OPERACIJSKI MENADŽMENT U USLUGAMA - Naruči svoju knjigu

OPERACIJSKI MENADŽMENT U USLUGAMA

Autor: Prester, Jasna
Područje: Poslovanje
Karakter: stručna
Godina izdanja: 2014
Broj stranica: 376
Uvez: Meki

11,81 

S obzirom na to da predmetno djelo sadrži stvarne i hipotetske primjere  aktualnih problema iz područja menadžmenta usluga, nesumnjivo mogu biti zanimljivi širokom krugu korisnika, počevši od studenata, stručne javnosti te profesionalnih menadžera koji rade u uslugama!

SKU: 1172 Kategorija:

Opis

Iz sadržaja: 

Predgovor/ 1. Definiranje uslužnog operacijskog menadžmenta/ Uloga usluga u ekonomiji/ Uslužna strategija/Izazovi operacijskog menadžnenta/…/ 2. Tipovi uslužnih sustava / Schmennerova klasifikacija uslužnih sustava/ Chaseova klasifikacija uslužnih sustava/ Johnstonova klasifikacija usluga/ Odlučivanje u uslužnim poduzećima/ Razvoj nove usluge/ Zaključak poglavlja/ 3. Upotreba tehnologije u uslužnim procesima / Modeli korištenja tehnologije u uslugama/ Upotreba napredne tehnologije u uslugama/ Informacijska tehnologija kao izvor konkurentske prednosti/ zaključak poglavlja/ 4. Statistička kontrola procesa/ Općenito o kvaliteti usluga/ Kontrolne karte/ Upotreba kontrolnih karata u svrhu davanja garancija/ Poboljšanje kvalitete pomoću kontrolnih karata/ Zaključak poglavlja/ zadaci/ 5.Lokacija objekta i prostorni raspored/ Metoda rangiranja faktora/ Metoda centra gravitacije/ Metoda težinskih opterećenja/ Dodatna razmatranja/ Zaključak poglavlja/ Zadaci/ 6. Upravljanje repovima čekanja/ Model M/ M/1/ Model M/M/S/ Model M/D/1 s konstantnim vremenom usluživanja/ Model s ograničenom dužinom repa/ Model s ograničenom populacijom/ Zaključak poglavlja/ Zadaci/ 7. Predviđanje i planiranje/ Predviđanje/ Planiranje/ Zaključak poglavlja/ Zadaci iz oredviđanja/ Zadaci iz agregatnog planiranja/ 8. Menadžment prinosa / Prebukiranje/ Alokacija kapaciteta na različite segmente klijenata/ Pridjeljivanje različitih cijena različitim segmentima/ Informacijski sustav za menadžment prinosa/ Zaključak poglavlja/ Zadaci 9. Upravljanje zalihama / Periodički sustav nadgledanja/ Ekonomična količina naručivanja/ Popusti na količinu/ Točka ponovnog naručivanja/ Odabir dobavljača/ Zaključak poglavlja/ 10. Kontinuirano unapređivanje usluga/ Kontinuirano unapređivanje zsluga pitem TQM-a/ Kontinuirano unaprjeđenje- učenje na greškama/ Zaključak poglavlja/ Popis slika/ Popis tablica/ Bibliografija/ Kazalo pojmova/ Formule/ Površine ispod standardne normalne razdiobe/ Bilješka o autorici 

O knjizi: 

Djelo po svom sadržaju odgovara naslovu jer obrađuje područje operacijskog menadžmenta u uslugama. Metodički je prilagođeno suvremenom poimanju menadžmenta usluga u teorijskom smislu a uz uvažavanje rješenja suvremenih teorijskih i praktičnih stajališta najpriznatijih svjetskih autora iz predmetnog područja što se može vidjeti iz vrlo bogatog spektara korištene literature. Djelo je pisano na jednostavan, jasan i razumljiv način pa čitatelji mogu s lakoćom pratiti i razumjeti obrađenu materiju. Kroz tekst knjige autorica vodi čitatelje prema uobičajenom sadržaju tog predmeta slično kao što je to u udžbenicima iz svjetske literature.Autorica je koristila odgovarajuću domaću i stranu literaturu koja se odnosi na predmetno područje. Kroz materiju knjige ističu se primjeri i modeli pretežno preuzeti od američkih autora. To je uobičajeno u području menadžmenta s obzirom da kod nas nije prihvaćena praksa da se opisuje situacija u našim poduzećima.  S obzirom na to da predmetno djelo sadrži stvarne i hipotetske primjere  aktualnih problema iz područja menadžmenta usluga,  nesumnjivo mogu biti zanimljivi širokom krugu korisnika, počevši od studenata, stručne javnosti te profesionalnih menadžera koji rade u uslugama. Autorica se u djelu služi terminologijom koja u potpunosti odgovara terminologiji u aktualnoj teoriji i praksi menadžmenta u uslugama.

Dodatne informacije

Godina izdanja

Izdavač

Sinergija

Karakter

stručna

Autor

Prester, Jasna

Broj stranica

Uvez

Meki

ISBN

Izdavač