NOVINE U SUSTAVU JAVNE NABAVE U 2017. - Naruči svoju knjigu

NOVINE U SUSTAVU JAVNE NABAVE U 2017.

Autor: Čulina, Nina; Loboja, Ante; Palčić, Ivan; Vuić, Zoran
Područje: Poslovanje
Karakter: stručna
Godina izdanja: 2017
Broj stranica: 380
Uvez: Meki

26,54 

Vodič kroz najvažnije novine zakona o javnoj nabavi; priprema i postupak javne nabave i odredbe o ponudi, postupci javne nabave prema ZJN 2016, tehnike i instrumenti za elektroničku nabavu…

SKU: 1304 Kategorija:

Opis

Sadržaj:

VODIČ KROZ NAJVAŽNIJE NOVINE ZAKONA O JAVNOJ
NABAVI S OSVRTOM NA PRVI RAZLOZI DONOŠENJA NOVOG ZAKONA ( Ivan Palčić ) /
NOMOTEHNIKA ZJN
2016. I PODZAKONSKI PROPISI / KLJUČNE NOVINE ZJN 2016.  / PRVI DIO ZJN 2016 / Opće odredbe / Izuzeća
od primjene ZJN 2016 / Opća pravila / PRIPREMA POSTUPKA
JAVNE NABAVE I ODREDBE  O PONUDI (Nina
Čulina, Ante Loboja)
/ KOMUNIKACIJA NARUČITELJA I GOSPODARSKIH SUBJEKATA  / ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA I PRETHODNO
SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA  / DOKUMENTACIJA O NABAVI  / ODREĐIVANJE PREDMETA NABAVE I PODJELA NA
GRUPE / KRITERIJ ODABIRA PONUDE – EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA  / ODREDBE O PONUDI  / POSTUPCI JAVNE NABAVE
PREMA ZNJ 2016.(Nina Čulina, Ante Loboja
) / OTVORENI POSTUPAK / OGRANIČENI POSTUPAK
JAVNE NABAVE (JAVNI NARUČITELJI)  / Prvi
stupanj ograničenog postupka  / Drugi
stupanj ograničenog postupka / NATJECATELJSKI POSTUPAK UZ PREGOVORE ODNOSNO
PREGOVARAČKI POSTUPAK S PRETHODNOM OBJAVOM POZIVA NA NADMETANJE /
NATJECATELJSKI DIJALOG / PARTNERSTVO ZA INOVACIJE /  PREGOVARAČKI POSTUPAK JAVNE NABAVE BEZ
PRETHODNE /OBJAVE POZIVA NA NADMETANJE / DRUŠTVENE I DRUGE POSEBNE USLUGE / TEHNIKE I INSTRUMENTI ZA ELEKTRONIČKU NABAVU (Nina Čulina, Ante Loboja) / INSTITUT OKVIRNOG
SPORAZUMA  / DINAMIČKI
SUSTAV JAVNE NABAVE  / ELEKTRONIČKA
DRAŽBA  / ELEKTRONIČKI KATALOG  / PRAVNA ZAŠTITA U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE (Zoran Vuić) / PRAVO NA ŽALBU I PRAVA STRANAKA
ŽALBENOG POSTUPKA / IZJAVLJIVANJE ŽALBE /ROKOVI ZA IZJAVLJIVANJE ŽALBE
/POSTUPANJE NARUČITELJA U VEZI SA ŽALBOM / SADRŽAJ ŽALBE /SUSPENZIVNI UČINAK
ŽALBE I PRAVA STRANAKA /POSTUPANJE I ODLUKE DRŽAVNE KOMISIJE  / SUDSKA ZAŠTITA  / UPRAVNI NADZOR (Zoran Vuić) / PROVEDBA
UPRAVNOG NADZORA  / PREKRŠAJNE
ODREDBE  / JAVNA NABAVA SEKTORSKIH NARUČITELJA (Zoran Vuić) / SEKTORSKI NARUČITELJI  / POSEBNA
IZUZEĆA ZA SEKTORSKE NARUČITELJE / SKLAPANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI ZA
SEKTORSKE NARUČITELJE  / DODJELA UGOVORA
POVEZANIM DRUŠTVIMA / DJELATNOSTI IZRAVNO IZLOŽENE TRŽIŠNOM NATJECANJU /  VRSTE I ODABIR POSTUPKA JAVNE NABAVE  / POZIV ODABRANIM NATJECATELJIMA  / TEHNIKE I INSTRUMENTI ZA ELEKTRONIČKU I
ZBIRNU NABAVU / STAVLJANJE NA RASPOLAGANJE TEHNIČKIH SPECIFIKACIJA  / ODREĐIVANJE PREDMETA NABAVE I PODJELA PREDMETA
NA GRUPE  / ODREĐIVANJE ROKOVA /
OBAVIJESTI JAVNE NABAVE / KRITERIJI ZA KVALITATIVNI ODABIR GOSPODARSKOG
SUBJEKTA /  OSLANJANJE NA SPOSOBNOSTI
DRUGIH SUBJEKATA  / ZAKON
O JAVNOJ NABAVI /
DIO PRVI OSNOVNE ODREDBE /  Opće
odredbe  / Izuzeća /  Opća pravila
/ DIO DRUGI SKLAPANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI ZA JAVNE NARUČITELJE /
Postupci javne nabave / Tehnike i instrumenti za elektroničku i zbirnu nabavu /
Provedba postupka / Posebni režimi nabave / Izvještavanje i arhiviranje / DIO TREĆI SKLAPANJE UGOVORA JAVNOJ NABAVI ZA SEKTORSKE NARUČITELJE / Opće
odredbe / Postupci javne nabave / Tehnike i instrumenti za elektroničku i
zbirnu nabavu / provedba postupka / Izvještavanje / DIO
ČETVRTI PRAVNA ZAŠTITA / Opće odredbe / Izjavljivanje žalbe  / Sadržaj
i učinak žalbe / Odlučivanje
državne komisije  / Sudska zaštita i građanskopravne odredbe
/ DIO PETI POLITIKA JAVNE NABAVE / Nadležnosti središnjeg tijela državne uprave za  politiku
javne nabave  / Nadzor  / Izobrazba,
statistička izvješća i administrativna suradnja /DIO ŠESTI PREKRŠAJNE
ODREDBE / DIO SEDMI PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE / PRILOZI

 
Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

Izdavač

Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika

Uvez

Meki

Karakter

stručna

Autor

, , ,

ISBN