EKONOMIKA I EKONOMSKE POLITIKE EUROPSKE UNIJE - Naruči svoju knjigu

EKONOMIKA I EKONOMSKE POLITIKE EUROPSKE UNIJE

Autor: Jovančević, Radmila
Područje: Novi društveni i ekonomski procesi
Karakter: udžbenik
Godina izdanja: 2021
Broj stranica: 430
Uvez: Meki

435,00 kn

Udžbenik se u cjelini odnosi na aktualnu problematiku djelovanja i razvoja Europske unije

SKU: 13437 Kategorija:

Opis

O knjizi:

Udžbenik “Ekonomika i ekonomske politike Europske unije” predstavlja opsežan tekst koji se sastoji od 15 poglavlja. U pisanju rukopisa sudjelovalo je 12 autora. Obuhvaćene teme značajne su s aspekta članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji budući da opisane politike makro i mikro razine vrijede i za hrvatsko gospodarstvo koje djeluje u navedenim okvirima.

Udžbenik predstavlja cjelovit, sustavan i iscrpan prikaz djelovanja Europske unije počevši od njezinih ciljeva, obilježja, institucionalnog okvira, preko detaljnog opisa i prikaza makroekonomskih politika s analizom relevantnih pokazatelja do prikaza obilježja mikroekonomskih politika potkrijepljenih analizom odabranih varijabli. Pri obradi tematike autori ulaze u dubinsku analizu problematike. Ekonomske politike su opisane detaljno, kronološki te su kod svake politike date analize relevantnih pokazatelja uz kvalitetnu argumentaciju.

Iz sadržaja:

PREDGOVOR XIV

I. DIO:

MAKROEKONOMSKE POLITIKE EU ROPSKE UNIJE 1

 

Radmila Jovančević

1. UČINCI RASTA I ČIMBENICI INTEGRACIJE UNUTARNJEG TRŽIŠTA EU 3

UVOD 3

1.1. EKONOMSKO ZNAČENJE EUROPE U SVJETSKOM GOSPODARSTVU 4

1.2. ODREDNICE DUGOROČNOG RASTA 9

1.3. PROŠIRENJE EU I EKONOMSKI UČINCI INTEGRACIJE 16

1.4. DUGOROČNI ODRŽIVI RAST EUROPSKE UNIJE 24

1.5. ULOGA UKUPNE FAKTORSKE PRODUKTIVNOSTI U PROCESU KONVERGENCIJE 28

1.6. SADAŠNJOST I BUDUĆNOST EUROPSKE INTEGRACIJE U UVJETIMA GLOBALIZACIJE 35

1.7. ZAKLJUČNA RAZMATRANJA 39

Sažetak 40

Pitanja i problemi 41

Literatura 42

 

Tomislav Globan

2. CILJEVI, INSTITUCIJE I PRORAČUN EUROPSKE UNIJE 45

UVOD 45

2.1. CILJEVI I NAČELA FUNKCIONIRANJA EUROPSKE UNIJE 45

2.2. INSTITUCIONALNI OKVIR EUROPSKE UNIJE 48

2.3. DONOŠENJE ODLUKA U EUROPSKOJ UNIJI 57

2.4. PRORAČUN EUROPSKE UNIJE 58

Sažetak 63

Pitanja i problemi 64

Literatura 65

 

Radmila Jovančević

3. OPTIMALNO VALUTNO PODRUČJE I GOSPODARSKI UČINCI JEDINSTVENE MONETARNE POLITIKE 67

UVOD 67

3.1. DOPRINOSI TEORIJI OPTIMALNOG VALUTNOG

PODRUČJA-OCA 68

3.2. FAZE RAZVOJA TEORIJA OPTIMALNIH VALUTNIH

PODRUČJA 68

3.3. KRITERIJI OPTIMALNOG VALUTNOG PODRUČJA 71

3.4. PREDNOSTI VALUTNOG PODRUČJA 73

3.5. TROŠKOVI VALUTNOG PODRUČJA 75

3.6. MOBILNOST RADNE SNAGE (MUNDELL) 80

3.7. OCJENA RELEVANTNOSTI KRITERIJA OPTIMALNOSTI 81

3.8. JE LI EUROPA OPTIMALNO VALUTNO PODRUČJE? 102

3.9. ZAKLJUČNA RAZMATRANJA 104

Sažetak 105

Pitanja i problemi 106

Literatura 107

 

Vladimir Arčabić

4. POSLOVNI CIKLUSI U EUROPSKOJ UNIJI 109

UVOD 109

4.1. TEORIJE POSLOVNIH CIKLUSA 110

4.2. ŠOKOVI PONUDE I POTRAŽNJE 113

4.3. USKLAĐENOST POSLOVNIH CIKLUSA I UTJECAJ NA MONETARNU POLITIKU 118

4.4. UTJECAJ KORONAKRIZE I ODGOVOR EKONOMSKE POLITIKE

U EUROPSKOJ UNIJI 126

Sažetak 129

Pitanja i problemi 131

Literatura

 

Tomislav Globan

5. MONETARNA POLITIKA EUROPODRUČJA 135

| UVOD 135

5.1. CILJEVI I STRATEGIJA MONETARNE POLITIKE EUROPODRUČJA 135

5.2. INSTRUMENTI MONETARNE POLITIKE 137

5.3. MAASTRICHTSKI KRITERIJI 139

5.4. EVALUACIJA DJELOVANJA EUROSUSTAVA 147

Sažetak 152

Pitanja i problemi 153

Literatura 154

 

Alka Obadić, Vladimir Arčabić, Ozana Nadoveza Jelić

6. FISKALNA POLITIKA I KOORDINACIJA U EUROPSKOJ UNIJI 155

UVOD 155

6.1. FISKALNA POLITIKA U MONETARNOJ UNIJI I KLJUČNI KONCEPTI 156

6.2. KOORDINACIJA EKONOMSKIH POLITIKA U EUROPODRUČJU 160

6.3. DUŽNIČKA KRIZA I FISKALNA POLITIKA U EU 175

6.4. ZAKLJUČNA RAZMATRANJA 181

Sažetak 183

Pitanja i problemi 184

Literatura 185

Dodatak 6

 

Tomislav Globan

7. FINANCIJSKA TRŽIŠTA I EURO 189

UVOD 189

7.1. FINANCIJSKA INTEGRACIJA U EUROPSKOJ UNIJI 189

7.2. BANKARSKA UNIJA 195

7.3. UNIJA TRŽIŠTA KAPITALA 197

7.4 MEĐUNARODNA ULOGA EURA 200

Sažetak 202

Pitanja i problemi 203

Literatura 204

 

II. DIO:

MIKROEKONOMSKE POLITIKE EUROPSKE UNIJE 205

 

Marin Levaj

8. TRGOVINSKA POLITIKA EUROPSKE UNIJE 207

UVOD 207

8.1. GLOBALNA TRGOVINA I EU 207

8.2. REGIONALNA TRGOVINA I PROŠIRENA EUROPA 212

8.3. ZAJEDNIČKA CARINSKA TARIFA 214

8.4. EU TRGOVINSKA POLITIKA I SPORAZUMI 217

8.5. ZAKLJUČNA RAZMATRANJA 221

Sažetak 222

Pitanja i problemi 223

Literatura 224

 

Radmila Jovančević

9. ZAJEDNIČKA POLJOPRIVREDNA POLITIKA EUROPSKE UNIJE 225

UVOD 225

9.1. RANA FAZA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE EUROPSKE UNIJE 225

9.2. POSLJEDICE POLJOPRIVREDNE POLITIKE I PROMIJENJENE OKOLNOSTI 233

9.3. REFORMA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE (ZPP)… 237

9.4. ZAJEDNIČKA POLJOPRIVREDNA POLITIKA DANAS 241

9.5. BUDUĆA ZAJEDNIČKA POLJOPRIVREDNA POLITIKA NAKON 2020. GODINE 251

9.6. ZAKLJUČNA RAZMATRANJA 254

Sažetak 255

Pitanja i problemi 256

Literatura 257

 

Tomislav Sekur

10. KOHEZIJSKA POLITIKA EUROPSKE UNIJE 1 ODRŽIVI RAST 259

UVOD 259

10.1. EKONOMSKI RAZLOZI KOHEZIJSKE POLITIKE 259

10.2. EUROPSKI FONDOVI REGIONALNOG RAZVITKA 263

10.3. EFIKASNOST KOHEZIJSKE POLITIKE 268

10.4. NACIONALNA NASUPROT REGIONALNOJ KONVERGENCIJI.. 269

10.5. BUDUĆA KOHEZIJSKA POLITIKA U PROŠIRENOJ UNIJI 273

10.6. REGIONALNI INDEKS KONKURENTNOSTI 277

10.7. ZAKLJUČNA RAZMATRANJA 279

Sažetak 280

Pitanja i problemi 281

Literatura 282

 

Alka Obadić

11. EKONOMSKA INTEGRACIJA I TRŽIŠTE RADA 285

UVOD 285

11.1. INSTITUCIONALNI OKVIR TRŽIŠTA RADA EU 285

11.2. PRINCIPI DJELOVANJA TRŽIŠTA RADA 289

11.3. MEĐUNARODNE USPOREDBE POKAZATELJA TRŽIŠTA RADA.. 295

11.4. KARAKTERISTIKE POTRAŽNJE I PONUDE NA TRŽIŠTU RADA EU-28 298

11.5. VEZA IZMEĐU FLEKSIGURNOSTI I INSTITUCIJA I POLITIKA NA TRŽIŠTU RADA 308

11.6. DOSEZANJE CILJEVA STRATEGIJE EUROPA 2020. U PROŠIRENOJ EUROPI 312

11.7. ZAKLJUČNA RAZMATRANJA 314

Sažetak 314

Pitanja I problemi 315

Literatura 316

 

Tomislav Sekur

12. RAZVOJ I INDUSTRIJSKA POLITIKA EUROPSKE UNIJE 319

UVOD 319

12.1. ZNAČENJE INDUSTRIJE ZA EUROPSKU UNIJU 319

12.2. INDUSTRIJSKA POLITIKA EUROPSKE UNIJE I NJEZINI INSTRUMENTI 330

12.3. BUDUĆNOST INDUSTRIJSKE POLITIKE EUROPSKE UNIJE 337

12.4. ZAKLJUČNA RAZMATRANJA 340

Sažetak 340

Pitanja I problemi 341

Literatura 342

 

Lucija Rogić Dumančić

13. POLITIKA KONKURENTNOSTI EUROPSKE UNIJE 345

UVOD 345

13.1. NOVI IZAZOVI ZA EUROPU 21. STOLJEĆA 346

13.2. KONKURENTNOSTI KONKURENCIJA U EU 348

13.3. PRAVILA KONKURENTNOSTI NA ZAJEDNIČKOM JEDINSTVENOM TRŽIŠTU (ČLANAK 101.-109. SPORAZUMA) 354

13.4. SPRJEČAVANJE NARUŠAVANJA KONKURENCIJE 356

13.5. ZAKLJUČNA RAZMATRANJA 360

Sažetak 361

Pitanja i problemi 362

Literatura 363

 

Sanja Tišma, Jurica Šimurina, Iva Tolić

14. POLITIKA ZAŠTITE OKOLIŠA 365

UVOD 365

14.1. KONCEPT ODRŽIVOG RAZVOJA I GLOBALNA BRIGA ZA OKOLIŠ 365

14.2. POVIJESNI RAZVOJ POLITIKE ZAŠTITE OKOLIŠA U EUROPSKOJ UNIJI 368

14.3. STANJE OKOLIŠA U EUROPSKOJ UNIJI 374

14.4. ULOGA EU FONDOVA U OSTVARENJU CILJEVA POLITIKE ZAŠTITE OKOLIŠA 381

14.5. ZAKLJUČNA RAZMATRANJA 383

Sažetak 385

Pitanja i problemi 386

Literatura 387

 

Tomislav Gelo

15. ENERGETIKA I ENERGETSKA POLITIKA 389

UVOD 389

15.1. POTROŠNJA ENERGIJE I GOSPODARSKI RAZVOJ 389

15.2. ENERGETSKO TRŽIŠTE 391

15.3. ENERGETSKA POLITIKA 398

15.4. REZULTATI MJERA ENERGETSKE POLITIKE 406

15.5. ZAKLJUČNA RAZMATRANJA 412

Sažetak 413

Pitanja i problemi 414

Literatura 415

POPIS SLIKA 419

POPIS GRAFIKONA 421

POPIS TABLICA 427

POPIS OKVIRA 429

Dodatne informacije

Autor

Karakter

Godina izdanja

Broj stranica

Uvez

ISBN

Izdavač

Povezane knjige - M.E.P.-ova preporuka