MSFI / HSFI - Naruči svoju knjigu

MSFI / HSFI

Autor: Skupina autora
Područje: Financije i računovodstvo
Karakter: stručna
Godina izdanja: 2016
Broj stranica: 956
Uvez: Meki

23,23 

Knjiga sadrži u potpunosti preuzete Međunarodne računovodstvene standarde izvješčivanja kao i hrvatske standarde

Nema na zalihi

Knjiga nije dostupna!

SKU: ddd37a154853 Kategorija:

Opis

O knjizi:

Izdanje uključuje u potpunosti preuzete Međunarodne računovodstvene standarde financijskog izvještavanja koji obuhvaćaju Međunarodne računovodstvene standarde, njihove dopune i povezana Tumačenja objavljene u Službenom listu Europske unije koji započinju s Uredbom Komisije br. 1126/2008. od 3. studenog 2008. o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda, te uključuju sve izmjene i dopune zaključno do Uredba Komisije 2441/2015 od 18. prosinca 2015. Sadrži i Hrvatske standarde financijskog izvještavanja objavljene u Narodnim novinama 86 iz 2015. godine koji se primjenjuju na godišnje financijske izvještaje od 1. siječnja 2016. godine.

Iz sadržaja:

MEĐUNARODNI STANDARDI FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA

MRS 1 – Prezentiranje financijskih izvještaja 3

MRS 2 – Zalihe 31

MRS 7 – Izvještaj o novčanim tokovima 38

MRS 8 – Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i greške 48

MRS 10 – Događaji nakon izvještajnog razdoblja 59

MRS 11 – Ugovori o izgradnji 64

MRS 12 – Porez na dobit 72

MRS 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema 100

MRS 17 – Najmovi 116

MRS 18 – Prihodi 128

MRS 19 – Primanja zaposlenika 135

MRS 20 – Računovodstvo državnih potpora i objavljivanje državne pomoći 173

MRS 21 – Učinci promjena tečaja stranih valuta 179

MRS 23 – Troškovi posudbe 191

MRS 24 – Objavljivanje povezanih osoba 196

MRS 26 – Računovodstvo i izvješćivanje o mirovinskim planovima 203

MRS 27 – Nekonsolidirani financijski izvještaji 210

MRS 28 – Udjeli u pridruženim subjektima i zajedničkim pothvatima 216

MRS 29 – Financijsko izvještavanje u hiperinflacijskim gospodarstvima 225

MRS 32 – Financijski instrumenti: prezentiranje 231

MRS 33 – Zarada po dionici 262

MRS 34 – Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine 279

MRS 36 – Umanjenje imovine 290

MRS 37 – Rezerviranja, nepredviđene obveze i nepredviđena imovina 326

MRS 38 – Nematerijalna imovina 339

MRS 39 – Financijski instrumenti: priznavanje i mjerenje 364

MRS40 – Ulaganja u nekretnine 443

MRS 41 – Poljoprivreda 458

MRFI 1 – Prva primjena Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja 467

MSFI 2 – Plaćanje temeljeno na dionicama 493

MSFI 3 – Poslovna spajanja 523

MSFI 4 – Ugovori o osiguranju 559

MSFI 5 – Dugotrajna imovina namijenjena prodaji i prestanak poslovanja 579

MSFI 6 – Istraživanje i procjena mineralnih resursa 592

MSFI 7 – Financijski instrumenti: objavljivanje 596

MSFI 8 – Poslovni segmenti 626

MSFI 10 – Konsolidirani financijski izvještaji 635

MSFI12 – Objavljivanje udjela u drugim sbjektima 692

MSFI13 – Mjerenje fer vrijednosti 708

IFRIC TUMAČENJE 1 – Promjene u troškovima demontaže, uklanjanja,

obnavljanja i sličnih obveza 744

IFRIC TUMAČENJE 2 – Udjeli članova u zadružnim subjektima i slični instrumenti 747

IFRIC TUMAČENJE 4 – Utvrđivanje sadrži li sporazum najam 755

IFRIC TUMAČENJE 5 – Udjeli u fondovima za stavljanje pogona, uklanjanje, obnavljanje

i sanaciju okoliša 759

IFRIC TUMAČENJE 6 – Obveze koje proizlaze iz sudjelovanja na specifičnim tržištima –

otpad električne i elektroničke opreme 762

IFRIC TUMAČENJE 7 – Primjena prepravljanja prema MRS 29 – Financijsko izvještavanje u

hiperinflacijskim gospodarstvima 764

IFRIC TUMAČENJE 9 – Ponovna procjena ugrađenih derivata 766

IFRIC TUMAČENJE 10 – Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine i umanjenje

imovine 769

IFRIC TUMAČENJE 12 – Sporazumi o koncesiji za usluge 771

IFRIC TUMAČENJE 13 – Programi nagrađivanja lojalnosti kupaca 778

IFRIC TUMAČENJE 14 – MRS 19 – Ograničenja povezana s imovinom planova definiranih

primanja, zahtjevi za minimalno financiranje i njihova interakcija 781

IFRIC TUMAČENJE 15 – Ugovori o izgradnji nekretnina 786

IFRIC TUMAČENJE 16 – Zaštita neto ulaganja u inozemno poslovanje 790

IFRIC TUMAČENJE 17 – Raspodjela nenovčane imovine vlasnicima 799

IFRIC TUMAČENJE 18 – Prijenos imovine s kupaca 802

TUMAČENJE 19 MOTFI-ja – Zatvaranje financijskih obveza glavničkim instrumentima 805

TUMAČENJE OTMSFI-ja 20 – Troškovi uklanjanja otkrlvke u proizvodnoj fazi

površinskog kopa 807

IFRIC TUMAČENJE 21 – Pristojbe 810

SIC TUMAČENJE 7 – Uvođenje eura 813

SIC TUMAČENJE 10 – Državna pomoć – bez određene povezanosti s

poslovnim aktivnostima 815

SIC TUMAČENJE 15 – Poslovni najmovi – poticaji 816

SIC TUMAČENJE 25 – Porez na dobit – promjene u poreznom tretmanu

subjekta ili njegovih dioničara 817

SIC TUMAČENJE 27 – Procjena sadržaja transakcija koje uključuju pravni oblik najma 818

SIC TUMAČENJE 29 – Sporazumi o koncesiji usluga: objavljivanje 821

SIC TUMAČENJE 31 – Prihod – nenovčane transakcije koje uključuju usluge oglašavanja 823

SIC TUMAČENJE 32 – Nematerijalna imovina – troškovi web stranica 824

HRVATSKI STANDARDI FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA

Odluka o objavljivanju Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja 829

Okvir za primjenu Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja 830

HSFI 1 – Financijski izvještaji 838

HSFI 2 – Konsolidirani financijski izvještaji 843

HSFI 3 – Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i pogreške .. 860

HSFi 4 – Događaji nakon datuma bilance 867

HSFI 5 – Dugotrajna nematerijalna imovina 870

HSFI 6 – Dugotrajna materijalna Imovina 878

HSFI 7 – Ulaganja u nekretnine 887

HSFI 8 – Dugotrajna imovina namijenjena prodaji i prestanak poslovanja 891

HSFI 9 – Financijska imovina 897

HSFI 10 – Zalihe 903

HSFI 11 – Potraživanja 909

HSFI 12 – Kapital 915

HSFI 13 – Obveze 920

HSFI 14 – Vremenska razgraničenja 924

HSFI 15 – Prihodi 929

HSFI 16 – Rashodi 935

HSFI 17 – Poljoprivreda 940

Pojmovnik 942

Dodatne informacije

Autor

Karakter

Godina izdanja

Broj stranica

Uvez

ISBN

Izdavač

Povezane knjige - Naša preporuka