Prikaz 1–24 od ukupno 114 rezultata

KVALITETA ČINI RAZLIKU, zbornik radova

17. međunarodni simpozij o kvaliteti

Grupa autora

KVALITETA KAO STRATEGIJA, zbornik radova

18. međunarodni simpozij o kvaliteti

Grupa autora

Nema na zalihi
Nema na zalihi

VELIKI SUVREMENI BONTON

TEHNOLOGIJA ZNANSTVENOGA I RAZVOJNOGA ISTRAŽIVANJA

Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela

Zelenika, Ratko

STAKLENI KAVEZ

Kako računala mijenjaju nas

Carr, Nicholas

7 NAVIKA USPJEŠNIH LJUDI

Povratak etici karaktera, 8. izdanje

Covey, R. Stephen

MOĆ UVJERAVANJA, II. izdanje

Priručnik za javno nastupanje i poslovno prezentiranje

Španjol Marković, Mirela

Nema na zalihi

KAKVI SU HRVATI

Ogledi o hrvatskom identitetu, imidžu i neiskorištenim potencijalima

Skoko, Božo

OBAMA

Vanjskopolitička doktrina

Goldberg, Jeffrey

GREAT AGAIN

Kako podići na noge našu onemoćalu Ameriku

Trump, Donald John

EUROPA

Borba za nadmoć od 1453. do danas

Simms, Brendan

PRIRUČNIK ZA MALE EKONOMISTE

Financijska pismenost za djecu

Jelena Filipović; Ružica, Brečić

VODITI IZ NADOLAZEĆE BUDUĆNOSTI

Prijelaz ekonomije iz egosustava u ekosustav

Kaufer, Katrin; Scharmer, Otto

Akcija!

ODRAST

Pojmovnik za novu eru

Demaria, Federico; Giorgos, Kallis

DIJETE – ISTRAŽIVAČ I STVARALAC

Igra, istraživanje i stvaranje djece rane i predškolske dobi

Došen Dobud, Anka

GOSPODARSKA DIPLOMACIJA

Izbrani nacionalni modeli

Žirovčić, Dubravko