BUDŽETIRANJE KAPITALA - Naruči svoju knjigu

BUDŽETIRANJE KAPITALA

Procjena investicijskih projekata - Drugo prošireno izdanje
Autor: Dedi, Lidija; Orsag, Silvije
Područje: Investiranje i osiguranje
Karakter: udžbenik
Godina izdanja: 2011
Broj stranica: 416
Uvez: Tvrdi

45,99 

Nema na zalihi

Knjiga nije dostupna!

SKU: 995 Kategorija:

Opis

Iz sadržaja:

Knjiga je, kao i prvo izdanje, podijeljena u osam cjelina. Na kraju knjige nalaze se dodaci. U prvoj se razmatraju opći problemi budžetiranja kapitala kao procesa donošenja dugoročnih investicijskih odluka u poduzeću i njihove kontinuirane primjene.

Drugi i treći dio posvećeni su kriterijima budžetiranja kapitala, odnosno, sasvim općenito metodama financijskog odlučivanja.

Četvrti dio obrađuje prognozu novčanih tokova investicijskih projekata, odnosno iznalaženje inkrementalnih novčanih tokova o kojima ovisi kreiranje buduće vrijednosti za dioničare.

Peti dio razmatra trošak kapitala i logično se nadovezuje na četvrti dio zaokružujući probleme procjene ulaznih parametara za primjenu metoda budžetiranja kapitala.

Šesti dio obrađuje budžetiranje kapitala u uvjetima rizika i neizvjesnosti.

Sedmi dio razmatra specifične teme vezane uz budžetiranje kapitala.

Zadnji, osmi dio razmatra nekonvencionalno budžetiranje kapitala. Riječ je o uvođenju strateških (stvarnih) opcija na buduće akcije koje projekt osigurava menedžmentu poduzeća kako bi osvojio veću sadašnju vrijednost od one koja se može predvidjeti konvencionalnom analizom.

O knjizi:

Budžetiranje kapitala jedna je od najrazvijenijih tehnika financijske analize. To je ujedno i jedno od najrazvijenijih područja interne financijske analize, odnosno, upravljačkog pristupa financijama poduzeća, sa značajnim implikacijama i na eksternu financijsku analizu kao i na područje poslovnih kombinacija.

Prvo izdanje knjige Budžetiranje kapitala inicirala je potreba studenata na tadašnjim dodiplomskim i poslijediplomskim studijima Ekonomskog fakulteta – Zagreb, ali i drugih ekonomskih fakulteta, kao i drugih fakulteta i visokih učilišta čijim je polaznicima bitno poznavanje i razumijevanje procesa donošenja financijskih odluka o dugoročnom investiranju novca i drugih sredstava u, primarno realne investicije koje poduzimaju poduzeća kao aktivni entiteti preko kojih se posreduju svi odnosi između proizvođača i potrošača u tržišnim privredama.

Polazeći od primarne namjene knjige studentskoj populaciji novo izdanje je posebno prilagođeno njihovim potrebama kroz formu izlaganja predmetne materije koja ističe ključne riječi na marginama teksta, pojašnjenja prikazane materije na brojnim hipotetičkim primjerima, sastavljena pitanja za ponavljanja koja trebaju olakšati studentima pripremanje neizbježivih ispita, kao i sastavljeni zadaci kojima se omogućava spremanje ispita.

Upotrebna vrijednost ove knjige ne iscrpljuje se samo na edukativnom području dodiplomskih i poslijediplomskih studija, već je upotrebljiva i za osposobljavanje praktičara u internoj i eksternoj financijskoj analizi. Zbog konkretne situacije domaće privrede nužno okrenute vanjskoj razmjeni, kao i zbog postojanja mnoštva malih poduzeća koja trebaju također kvantificirati svoje razvojne šanse u knjizi je posebno dodano poglavlje koje se bavi specifičnim temama vezanim za budžetiranje kapitala, kao što je međunarodno budžetiranje kapitala i budžetiranje kapitala za mala i srednja poduzeća, ali i za investicijske projekte društvenog, odnosno javnog karaktera.

Osim tehničkih izmjena koje su učinjene radi poboljšanja edukacijskog karaktera knjige u ovom izdanju napravljene su određene izmjene teksta i značajne dopune predmetne materije. Dopune se poglavito odnose na zadnje poglavlje knjige koje opisuje nekonvencionalno budžetiranje kapitala jer je protekom vremena od prvog izdanja na tome području budžetiranja kapitala nastalo i najviše inovacija, prvenstveno u svjetskoj financijskoj literaturi. Knjiga je, isto tako, opremljena dodacima koji su olakšali njezino korištenje kao udžbenika za proučavanje i studiranje materije budžetiranje kapitala, ali i kao priručnika za konkretnu upotrebu tehnike budžetiranja kapitala na rješavanju niza upravljačkih problema povezanih s, prvenstveno realnim investicijama. Riječ je o dodacima u kojima su priložene financijske tablice prilagođene potrebnim izračunima, tablice površina ispod normalne krivulje, te rješenja problema i zadataka postavljenih u pojedinim poglavljima.

Dodatne informacije

Godina izdanja

Izdavač

Masmedia

Karakter

udžbenik

Broj stranica

Uvez

Tvrdi

Autor

,