INTERPERSONALNA KOMUNIKACIJA - Naruči svoju knjigu

INTERPERSONALNA KOMUNIKACIJA

Gdje se misli susreću
Autor: Reardon, Kathleen K.
Područje: Komunikacija, odnosi s javnošću, mediji
Karakter: stručno-popularna
Godina izdanja: 1998
Broj stranica: 208
Uvez: Meki

131,25 Kn

Bez komuniciranja nema ni proizvodnje a ni stvaranja i održavanja ljudskih odnosa. Stoga ne čudi što se u životnoj praksi, posebno u razvijenijim zemljama, komunikologiji i njezinim rezultatima posvećuje sve više pažnje u životnoj praksi – bez obzira na to bila ta praksa javna ili privatna, gospodarska, politička ili neka druga i da se, sukladno tome, sve više uvodi u nastavu škola na svim razinama.

Više o knjizi – recenzije i sadržaj

Iz sadržaja:

Uvod u studij ljudske komunikacije / Značajke interpersonalne komiunikacije / Povijest proučavanja interpersonalne komunikacije/ Mladi komunikator / interpersonalna komunikacijska kompetencija / Konverzacija / Persuazija / O naravi odnosa / Interpersonalna komunikacija u različitim kontekstima (komunikacija u malim grupama, komuniciranje među pripadnicima različitih kultura…

Dodatne informacije

Godina izdanja

Izdavač

Alinea

Karakter

stručno-popularna

Autor

Reardon, Kathleen K.

Broj stranica

Uvez

Meki

ISBN