OSNOVE SUVREMENOG RAČUNOVODSTVA - Naruči svoju knjigu

OSNOVE SUVREMENOG RAČUNOVODSTVA

Autor: Belak, Vinko; Vudrić, Nenad
Područje: Financije i računovodstvo
Karakter: stručna
Godina izdanja: 2012
Broj stranica: 555
Uvez: Meki

39,82  (300,02 kn)

Nema na zalihi

Knjiga nije dostupna!

TEČAJ: 1 EUR = 7,53450 HRK SKU: 1085 Kategorija:

Opis

Iz sadržaja:

I DIO: POJAM, SADRŽAJ I PRIMJENA RAČUNOVODSTVA/ Uvod/Funkcioniranje računovodstvenog sustava, njegovo uređenje i informacije koje treba osigurati/ Ekonomski financijski model trgovačkog društva: prikaz pomoću bilance, računa dobiti/gubitka i novčanih tijekova/ Knjigovodstveni računi (konta) i oblikovanje poslovnih knjiga/ II DIO: KNJIŽENJE JEDNOSTAVNIH POSLOVNIH DOGAĐAJA I OBRAČUNA/ Primjena sustava poreza na dodanu vrijednost i njegov utjecaj na knjiženje/ Osnivanje trgovačkih društava/ Nematerijalna imovina/ Dugotrajna materijalna imovina/ Dani dugoročni krediti i depoziti/ Novac, kratkotrajna financijska imovina, kratkoročna potraživanja i aktivna vremenska razgraničenja (razred1)/ Obveze kao bilančna pozicija/ Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove/ Pasivna vremenska razgraničenja: odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja/ Zalihe sirovina i materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara (razred 3)/ Sirovine i materijal na zalihi/ Zalihe rezervnih dijelova/ Obračun utroška zaliha, sirovina i materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara/ Troškovi i ostali poslovni rashodi (razred 4)/ Formiranje zaliha proizvodnje/ Prodaja zaliha gotovih proizvoda i razduženje skladišta/ Formiranje zaliha robe u trgovini/ Prodaja robe u veleprodaji i razduženje skladišta/ Računovodstvo trgovine na malo/ Prijenos robe sa skladišta u prodavaonicu i obratno/ Rashodi i kriteriji za njihovo priznavanje/ Prihodi i kriteriji za njihovo priznavanje/ Razlika prihoda i rashoda financijske godine – bruto financijski rezultat/ Financijski rezultati poslovanja, obračun poreza na dobit i utvrđivanje neto – dobiti ili gubitka/ Zadržana dobit i reinvestirana dobit/ Knjiženje isplate dobiti/ Gubitak iznad visine kapitala/ III DIO: OBRAČUNSKA PLAĆANJA, PREDUJMOVI I KNJIŽENJE INOZEMNIH SREDSTAVA PLAĆANJA/ Obračunska plaćanja/ Oporezivanje danih i primljenih predujmova i modeli knjiženja u sustavu poreza na dodanu vrijednost/ Računovodstvo poslovanja s inozemstvom/ IV DIO: ODGOĐENI POREZI I VRIJEDNOSNA USKLAĐENJA/ Odgođena porezna imovina i odgođene porezne obveze/ V DIO: REVALORIZACIJA DUGOTRAJNE MATERIJALNE IMOVINE NA FER VRIJEDNOST/ Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine/ VI DIO: RAČUNOVODSTVO DUGOROČNE FINANCIJSKE IMOVINE/ Dugoročna financijska imovina/ VII DIO: KONAČNI OBRAČUNI I SASTAVLJANJE BRUTO – BILANCE/ Konačni obračuni i sastavljanje bruto – bilance/ VIII DIO: PRAKTIČNI PRIMJERI S IZRADOM FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA ZA MALE PODUZETNIKE/ Praktični primjeri knjiženja poslovne godine i izrade konačnog obračuna s financijskim izvješćima

O knjizi:

U knjizi su potanko objašnjeni modeli knjiženja i obračuna koji se u praksi najčešće pojavljuju, a posebice u računovodstvu malih i srednjih poduzeća. U posljednje je vrijeme došlo do mnogih promjena u računovodstvu i financijskom izvještavanju. Poduzetnici su podijeljeni na one koji su obveznici primjene Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja i na one koji su obveznici primjene Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja. Razlike se pojavljuju u obliku i sadržaju financijskih izvještaja i njihovu sadržaju, što do sada u Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja još nije obuhvaćeno.

 

Najveće su se promjene dogodile zbog promjena poreznih propisa koji sada omogućavaju, a u pojedinim situacijama obvezuju, da se rezultati poslovanja iskazani u računovodstvu razlikuju od rezultata iskazanih u poreznim izvještajima.

 

Velike promjene u odnosu na dosadašnju praksu nastale su u području obračuna amortizacije i priznavanja troška amortizacije u finacijskim izvještajima i poreznim izvještajima za sve poduzetnike.Sada se amortizacija u računovodstvu obračunava prema računovodstvenim propisima, a u poreznom izvještaju prema poreznim propisima, a ta se dva obračuna mogu bitno razlikovati.

 

Knjiga je prilagođena večini računovodstvenih programa i predmeta, a može biti korisna i profesionalnim računovođama, jer su mnoge složene stvari objašnjene na školski način, za što u profesionalnim knjigama nema dovoljno prostora zbog velikog opsega obrađenih problema.

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

Uvez

Meki

Karakter

stručna

Izdavač

Belak EXCELLENCE

Autor

,