AMBALAŽA ZA PAKIRANJE NAMIRNICA - Naruči svoju knjigu

AMBALAŽA ZA PAKIRANJE NAMIRNICA

Autor: Galić, Kata; Vereš, Martin; Vujković, Ivan
Područje: Novi društveni i ekonomski procesi
Karakter: stručna
Godina izdanja: 2002
Broj stranica: 441
Uvez: Meki

39,58 

Nema na zalihi

Knjiga nije dostupna!

Opis

Sadržaj:

UVOD/ FUNKCIJA MABALAŽE/ PODJELA AMBALAŽE/ METALNA AMBALAŽA/ STAKLENA AMBALAŽA/ POLIMERNA AMBALAŽA/ PAPIRNA I KARTONSKA AMBALAŽA/ VIŠESLOJNA AMBALAŽA/ DRVENA AMBALAŽA/ PALETE/ SPREMNICI/ METODE PAKIRANJA/ ZAŠTITA OKOLIŠA/ ZAKONSKI PROPISI

O knjizi:

Dvadeseto stoljeće karakterizirano je brzim razvojem u području ambalaže i pakiranja. Najizrazitija karakteristika tog razdoblja ogleda se u razvoju, promociji i proizvodnji novih vrsta ambalažnih materijala i ambalaže općenito. Zahvaljujući napretku u području pakiranja, došlo je do ekspanzije modernog načina prodaje namirnica. Uvidjelo se da uspjeh na tržištu uvelike ovisi o vrsti ambalaže, njezinoj kvaliteti, dizajnu … Na temelju toga pokazala se potreba za stručnim osposobljavanjem i pripremom kadrova za rad u području pakiranja namirnica.

Rukopis knjige pozitivno su ocijenili recenzenti: dr. sc. Katarina Berković, redovita profesorica Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Marijan Šeruga, redoviti profesor Prehrambeno – tehnološkog fakulteta Sveučilišta J.J. Strosmayer u Osijeku i dr. sc. Andrej Plestenjak, docent Biotehničkog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani, a Senat Sveučilišta u Zagrebu dodijelio je status sveučilišnog udžbenika.

Dodatne informacije

Godina izdanja

Karakter

stručna

Broj stranica

Uvez

Meki

Autor

, ,

ISBN

Izdavač