Akcija!
ODNOSI S JAVNOŠĆU - Naruči svoju knjigu

ODNOSI S JAVNOŠĆU

Autor: Tkalac Verčič, Ana
Područje: Komunikacija, odnosi s javnošću, mediji
Karakter: udžbenik
Godina izdanja: 2016
Broj stranica: 449
Uvez: Tvrdi

34,00 

U području odnosa s javnošću, za studente i praktičare vrlo je važno postojanje izvrsnog lokalnog udžbenika. Ovo je idealan udžbenik za Hrvatsku koji će čitatelja upoznati s velikim brojem teorija relevantnih za studente i profesionalce svugdje u svijetu. Može se reći kako je ovaj udžbenik primjer globalne teorije odnosa s javnošću sa specifičnom primjenom u hrvatskim uvjetima.

Opis

O knjizi:

Prvi
sveučilišni udžbenik „Odnosi s javnošću“ autorice prof. dr. sc. Ane Tkalac
Verčič predstavlja izuzetno važan doprinos odnosima s javnošću kao suvremenoj
komunikacijskoj disciplini u Hrvatskoj. Nakon stručne recenzije Ministarstva
obrazovanja, znanosti i sporta „Odnosi s javnošću“ postala je prva knjiga koja
objedinjuje praktično i teorijsko znanje u našoj struci i ima status
sveučilišnog udžbenika.

Kroz
petnaest poglavlja knjiga obrađuje teme povijesti odnosa s javnošću, teorija
komunikacije, kriznih komunikacija, društvenih medija, odnosa s javnošću te
marketinga. Također, ono po čemu se ova knjiga posebno ističe su praktični
primjeri koje su kroz studije slučaja predstavili vrsni stručnjaci odnosa s
javnošću s našeg područja.

James
E. Gruning, profesor emeritus s Odjela za komunikologiju Sveučilišta u
Marylandu (SAD) ističe kako je važnost ove knjige upravo u pristupu čitateljima
koje se upoznaje s velikim brojem teorija relevantnih za studente i
profesionalce svugdje u svijetu. Ističe da teorije obuhvaćaju ulogu odnosa s
javnošću u organizacijskom strateškom menadžmentu, odnos različitih funkcija
menadžmenta i odnosa s javnošću, teorije javnosti i dionika, komunikacijske
teorije poput teorije difuzije, teorije postavljanja dnevnog reda, persuazije,
dvosmjerne komunikacije i etike te naglašava: „Autorica dodatno izlaže program
akcijskog planiranja, provođenja i evaluacije programa odnosa s javnošću. K
tome pojašnjava važnost provođenja istraživanja, identifikacije problema,
postavljanja ciljeva i planiranja prije provođenja programa – korak koji većina
praktičara u svijetu (pa vjerojatno i Hrvatskoj) uglavnom zanemaruje.“

Iz sadržaja:

DEFINIRANJE
ODNOSA S JAVNOŠĆU / Ciljevi poglavlja / Uvod / Što su odnosi s
javnošću? /Javnosti odnosa s javnošću / Funkcije odnosa s javnošću
/Profesionalizam u odnosima s javnošću / Profil stručnjaka za odnose s javnošću
/ Obrazovanje / Prikaz slučaja / Predstavljanje stručnjaka /Pitanja za
ponavljanje / Popis izvora / POVIJEST
ODNOSA S JAVNOŠĆU / Ciljevi poglavlja / Uvod / Povijesni razvoj odnosa s
javnošću / Odnosi s javnošću u hrvatskoj / Stanje struke danas / Budućnost /
Prikaz slučaja / Predstavljanje stručnjak
/ Popis izvora / SMJEŠTAJ ODNOSA
S JAVNOŠĆU U ORGANIZACIJSKU STRUKTURU / Ciljevi poglavlja / Uvod / Razvoj
odnosa s javnošću unutar organizacije / Odnosi s javnošću u upravi organizacije
/ Odnosi s javnošću kao dio strateškog upravljanja / Interni odjel / Suradnja s
drugim odjelima u organizaciji / Agencije za odnose s javnošću / Prikaz slučaja
/ Predstavljanje stručnjaka /
Pitanja za povavljanje / Popis izvora / TEORIJE
KOMUNIKACIJE / Ciljevi poglavlja / Uvod / Ciljevi komunikacije u odnosima s
javnošću / Osnovni model komunikacije / Teorije masnovne komunikacije /
Persuazija / Čimbenici uvjeravajuće ( Persuazivne ) komunikacije / Etičnost
uvjeravanja / Prikaz slučaja / Predstavljanje stručnjaka / Pitanja za
ponavljanje / Popis izvora / JAVNOSTI / Ciljevi
poglavlja / Uvod / Definiranje javnosti / Vrste javnosti / Obilježja javnosti /
Situacijska teorija komunikacijskog ponašanja / Ključne javnosti u odnosima
s javnošću / Prikaz slučaja / Predstavljanje stručnjaka
/ Pitanja za ponavljanje / Popis izvora / DEFINIRANJE
KOMUNIKACIJSKOG PROBLEMA / Ciljevi poglavlja / Uvod / Proces odnosa s
javnošću / Istraživanje kao dio definiranja problema i/ili procjene /
Definiranje problema ili prilike / Prikaz slučaja / Predstavljanje stručnjaka /
Pitanja za ponavljanje / Popis izvora /
PLANIRANJE PROGRAMA / Ciljevi poglavlja / Uvod / Zašto planirati? /
Različiti pristupi planiranju / Elementi plana programa / Pretvaranje plana u
prijedlog projekta / Obilježja dobrog plana / Prikaz slučaja / Predstavljanje
stručnjaka / Pitanja za ponavljanje / Popis izvora / AKCIJA I KOMUNIKACIJA / / Ciljevi
poglavlja / Uvod / Razlika između akcije i komunikacije / Taktike i
tradicionalne javnosti / Provedba taktike / Prikaz slučaja / Predstavljanje
stručnjaka / Pitanja za ponavljanje / Popis izvora / VREDNOVANJE / Ciljevi poglavlja / Uvod / Pravuila istraživanja u
odnosima s javnošću / Vrste istraživanja u odnosima s javnošću / Metode
istraživanja u odnosima s javnošću / Vrednovanje programa / Mjerenje rezultata
odnosa s javnošću / Prikaz slučaja / Predstavljanje stručnjaka / Pitanja za
ponavljanje / Popis izvora / ODNOSI S
INTERNIM JAVNOSTIMA / / Ciljevi
poglavlja / Uvod / Definicija interne komunikacije / Organizacijski smještaj
interne komunikacije / Funkcije interne komunikacije / Procesi interne
komunikacije / / Prikaz slučaja / Predstavljanje stručnjaka / Pitanja za
ponavljanje / Popis izvora / KRIZNA
KOMUNIKACIJA / Ciljevi poglavlja / Uvod / Upravljanje u kriznoj situaciji /
Planiranje krizne komunikacije / Upravljanje ugledom / Upravljanje temama od
javne važnosti / Prikaz slučaja / Predstavljanje stručnjaka / Pitanja za
ponavljanje / Popis izvora / ODNOSI S
JAVNOŠĆU I MARKETING / Ciljevi poglavlja / Uvod / Okvir odnosa funkcija
odnosa s javnošću i marketinga u organizacijama / Primjena tehnika odnosa s
javnošću u marketinškom miksu / Budućnost odnosa s javnošću i marketinga /  Prikaz slučaja / Predstavljanje stručnjaka /
Pitanja za ponavljanje / Popis izvora / ODNOSI
S JAVNOŠĆU I MEDIJI / Ciljevi poglavlja / Uvod / Odnosi s javnošću i mediji
/ Odnosi s medijima / Vrednovanje odnosa s medijima / Prikaz slučaja /
Predstavljanje stručnjaka / Pitanja za ponavljanje / Popis izvora / ETIČNI ODNOSI S JAVNOŠĆU / Ciljevi
poglavlja / Uvod / Odrednice struke / Korporativna društvena odgovornost /
Etički kodeksi udruga za odnose s javnošću / / Prikaz slučaja / Predstavljanje
stručnjaka / Pitanja za ponavljanje / Popis izvora / ODNOSI S JAVNOŠĆU I DRUŠTVENI MEDIJI / Ciljevi poglavlja / Uvod /
Odnosi s javnošću i internet / Društvene posljedice digitalne komunikacije /
Istraživanje na mreži / Prikaz slučaja / Predstavljanje stručnjaka / Pitanja za
ponavljanje / Popis izvora / LITERATURA

Dodatne informacije

Godina izdanja

Autor

Tkalac, Verčič Ana

Izdavač

Hrvatska udruga za odnose s javnošću

Broj stranica

Uvez

Tvrdi

Karakter

udžbenik

ISBN