EKONOMIKA TRGOVINE - Naruči svoju knjigu

EKONOMIKA TRGOVINE

Autor: Blaženka Knežević; Dario Dunković; Nikola Knego; Zdenko Segetlija
Područje: Poslovanje
Karakter: stručna
Godina izdanja: 2011
Broj stranica: 500
Uvez: Tvrdi

40,01 

Namjera je autora bila najprije pružiti teorijsku osnovicu ekonomike trgovine kao gospodarske djelatnosti, a potom i obraditi ekonomske stvarnosti trgovine kao gospodarske djelatnosti u sklopu gospodarskoga sustava kao i uz mjere ekonomske politike koje se odražavaju na tu gospodarsku djelatnost.

SKU: 967 Kategorija:

Opis

O knjizi:

Problematika distributivne trgovine postaje sve značajnija te zaokuplja pozornost teoretičara i praktičara, kako zbog razvijanja ponude sve većim obiljem robe i usluga tako i zbog širenja tržišta i uznapredovalih procesa internacionalizacije i globalizacije poslovanja. Posebno su u ovome području važni procesi koji su uzrokovali promjene u prije utvrđenim zakonitostima u razvoju distributivne trgovine. Međutim, i dalje se razvija podjela rada i sve veće korištenje trgovinskih gospodarskih subjekata tuđim uslugama. To, dalje, omogućuje porast proizvodnosti rada u trgovini. U svezi s time razvijaju se i nove funkcije trgovine. Trgovina je i dalje bitan čimbenik razvoja gospodarstva, ali njezini učinci nisu više tako očiti (npr. u broju zaposlenih ili u ostvarenom prometu), nego se mogu uočiti tek analizom cjeline vrijednosnih lanaca za pojedine proizvode i usluge. Takva su kretanja rezultat snažnoga tehnološkog zamaha, osobito razvoja informacijskih i komunikacijskih tehnologija i novih poslovnih modela koji se razvijaju na toj osnovici. Sve su to razlozi potrebe da ekonomici trgovine treba prilaziti s novih motrišta cjelokupnih gospodarskih sustava (regionalnih ili čak globalnog), a ne više samo nacionalnih gospodarstava. Knjiga Ekonomika trgovine napisana je sa svrhom da, prije svega, posluži kao udžbenik studentima ekonomskih fakulteta i visokih učilišta na kojima se izučava trgovina te logistika i marketing, na dodiplomskim i poslijediplomskim studijima. Isto tako knjiga će poslužiti i svima onima koji se u praksi bave trgovinom na bilo koji način. Gradivo u knjizi izabrano je prema nastavnim programima na spomenutim fakultetima. Namjera je autora bila najprije pružiti teorijsku osnovicu ekonomike trgovine kao gospodarske djelatnosti, a potom i obraditi ekonomske stvarnosti trgovine kao gospodarske djelatnosti u sklopu gospodarskoga sustava kao i uz mjere ekonomske politike koje se odražavaju na tu gospodarsku djelatnost.

Cjelokupno gradivo sadržano u ovome udžbeniku podijeljeno je na jedanaest sastavnih dijelova:
1. Uvodna razmatranja (prof. dr. sc. Zdenko Segetlija)
2. Ekonomika trgovine u sustavu ekonomskih znanosti (prof. dr. sc. Zdenko Segetlija)
3. Trgovina u gospodarskom sustavu (prof. dr. sc. Zdenko Segetlija)
4. Kratak pregled razvoja trgovine i teorijskih pristupa trgovini i tržištu (prof. dr. sc. Zdenko Segetlija i prof dr. sc. Nikola Knego)
5. Suvremeni razvojni procesi u trgovini (dr. sc. Dario Dunković)
6. Lokacija suvremene trgovine (prof. dr. sc. Nikola Knego)
7. Posebnosti ekonomike trgovine (prof. dr. sc. Nikola Knego)
8. Etičke norme i zakonski okviri trgovine (doc. dr. sc. Blaženka Knežević)
9. Usporedba distributivne trgovine Republike Hrvatske i članica Europske unije (doc. dr. sc. Blaženka Knežević)
10. Koncentracija distributivne trgovine u Republici Hrvatskoj i u odabranim europskim zamljama (doc. dr. sc. Blaženka Knežević)
11. Ekonomika elektroničke trgovine (doc. dr. sc. Blaženka Knežević).

Svojim pristupom i razradom gradiva autori ove knjige nastojali su ove složene fenomene učiniti što pristupačnijim čitateljima. Zahvalni će biti svima koji ih upozore na eventualne nedostatke, propuste ili nedovoljnu jasnoću, kako bi eventualna sljedeća izdanja bila potpunija, bolja i svrsishodnija. Zahvalnost za izdanje ove knjige autori iskazuju recenzentima: prof. dr. sc.Tonćiju Lazibatu, dekanu Ekonomskog fakulteta u Zagrebu i prof. dr. sc. Marijanu Kariću, profesoru Ekonomskog fakulteta u Osijeku.

Dodatne informacije

Godina izdanja

Karakter

stručna

Broj stranica

Uvez

Tvrdi

Autor

, , ,

ISBN

Izdavač