ANALIZA POSLOVNE USPJEŠNOSTI - Naruči svoju knjigu

ANALIZA POSLOVNE USPJEŠNOSTI

130 ključnih pokazatelja performanse i mjerila za kontroling
Autor: Belak, Vinko
Područje: Financije i računovodstvo
Karakter: stručna
Godina izdanja: 2014
Broj stranica: 388
Uvez: Meki

41,81 

Usmjerenje na primjere iz prakse! Nakon obrade financijskih pokazatelja, data su dva primjera koja pomažu analitičarima pri konstrukciji konkretnih modela uspješnosti utemeljenih na modelima Balanced Scorecard i EFQM. Ta dva modela sadržavaju i nefinancijske pokazatelje poput motivacije zaposlenih, kvalitete vodstva, odnosa prema kupcima i slično. Nefinancijski pokazatelji bi trebali otkriti kakvi će se razultati vjerojatno pojaviti u budućnosti.

Nema na zalihi

Knjiga nije dostupna!

SKU: 1164 Kategorija:

Opis

Iz sadržaja: 

PREDGOVOR/ 1. SMISAO I KORISTI OD ANALIZE POSLOVNE USPJEŠNOSTI, FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA I UTVRĐIVANJA KLJUČNIH POKAZATELJA FINANCIJSKE PERFORMANSE/ 2. ODNOS IZMEĐU FINANCIJSKIH I NEFINANCIJSKIH POKAZATELJA PERFORMANSE/ 3. JE LI MOGUĆE NA TEMELJU ANALIZE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA REALNO PROCJENITI FINANCIJSKO STANJE PODUZEĆA? 4. PODRUČJA UTVRĐIVANJA KLJUČNIH POKAZATELJA FINANCIJSKE PERFORMANSE% 5. PRIPREME ZA ANALIZU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA / 6. KLJUČNI POKAZATELJI AKTIVNOSTI/ Kretanje prihoda/ Koedicijent obrtaja aktive/ …/ 7. KLJUČNI POKAZATELJI ZARADE I PROFITABILNOSTI / Definicija profita i zarade u mjerenju profitabilnosti/ Mjerenje povrata investirano/ Povrat na korišteni kapital/ Mjerenje profitabilnosti pomoću novčanih pokazatelja/…/ 8. KLJUČNI POKAZATELJI LIKVIDNOSTI / Radni kapital kao pokazatelj performansne i osnove mjerenja likvidnosti/ Brzi odnos ili ubrzana likvidnost kao pokazatelj performanse likvidnosti/ Odnos novčanog tijeka i tekućih obveza kao pokazatelj performanse likvidnosti/ …./ 9. KLJUČNI POKAZATELJI SOLVENTNOSTI / Stupanj zaduženosti kao pokazatelj performanse solventnosti/ Financijska snaga kao pokazatelj performanse solventnosti/ Odnos ukupnih obveza i vlasničkoga kapitala kao pokazatelj performanse solventnosti/ …/ 10. POKAZATELJ PERFORMANSE O STVARANJU NOVE VRIJEDNOSTI / Neto preostali profit/ Dodana vrijednost kao pokazatelj performanse/  Ekonomska dodana vrijednost kao pokazatelj performanse stvaranja vrijednosti/ Tržišna dodana vrijednost kao pokazatelj performanse stvaranja vrijednosti/ 11. POKAZATELJI INVESTIRANJA KAO MJERILA PERFORMANSE/ Zarada po dionici/ Dividenda po dionici/ Prinos po dionici/ Prihod od prodaje po dionici/ …/ 12. POKAZATELJ EFIKASNOSTI KAO MJERILA PERFORMANSE/ Efikasnost korištenja troškova / Utjecaj gubitka na bilancu i pokazatelje performanse/ Poslovne poluge kao pokazatelji performanse/ Poslovna poluga točke pokrića/ Prihodo po zaposlenom kao mjerilo performanse efikasnosti/ …/ 13. SLOŽENI MODELI ZA MJERENJE I PREDVIĐANJE PERFORMANSE / 14. ANALIZA SWOT ZA PODUZEĆE „DOBRIĆ“ D.D./ 15. MODEL BALANCED SCORECARD STRATEGIJE MJERENJA I RAZVOJA PERFORMANSI/ Izvori nastanka modela Balanced Scorecard i osnovna definicija/ Temeljan konstrukcija modela Balanced Scorecard/ Lanac uzroka i posljedica u BSC-u i kvantifikacija stategija/…/ 16. PROCJENA PERFORMANSI PODUZEĆA PRIMJENOM MODELA EFQM POSLOVNE IZVRSNOSTI/ 17. NUŽNE KOREKCIJE NAJVAŽNIJIH POKAZATELJA PERFORMANSE U SLUČAJU REVALORIZACIJE MATERIJALNE I NEMATERIJALNE IMOVINE/ Nužne korekcije računanja najvažnijih pokazatelja aktivnosti/ Nužne korekcije računanja najvažnijih pokazatelja profitabilnosti/ …./ 18. POKAZATELJI FINANCIJSKE PERFORMANSE KOD PODUZEĆA KOJA IMAJU ZANEMARIVO MALI KAPITAL I IMOVINU U ODNOSU NA PRIHODE / 19. PREGLED KLJUČNIH POKAZATELJA FINANCIJSKE PERFORMANSE / 20. RIJEČNIK IZRAZA NA ENGLESKOM JEZIKU ZA ANALIZU FINANCIJSKIH UZVJEŠTAJA / LITERATURA

O knjizi: 

Knjiga je logičan nastavak, a u nekim važnim poglavljima i zamjena za knjigu „ Menadžersko računovodstvo“ iz 1995. Glavna značajka knjige je da se ona bitno razlikuje od svih sličnih knjiga. Na poseban način obrađuje teme i područja iz analize poslovne uspješnosti, s usmjerenjem na primjere iz prakse. Posebno su obrađeni problemi koje većina autora izbjegava obraditi, zbog vrlo rizičnih zaključaka u vezi njih. U knjizi se nastoji za svaki pokazatelj, kada god je to moguće, istaknuti njegova kontrolna mjera kako bi sam pokazatelj dao smjernicu dobrog ili lošeg rezultata. Nakon obrade financijskih pokazatelja, data su dva primjera koja pomažu analitičarima pri konstrukciji konkretnih modela uspješnosti utemeljenih na modelima Balanced Scorecard i EFQM. Ta dva modela sadržavaju i nefinancijske pokazatelje poput motivacije zaposlenih, kvalitete vodstva, odnosa prema kupcima i slično. Nefinancijski pokazatelji bi trebali otkriti kakvi će se razultati vjerojatno pojaviti u budućnosti.

Dodatne informacije

Godina izdanja

Izdavač

RRiF

Karakter

stručna

Autor

Belak, Vinko

Broj stranica

Uvez

Meki

ISBN

Izdavač