MEĐUNARODNA EKONOMIJA, Teorija i ekonomska politika - Naruči svoju knjigu

MEĐUNARODNA EKONOMIJA, Teorija i ekonomska politika

7. izdanje
Autor: Obstfeld, Maurice; P.Krugman, Paul
Područje: Novi društveni i ekonomski procesi
Karakter: udžbenik
Godina izdanja: 2009
Broj stranica: 680
Uvez: Tvrdi

84,94 

Opis

Iz sadržaja:

SADRŽAJ/ PREDGOVOR/ UVOD/ TEORIJA MEĐUNARODNE TRGOVINE/ Svjetska trgovina: pregled/ Proizvodnost rada i komparativna prednost: rikardijanski model/ Resursi, komparativna prednost i raspodjela dohotka/ Standardni model trgovine/ Ekonomije obujma, nesavršena konkurencija i međunarodna trgovina/ Međunarodna kretanja faktora proizvodnje/ VANJSKOTRGOVINSKA POLITIKA/ Instrumenti trgovinske politike/ Politička ekonomija trgovinske politike/ Trgovinska politika zemalja u razvoju/ Nesuglasice oko trgovinske politike/ TEČAJEVI I MAKROEKONOMIJA OTVORENOG GOSPODARSTVA/ Računovodstvo nacionalnog dohotka i platna bilanca/ Tečajevi i devizno tržište : Imovinski pristup/ Novac, kmatne stope i tečajevi/ Razine cijene i tečaj u dugom roku/ Proizvodnja i tečaj u kratkom roku/ Fiksni tečajevi i devizne intervencije/ MEĐUNARODNA EKONOMSKA POLITIKA/ Međunarodni monetarni sustav, 1870. – 1973. / Makroekonomska politika i koordinacija u uvjetima fluktuirajućeg tečaja/ Optimalna valutna područja i europsko iskustvo/ Globalno tržište kapitala: Rezultati i problemi ekonomske politike/ Zemlje u razvoju: rast, kriza i reforma/ MATEMATIČKI DODACI/ ZAHVALE/ KAZALO

O knjizi:

„Ovo je vodeći dodiplomski udžbenik iz međunarodne ekonomije. On nudi sveobuhvatno i razumljivo izlaganje glavnih tema iz međunarodne ekonomije od strane dvojice vrhunskih znanstvenika u tome području“ .

Gerald Willmann, Kielsko sveučilište

Svjetski poznati ekonomisti Paul R. Krugman i Maurice Obstfeld napisali su jasan, elegantan tekst koji je svaki put uspješnica i SAD – u i diljem svijeta.  Struktura mu je intuitivna i lako se može pratiti: svaka polovica knjige započinje s nekoliko temeljnih teorijskih poglavlja, a zatim se, u poglavljima koja slijede, te teorije primjenjuju na glavna pitanja ekonomske politike današnjega svjetskog gospodarstva.

Dodatne informacije

Godina izdanja

Karakter

udžbenik

Uvez

Tvrdi

Autor

Obstfeld, Maurice, Krugman, Paul R.

Broj stranica

ISBN

Izdavač