JAVNA NABAVA - Naruči svoju knjigu

JAVNA NABAVA

Pravni okvir sustava javne nabave od 2012. s uputama za primjenu
Autor: Dremel, Nada
Područje: Poslovanje
Karakter: stručna
Godina izdanja: 2012
Broj stranica: 248
Uvez: Meki

26,48 

Nema na zalihi

Knjiga nije dostupna!

SKU: 1053 Kategorija:

Opis

Iz sadržaja:  

UPUTE ZA PRIMJENU SUSTAVA JAVNE NABAVE/ NEKE BITNE ODREDBE ZAKONA O JAVNOJ NABAVI I PROVEDBENIH PROPISA/ Uvod/ Financijska sredstva za izvršenje ugovora o javnoj nabavi/ Plan nabave/ Ovlašteni predstavnici naručitelja/ Vrijednosni pragovi/ Sukob interesa/ Otvoreni postupak javne nabave/ Pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave/ Sklapanje ugovora za usluge iz dodatka II. B zakona/ Okvirni sporazum/ NOVI PODZAKONSKI PROPISI ZAKONA O JAVNOJ NABAVI/ Uvod/ Pravilnik o primjeni jedinstvenog rječnika javne nabave (cpv)/ Uredba o objavama javne nabave/ Uredba o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama/ Zaključak/ SPECIFIČNE NABAVE – NABAVA ZA POTREBE OBRANE I SIGURNOSTI I ZA POTREBE DIPLOMATSKO-KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTVA/ Uvod/ Primjena zakona o javnoj nabavi/ Nabava za potrebe obrane i sigurnosti/ Nabava za potrebe diplomatsko/konzularna predstavništva/ Postupci sklapanja ugovora u dmku/ Mišljenje nadležnih službi mvep-a/ Pravna zaštita/ Službeni jezik dmku/ PREGLED NEKIH ROKOVA U SUSTAVU JAVNE NABAVE/ Bez obzira na vrstu postupka/ Otvoreni postupak javne nabave/ Ograničeni postupak/ Pregovarački postupak s prethodnom objavom/ Pregovarački postupak bez prethodne objave/ Okvirni sporazum sklopljen s više gospodarskih subjekata i u njemu su određeni svi uvjeti za sklapanje ugovora o javnoj nabavi/ Okvirni sporazum sklopljen s više gospodarskih subjekata i u njemu nisu određeni svi uvjeti za sklapanje ugovora o javnoj nabavi/ Javne usluge iz dodatka ii. B zakona o javnoj nabavi/ PRAVNA ZAŠTITA I NADZOR NAD PROVEDBOM ZAKONA O JAVNOJ NABAVI/ Uvod/ Opće odredbe o pravnoj zaštiti/ Žalba – način izjavljivanja, rokovi, postupanje naručitelja i drugih stranaka postupka/ Postupanje naručitelja u vezi sa žalbom/ Žalba –sadržaj i suspenzivni učinak/ Zahtjev za odobrenjem nastavka postupka javne nabave i/ili sklapanja ugovora o javnoj nabavi i privremene mjere/ Odlučivanje državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave/ Naknada i troškovi žalbenog postupka/ Sudska zaštita protiv odluka državne komisije, naknada štete i ništetnost ugovora o javnoj nabavi/ Nadzor nad provedbom zakona o javnoj nabavi/ Prekršaji/ Kaznena djela u javnoj nabavi/ PRAVNI OKVIR/ ZAKON O JAVNOJ NABAVI/ PRAVLINIK O POPISU OBVEZNIKA PRIMJENE ZAKONA O JAVNOJ NABAVI/ PRAVILNIK O JAVNOJ NABAVI U DIPLOMATSKIM MISIJAMA I KONZULARNIM UREDIMA/ UREDBA O OBJAVAMA JAVNE NABAVE/ Tekst uredbe o objavama javne nabave/ Standardni obrasci uredbe o objavama javne nabave/ UREDBA O NAČINU IZRADE I POSTUPANJU S DOKUMENTACIJOM ZA NADMETANJE I PONUDAMA/ PRAVILNIK O PRIMJENI JEDINSTVENOG RJEČNIKA JAVNE NABAVE (CPV)/ Tekst pravilnika o primjeni jedinstvenog rječnika javne nabave (cpv)/ Prilozi pravilnika o primjeni jedinstvenog rječnika javne nabave (cpv)/ Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave/ Uredba o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi  

O knjizi: 

Sustav javne nabave bitno se promijenio od 1. siječnja 2012. U knjizi su u prvom dijelu dani praktični naputci za postupke izmijenjene javne nabave, a u drugom dijelu knjige dani su propisi iz sustava javne nabave. Treći dio je sadržan u CD-u a odnosi se na ostale podzakonske  propise koji, zbog svog opsega, nisu mogli biti uvršteni u tiskani dio knjige.

Dakle, ova knjiga sadrži najaktualnije naputke i tekstove propisa (Zakona i dr.) koji su važeći za  primjenu.

Dodatne informacije

Godina izdanja

Karakter

stručna

Uvez

Meki

Broj stranica

Izdavač

Autor