52

5.2.2. Lord Nolan Report: The Seven Principles of Public Life…………… 53

 1. ZAŠTITA DEMOKRACIJE………………………………………………………………………….. 55
 2. POJAM POLITIČKE ODGOVORNOSTI ……………………………………………………. 57

7.1. Politička odgovornost: dinamika promjena………………………………………….. 57

7.1.1. Simbolička žrtva………………………………………………………………………. 57

7.1.2. Funkcija odgovornosti……………………………………………………………… 58

7.1.3. Praktična svrha političke odgovornosti ……………………………………. 59

7.1.4. Odgovornost bez krivnje …………………………………………………………. 60

7.1.5. Polaganje računa i odgovornost……………………………………………….. 61

 1. SKANDALI I INSTITUCIJE………………………………………………………………………… 63

8.1. Politički skandali: strah i ljutnja …………………………………………………………… 63

8.2. Vrste skandala ………………………………………………………………………………….64

8.2.1. Društveni uvjeti……………………………………………………………………….. 64

8.2.2. Primjer: Sjedinjene Američke Države – stvaranje

društvene klime odgovornosti …………………………………………………. 64

8.3. Velike političke afere u Sjedinjenim Američkim Državama………………….. 66

8.4. Europska komisija: ozbiljne posljedice malih grijeha……………………………. 69

8.5. Rušenje granice privatnosti dužnosnika: privatni skandali

dužnosnika ………………………………………………………………………………………….. 71

8.5.1. Skandali i otvorenost: Primjer Ujedinjenog

Kraljevstva……………………………………………………………………………….. 71

8.5.2. Skandali i relativna zatvorenost: Primjer Francuske

i Italije……………………………………………………………………………………… 73

8.6. Sankcije skandala: primjer Japana………………………………………………………… 74

8.7. Pouke skandala …………………………………………………………………………………… 76

8.7.1. Republika Hrvatska …………………………………………………………………. 77

8.7. Sloboda informiranja i skandali …………………………………………………………… 78

8.9. Moralna panika……………………………………………………………………………………. 80

 

III. ETIKA U JAVNOJ UPRAVI ………………………………………………………………….81

 1. UVOD…………………………………………………………………………………………………..83
 2. ETIČKE MJERE U JAVNOJ UPRAVI – GLOBALNA PERSPEKTIVA

I MEĐUNARODNA REGULACIJA…………………………………………………………….. 84

2.1. Globalizacija i pravo………………………………………………………………………..84

2.2. Etičke vrijednosti u javnoj upravi i globalna etika………………………………… 86

2.3. Međunarodna regulacija i etička infrastruktura …………………………………… 88

 1. ETIČKE MJERE I ETIČKA INFRASTRUKTURA U HRVATSKOJ

JAVNOJ UPRAVI…………………………………………………………………………………………90

3.1. Razvoj hrvatske javne uprave nakon osamostaljenja…………………………….. 90

 1. 2. Normativna i organizacijska perspektiva ……………………………………………… 91

3.2.1. Pritužbe na neetično ponašanje ……………………………………………….. 93

3.3. Edukacija povjerenika za etiku ……………………………………………………………. 95

 1. ETIČKI KODEKSI I KODEKSI PONAŠANJA …………………………………………….. 98

4.1. Uloga i značenje………………………………………………………………………………….98

4.2. Etički kodeksi u zemljama bivše Jugoslavije …………………………………………. 99

4.2.1. Razdoblje socijalizma ………………………………………………………………. 99

4.2.2. Zemlje bivše Jugoslavije nakon osamostaljenja ………………………. 101

4.3. Etički kodeksi u Republici Hrvatskoj …………………………………………………. 103

4.3.1. Etički kodeks državnih službenika Republike Hrvatske i

problemi njegove primjene…………………………………………………….. 103

4.3.2. Etički kodeksi za službenike u lokalnoj i područnoj

(regionalnoj) samoupravi Republike Hrvatske……………………….. 105

 1. KOMPARATIVNI PREGLED…………………………………………………………………….. 107

5.1. Općenito ………………………………………………………………………………………..107

5.2. Temeljne značajke etičkih kodeksa i kodeksa ponašanja u

pojedinim skupinama zemalja……………………………………………………………. 108

5.2.1. Anglosaksonske zemlje …………………………………………………………. 108

5.2.2. Skandinavske zemlje ……………………………………………………………… 109

5.2.3. Južnoeuropske zemlje ……………………………………………………………. 109

5.2.4. Postsocijalističke zemlje ………………………………………………………… 109

5.2.5. Francuska i Njemačka ……………………………………………………………. 110

 1. ZAKLJUČNA RAZMIŠLJANJA…………………………………………………………………. 111
 2. PRILOZI …………………………………………………………………………………………115
 3. LORD NOLAN: NAČELA OBAVLJANJA

JAVNE DUŽNOSTI……………………………………………………………………………………. 117

 

 1. ETIČKI KODEKS DRŽAVNIH SLUŽBENIKA REPUBLIKE

HRVATSKE ………………………………………………………………………………………………… 118

 1. MODEL KODEKSA PONAŠANJA ZA JAVNE SLUŽBENIKE EU ……………. 129
 2. ETIČKI KODEKS SLUŽBENIKA GRADA PULE ……………………………………… 136
 3. ETIČKI KODEKS ZA JAVNE SLUŽBENIKE

(Primjer: Španjolska) ………………………………………………………………………………….. 142

 1. PREPORUKA BROJ R (2000) 10 Odbora ministara o kodeksima

ponašanja za nositelje javnih dužnosti (Usvojena od Odbora ministara

na 106. sjednici 11. svibnja 2000.) ……………………………………………………………….. 144

 1. LITERATURA …………………………………………………………………………………………147
 2. Knjige i članci ……………………………………………………………………………………….. 149
 3. Propisi i službena izvješća……………………………………………………………………… 152
 4. Internetske stranice ………………………………………………………………………………. 153
 5. Etički kodeksi i kodeksi ponašanja………………………………………………………… 153
 6. KAZALA ……………………………………………………………………………………………….155
 7. Kazalo pojmova…………………………………………………………………………………….. 157
 8. Kazalo imena ………………………………………………………………………………………… 170

 

Dodatne informacije

Godina izdanja

Uvez

Meki

Karakter

udžbenik

Broj stranica

ISBN

Izdavač

Autor

, ,